Zulmetmeyin!

Kadın…

Dişi…

Giyinecek, süslenecek… Oyanacak boyanacak… Allanıp pullanacak! Daha yetmezse, kestirecek bir taraflarını, yağlarını aldıracak!.. Kâh düzelttirecek bir taraflarını, kâh incelttirecek, kâh şişirtecek!..

Dünyası bu, dişinin!..

Yaşamı mutfakla yatak arasında geçecek, pazarlama saatleri dışında!..

Zulmetmeyin ona!

Beynini çalıştırmasını istemeyin!

Aklını kullanmasını önermeyin!

Yaşamını ölüm ötesi değerlere göre değerlendirmesini teklif etmeyin!

Zulmedersiniz!

Kişinin kapasitesinin üstünde olan şeyi ondan istemek, zulümdür!

Erkek…

Yemek için çalışacak… Para kazanacak… Yiyecek… Piliç peşinde koşacak… Tuttuğunun bedelini ödeyecek; çıtır çıtır yiyecek! Sonra da bir sigara tüttürüp, keyfine keyif katacak!..

Zulmetmeyin ona!

Herkesi kendisi gibi bilir o!

Herkes kendisi gibi, para için yaşar, sanıyor!!!

Demeyin ona, kafanı çalıştır!

Aklını, İbrahim (aleyhisselâm)’dan aldığın davet yolunda kullan!

Tanrı ve tanrıçalarını terk et de Allâh’a er!..

Allâh seni kendi için yarattı, sen kimlesin?

Zekidir, hemen şeytanına hizmet verir: “Ben zaten O’ndan gayrıyla değilim ki!”

Zulmetmeyin ona!

Allâh’ın yarattığı “yok”lar olan çokluktaki hayal sûretleri ile beraberliğin, gerçekte, “ALLÂH”la BİRlikte olmakla hiçbir alâkası olmadığınıanlatmaya çalışmayın ona!

Zulmedersiniz!

Bir dinler, beş bildiğini yapar!

Demirdir; ateşe girdiğinde büründüğü ateş kırmızılığına aldanmayın; ateşten çıktığı anda, gene demirin soğuk yüzünü görürsünüz onda!

Zulmetmeyin!

O bu yolda kulluğunu yapacak ve sonrasında da bunun sonuçlarını yaşayacaktır!

Kaktüsü gül; darıyı pirinç; Dünya adamını Allâh adamı yapamazsınız!

Zorlamayın… Zulmetmeyin!..

Kız…

Süslenip püslenecek! Gonca gülken, elden ele gezen solmuş güle dönecek!.. Milyonlar vererek kokular alıp, çiçekler gibi kokacak… Açılıp saçılacak; gülfidan bedeniyle gururlanacak... Anasının izniyle, zarını koruyup; her kumara oturabilecek!

Zaten güzelliğinden başka sermayesi yok ki; pazarlayabilsin!

Beynini almayı unutmuş Dünya’ya gelirken!.. Müzik, eğlence ve süs! Tüm dünyası bu işte!

Tahsil, ilim, irfan istemeyin ondan!

Zulmetmeyin ona!

Gelirken yanında getirmediği şeyi kullanmasını isteyerek; zâlimlerden olmayın!

Zulüm, enfüste olur…

Zulüm, âfakta olur…

52 / 67

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!