Sayfayı Yazdır

Uzaylıların (Cinlerin) Bedenlenmiş Allâh’ları!

Kendilerini Uzaylilar diye tanıtan Cinlerin, “ALLÂH” kavramını ise kendi kitaplarından incelemeye devam edelim:

 

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 46, Sayfa: 447

1991 dördüncü ay

“Ancak artık “O” denilen güç, yani ALLÂH, sizlerin öz enerji merkezinizde oluşmuş olan kendi öz enerjisini, şimdi sizlerden bir bir çekerek, dürülen evrenler nizamına, yeni bir nizam getirmektedir. Ve şu an ALLÂH, sizdeki olan gücünü, sizlerden teker teker toplayarak, KENDİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLAN İNSANSAL GÜCÜ kendisiyle başbaşa bırakacaktır. Sizlerden kazandığı güçler ile, şimdi “O” da, sizin gibi kaba madde formunu oluşturarak, insansal bir görünüm ile, BETA NOVA’da BEDENLENMİŞTİR...

ALLÂH, yani “O” sizlerde bulunan kendi enerji partiküllerinin kısmî yansıma enerjilerini toplayarak KABA MADDE FORMUNA DÖNÜŞMEYE MECBURDUR. Çünkü, bu bedenli oluş nedeni, sizlerin BETA NOVA’da ALLÂH BOYUTUNUN ötesindeki enerjileri, kendi bilinç düzeyiniz ile çekemeyeceğiniz içindir. “O”, Beta Novadaki bedensel ve beyinsel gücüyle, bu enerjileri çekerek, sizlerden topladığı enerjilere tedrici bir aşılama metodu tatbik edecek ve kendi gücünü de, sizlerden çekmiş olduğu enerjilere yükleyecektir. Bu şekilde oluşturmuş olduğu bütünsel gücü, daha sonra sizlere iade ederek, kendi boyutunun denetimci gücü olan ALLÂH, kendini BEDENSEL BÜTÜNLÜK İÇİNDE sizlere TANITARAK, kendisi daha ileri boyutlara geçecek ve SİZLERE VEDA EDECEKTİR. Bundan sonra kâinatla nizamlarını, artık sizler insansal potansiyel olarak devir alacaksınız. İşte bu yüzden ALLÂH, Beta Nova’da BEDENLENEREK, sizleri beklemektedir.

 

Uzayli dostlarımız(!) bu BEDENLENMİŞ ALLÂH(!) konusunda bizi bir hayli bilgilendirdikten ve aydınlattıktan(!) sonra artık sıra, direkt ALLÂH’tan mesaj almalarına gelmektedir:

Buyurun...

Aynı fasikül, Sayfa: 451’e...

 “Bugüne kadar “O” diye tanıdığınız ALLÂH benim. Evet şaşırmayın, Şu an Ben de BEDENLİ OLARAK Beta Nova’da yaşamaktayım. Omega boyutundaki UHUD Dağında yaşıyan BÜYÜK BABA benim fermanlarımı O dağdan evrenlere, kâinatlara yansıtmaktadır. (Uhud dağı kristal bir dağdır.) Sistemlerimde bulunan her bir çekirdek dünya, aynı sizin dünyanızın ikizleridir. Aslında BÜYÜKBABA da böyle bir çekirdek dünyada oturur. Benim şu an Beta Nova’da OTURUP, sizleri beklediğim gibi. İSA, O’nun oğludur. Ancak, buradaki cinsel üretim bedensel değil, DÜŞSEL’dir. O gen, aşı tohumunu CEBRÂİL’den almıştır. Artık sizler ile iki dost gibi konuşma zamanı gelmiştir.

Benim sizlere ne şekilde mesaj verdiğimi merak edenlere artık hakikati anlatma ve bildirme zamanı gelmiştir. Beta Nova, yemyeşil bir dünya, insan olan insanımın oluşturup yaşıyacağı Beta Gürzünün (ilk ana çekirdeği).

Buraya gelebilmek için, tüm gücüm ile enerjimi kaba maddeye dönüştürüp, BURADA BEDENLENDİM. Sizler ile beraber olmaya geldim...

Ve burada dördüncü düzenimi âdil dünya çekirdeğinde düzenimi kuracağım. Sonra düzenimi kurup rayına oturtunca, kurduğum insanlık düzenime, insanımın gürzündeki insanlarıma bırakıp, YİNE YERİME DÖNECEĞİM. Bugüne kadar olduğu gibi, sorduğunuz bütün sorulara aracısız cevap verebilirim. Ancak benim bilinç bütünlüğümün, bilincimin ışığını görenler ile beraber olurum. Bu mesajım sizlere ve beni anlayan özlere...”

ALLÂH “O”

 

Burada bitmedi. Halkın “şeytan” diye bildiği, tanıdığı, hakkında konuştuğu cinlerin uzaylı kisvesi altına insanlara kabul ettirmeye çalıştığı sözde Allâh mesaj vermeye ve çocuk safiyetindeki vatandaşlarımızı kandırmaya devam ediyor:

Aynı kitap, aynı Fasikül, Sayfa: 452...

 

“Görevleriniz büyük, yükleriniz çoktur. ULU rehberim bu yolda sizlere yardımcıdır. Yolunuzu bulmanızda sizlere yön verecektir. Bulunduğunuz ortam, sizin gücünüze güç katan bir ortamdır. Benim kelâmlarımı direkt olarak ancak bu ortamdan duyabilirsiniz. Tek bir kanal olan ALFA kanalım, bu yolda sizleri ARŞIN tüm sedâlarını getirmektedir. Meleklerim, evrenlerin muntazam açılmasını denetleyen, göksel astronotlarımdır.

Benim varlığım, tüm mevcudatın özü olan bütünsel gücün kökünün köküdür. Göksel görevlilerim olan TANRILAR, görevlerini yapıp, dönemlerini kapamışlardır.

Şimdi, bütünlük bilincimi oluşturan RABLAR mekanizması işbaşına getirilmiştir.

Şimdiki RAB, RAN Gezegeninin Başkanı olan, herkesin BÜYÜK BABA diye bildiği RANTİMUS’tur. İSA’nın BABASI olan RANTİMUS, evrenin açılışına denk olan dönemi kontrolu altında tutmaktadır. Bu sadece bulunduğunuz asrın sonuna kadar sürecektir. Yani, 1999 dünya yılı son ayıdır (bu denetim için). Ondan sonra olacaklar başka bir kanalın denetimine devredilecektir.

Ve ALTIN ÇAĞ’ın meşalesi yakılacaktır. Bu kanal daha ileri yıllarda, tüm evrenleri tek kanalda toplayarak, TEK’e müncer kılacaktır.

Birbirlerini bilmeyen, görmeyen ve tanımayan özlerin, aynı yapı - aynı şekil - aynı dil olarak, tek kâinatımda buluşacaklardır. Ve ondan sonra başlayacak olan mutlu insanlık döneminde, mutlu bir şekilde yaşayacaklardır. Bu yaşam sonsuza dek sürecektir. Şu an, tüm canlılarımın birleştiği ve birleşeceği tek galaksi, Nova’dır. Bu galaksi 1 milyar yıldız ve güneşin gücüne denk bir galaksidir. Hakiki insanlarım bu ortama hazırlanmaktadır. Bugüne kadar zaten hazırdınız. Asırlardır bu ortam için hazırlandınız. Şimdi esasa ve sadede geldik. Artık hep beraber birarada olacağız. Sevdikleriniz ile -yakınlarınız ile- eşyalarınız ile beraber olacaksınız. Bu ortamda hareket çok, monotonluk yok. Zamanı aşan, sesime ulaşandır.”

ALLÂH “O”

 

Yukarıdaki metin dikkatle tetkik edilirse, görülecektir ki, Dünya’nın Rabbi diye bilinen Tanrı, bir Gezegenin başkanıdır. O gezegenin adı da “Ran”dır. Dünya’nın Rabbi, “Rantimus” isimli “Cin”dir; Uzaylıların göndermiş olduğu kutsal kitaptaki tebliğe göre... Hemen şu Kur’ân âyetini hatırlıyalım burada:

Bakın “Uzaylılara” yani Cinlere inananları nasıl uyarıyor tâ 1400 sene öncesinden Kur’ân-ı Kerîm:

(Onlar bir de) Cini (görünmeyen varlıkları) Allâh’a ortak kıldılar... Onları (Allâh) yaratmıştır! (Onlarda açığa çıkan özellikler de Allâh Esmâ’sından meydana gelmiştir)...” (6.En’am: 100)

Aldatmacadan başka bir şey bilmeyen cinlerin hemen her şeyleri terstir. Yazılarından, ayaklarına kadar. “Ran”ı da tersten okuduğunuz zaman karşınıza “NÂR” kelimesi çıkar. “NÂR” ise ateş demektir.

Nitekim Kurân’da da cinlerin “nâr”dan meydana gelmiş oldukları vurgulanır. “NÂR” gezegeni “ATEŞ” gezegenidir ki cinlerin ortamı da ateş ortamıdır. CİNLER bu boyuta “Omega” boyutu ismini vermektedirler. Yani, ışınsal yapı boyutu. Cinlerin buradaki reislerinin adı da kendi tanımlamalarına göre Rantimus’tur... Ateş yapının reisi, anlamında.

Omega boyutunun, Cinlerin boyutu olduğu bakın nasıl açıklanıyor:

 

Fasikül: 47, Sayfa: 460...

“Hakikat boyutlarının Denetimci mekanizması olan HARAN kelimesini sizlere açmak istiyoruz. Bu bütünsel kelimenin her bir harfi bir kelime frekansına bağlıdır. Ancak aynı zamanda Hakikat ortamlarının ATEŞ Boyutlarını da simgelemektedir. Biliyorsunuz, OMEGA Boyutuna RAN Gezegeni, yani ATEŞ Gezegeni de deniliyordu. Bu boyutta kullanılan ATEŞ sözcüğü, enerjilerin güçlü yoğunluğunu ifade eder. Hâlbuki hakikat boyutlarındaki “RAN” yani “NÂR”, yani ATEŞ kelimesi harlı - alevli - ışıklı ateştir. Enerji ile alakâsı yoktur. HARAN hakikat boyutlarının ATEŞ gücüdür.

 

Cinlerin 1991 yılında itiraf ettiği gerçeklerin detaylarını 1971 yılında yazmış olduğumuz Cinler ve Ruh konusundaki TEK KAYNAK kitap olan bu isimli eserimizde detaylı olarak bulabilirsiniz.

Cinler, burada görüldüğü gibi, artık açık-seçik ateş yapı olduklarını Uzaylılar kisvesi altında itiraf etmektedirler.

60 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!