Ama benim merakım tuttu işte!..

Bu olaylar acaba, nasıl, hangi duygu ve düşünceler içinde ve hangi şartlar altında yaşanmış acaba?.. Bu olaylar niçin bize anlatılıyor?.. Ne anlamamız, nasıl değerlendirmemiz isteniyor?..

Düşüncelerinizi ve beni aydınlatmanızı istirham ediyorum!

Evet, LÜTFEN cevaplarınızı bekliyorum!..

Cevap

− Nemrud’un Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atması; ilmin ateşin ardında oluşu, buna mukabil Hz. İbrahim’in hiçbir tereddüt etmeksizin ateşe atılışını kabul edişi...

Üstad

− İbrahim Aleyhisselâm’ın kuşu dört parçaya ayırıp dört yöne savurup sonra da canlandırması?..

Kâbe’yi inşa etmesi..?

Nemrud ateşinden sağ sâlim çıkması... gibi olaylar nasıl, hangi duygu ve düşünceler içinde ne şekilde yaşanmıştır?..

Herkesten cevap bekliyorum...

Herhâlde masal gibi okuyan MUKALLİTLER, için yazılmadı Kurân’da bunlar?..

Cevaplar

− Belli mücahedeler, arınmalar sonrasında birimin Allâh’ı tanıyabileceği mi anlatılmak isteniyor?..

− Kuşu dört parçaya ayırıp kendine çağırması, kendinde hayat ve kudret sıfatlarının zuhurunu bir olay ile göstermesi; bütün bunların yanı sıra Hz. İbrahim’in Hakk-el yakîn mertebesine işaret edişi...

− Kâbe’yi de inşa etmesi de Kâbe’nin hakikati ile kendi hakikati arasında bir paralellik taşımasıdır.

Üstad

− Kimin testisinde ne varsa o dökülür... Kâbe olan, Kâbe yapar, okul olan okul yapar mı demek istiyorsun?..

Cevaplar

− Evet Üstadım...

− Kayıt altına almak yok..!!

Üstad

− Ameline ve yaşantına bak, ne için yaratıldığını anla!.. Perdeli yaşayıp, perdeliliğe hizmet için mi varsın?.. Perdesizlik için mücahede edip bu yolda ameller mi ortaya koyuyorsun; DELİCESİNE!

Hz. Muhammed’e bu yoldaki çalışmaları yüzünden deli demişlerdi...

Amelinin karşılığını alacaksın!.. Herkes kendi kendini kayıtlar; kayıtlamış olan ol Allâh olur!.. 

71 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!