Cevaplar

− Bu konuda beni mazur görmenizi istirham ediyorum... Sizi anlamak için yırtınmama rağmen, hiçbir gelişme kaydedemiyor iken; tanımadığım zâtların duygu ve düşünceleri hakkında rasyonel bir değerlendirme yapamayacağımı düşünüyorum... Üstadım...

− Kâbe’yi inşa etmesi, kendinde bulduğunu Efâl’de açığa çıkarmasıdır ve tüm insanlarda da bu hakikatin olduğunu işarettir... Kuşu canlandırması kudret ve ilim sıfatlarının ortaya konuşudur...

− Allâh’ı bilme ve tanıma yolunda yaşamış olduğu aşamalar olarak değerlendirebilir miyiz?..

− Ateşin yakmaması vehmin hükmünden kurtulmuş olmasını gösterebilir mi?.. Ateşten sağ çıkmasını ise kudretine bağlıyorum...

− Kuş ile ilgili âyette: “Kuştan (cinsinden) dört al; onları kendine yönelt-alıştır... Sonra her bir dağın başına onlardan bir cüz koy... Sonra çağır; sana koşarlar…” ifadesi ile Hac konusundaki âyette: “İnsanları çağır sana gelirler…”

ifadeleri arasında bir bağlantı olduğunu... Hz.İbrahim’in, Kâbe’yi tespitinden de anlaşılacağı gibi; ZÂT’ında bilerek her mertebeden seyir ve güç sahibi olduğunu; bununla dört kuş mecazı ile dağlara (benliklere) bu tesiri koyup inşa ettiğinin hakikatine çağırdığını... düşünüyorum.

1. İsimlerden geçip resme ulaşmak,

2. Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne makâmları...

3. Kâbe’nin inşası Hakk-el Yakîn oluşu diye düşünüyorum… Üstadım.

− HANÎF olarak, dışarıda değil, kendinde olan güçleri ile Kâbe’yi inşasıdır... Bu güçler ile varoluşu da (ŞİRK EHLİ OLMAYAN), şirk ateşi (Nemrud) yakamaz... Kendi Hanîfiyetinden emin olan da, bilir ki onu yakacak ateş yoktur! Çünkü ateş müşrikleri yakar...

Üstad

− Önce Nemrud olayı üzerinde; ikinci olarak kuş olayı üzerinde; son olarak da Kâbe olayı üzerinde duralım ve bu sıralamaya göre olayı çözmeye çalışalım isterseniz?..

İbrahim Aleyhisselâm’a dışarıdan birileri mi yolladı bu talimatları... Yoksa kendi özünden mi?.. Nasıl; NEDEN?..

Cevaplar

− İbrahim Aleyhisselam’ın Kâbe’yi inşa etmesi, Hayy ve Kayyum olan Allâh’ın Bâkî oluşuna...

Kuşu dört parçaya ayırıp sonra canlandırması varlığın dört unsurdan meydana gelişine; hava, ateş, su ve toprağa;

Nemrud’un ateşe atması da, “sümme redednahu esfele sâfilin”e, yani insanın en üst bir hâlde varolup, sonra aşağıların aşağısına itilmesine işarettir, bildiğim kadarıyla...

− Üstadım, kendi özünden olduğunu biliyorum ama nasıl ve nedeni anlamama yardımcı olur musunuz?

− Mümkünse bu konuyu sizden dinleyebilir miyiz Üstadım?..

Üstad

− Ben sizlerden yardım bekliyorum... saç kalmadı başımda; benim acil merheme ihtiyacım var!.. 

72 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!