Mesajlar

Mesajlarİslâm Dini'ni gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'dan bize intikâl eden verileri günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden değerlendirmeye alınız.

DİNDE REFORM OLMAZ!... Çünkü Din, "ebeden değişmez Sünnetullâh" üzerine bina olmuştur.

DİNİ ANLAMADA REFORM ise çağımızda zaten başlamıştır...

Dini anlamada REFORM'un gerçekleşmesi için, konunun kesinlikle en başından ele alınarak, "DİN"i temelden ANLAYIŞIN yeniden yapılandırılması zorunludur.

Dini kabullenmek, ya "gökte tanrı" ve onun yolladığı postacı-elçi peygamber ve fermannamesi kitap anlayışına ve temeline göre yapılandırılır; ya da Kurân'ın açıkladığı "ALLÂH", "RASUL", ve buna dayalı, sistemi açıklayan "KİTAP", anlayışıyla olay değerlendirilip; her konu bu anlayışa göre yerli yerine oturtulur.

"Kurân'ın RUHU" esas alınmadan ortaya konulacak bütün yaklaşımlar, "göktanrı"nın fermannamesine kelime ve harf bazında şekilci ve mantık-akıl dışı yaklaşımlar getirecektir. Bu da bazı akılsızların, "iman akılsızca yaklaşımdır" (!?) savına pâye vermekten başka bir şey sağlamayacaktır.

İslâm Dini, bir kabile veya aşirete tanrı manitu ya da ilâh anlayışı edindirip; onları sopa korkusuyla yola getirmek amacıyla, bir tanrı peygamberi tarafından topluma tebliğ edilmemiştir!

"İslâm DİNİ", Allâh indindeki "DİN"dir ve insanlığın tek kurtuluş reçetesidir!.. Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla, boyutsal sistemini açıklamaktadır!..

"İMAN", TAKLİT KABUL ETMEZ!

Kimse, "iman" gereken konuları bilinçli olarak, idrak ederek kabul etmedikçe, "mümin" olmaz! Taklidî kabuller kişiye âhirete dönük olarak, hiç bir yarar sağlamayacaktır.

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!