− Sistemdeki her şeyi yerli yerinde müşahede edip yaşamaktır; diye düşünüyorum...

− Vehmî, varsaydığın benliğinin, yok olduğu idrakıyla; benliğinin Onun benliği olduğu idrakına varmak diye düşünüyorum...

− Allâh ilmini idrak edip, insanlarla paylaşabilecek özelliğinden dolayı olabilir mi?..

− Beşerî değer yargılarından sıyrılıp; oluşları yorumsuz olarak seyretmektir!.. “ALLÂH İsmi İle İşaret Olunan”a ait mânâları, aşikâr edebilecek kapasitede yaratılmış varlık olan insan, halife olması özelliği ile Allâh ahlâkıyla ahlâklanabilme yetisine sahiptir; diye düşünüyorum...

− Yeryüzünde halifelik insana verildiği için...

− Terkibi gereği, Allâh Ahlâkıyla Ahlâklanın uyarısının mânâsını ortaya çıkarabilecek birim, yeryüzünde yalnızca insandır. Dolayısıyla bu uyarı yalnızca insan için geçerlidir...

− İnsan, varlığındaki özü açığa çıkarabilecek sûrette yaratılmıştır, halifedir.

− Özünü, hakikatini idrak edebilme kapasitesi yalnızca insana verilmiştir ve algılayabildiği kadar kendi özüne yönelir...

Üstad

− “Sonsuz”luk ve “sınırsızlık” özellikleriyle tanımamız istenenin “ahlâk”ı nedir ki?..

Cevaplar

− Pozitif, negatif ayrımı olmaksızın tüm mânâları eşit olarak ortaya koyabilmektir. Yeryüzündeki “halife” insan olduğu için, bu uyarı insana yapılmıştır.

− Hatta nötr bile olmamak...

− Hiçlik...

− ... yok, gibi düşünebilmektir!..

− Aynı anda dışarıda çokluğu, içinde ise HİÇiği yaşamaktır. “Hep”te HİÇ’lik...

Üstad

− Yaşanılıyorsa, o “Hiç”lik değildir!..

ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen” NEDİR ki; “AHLÂK”ı ne ola? Ki biz de o “ahlâk” ile ahlâklanalım..?

Cevaplar

− Hiçbir şeyin kaydı altında kalmadan tüm özellikleri kendinde bulabilmek ve bunları dilediği şekilde ortaya koyabilmektir; Allâh Ahlâk’ı... DOST’tan Dosta 772.

“Sonsuz, sınırsız, niceliksiz ve niteliksiz, kayıtlardan berî, Allâh’ın ahlâkıyla nasıl ahlâklanılır?”

− Halifetullâh olma özelliğinin hakkını verebilmektir...

− Hiçbir şeyle kayıtlanamayan O’nun, özelliklerinin özünde açığa çıkması...

− İnsan yani Âdem, ALLÂH’ın 99 isminin açığa çıktığı yegâne varlıktır. İşte bu 99 ismin kayıtlarından kurtulabilen kimse ALLÂH’ın ahlâkı ile ahlâklanmış olur ki, artık o varlığını Hakk’a vermiştir...

108 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!