Evet, yukarıdaki hadiste ashabın sordukları özellikler, kişide dünya yaşamı ile alâkalı özelliklerdir.

AKIL ise, esas yapısı itibarıyla geniş boyutlarda düşünebilmeyi, düşündüklerini değerlendirebilmeyi, ölüm ötesi yaşamı idrak etmeyi ve bu idrakın gerektirdiği şekilde ölüm ötesine hazırlanabilmeyi sağlar.

İşte bu sebeple insan, “akıl” ile “iman” şerefine ulaşır.

Akıl ile Allâh’a ulaşılır!.. Kim “aklı” ve “ilmi” inkâr ederse, o ancak cahildir ki; “Allâhû Teâlâ onu cehil batağından kurtarıp, ilim ile şereflendirsin, akıl ihsan eylesin” demekten başka bir şey elimizden gelmez!..

Demek ki;

Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı en değerli şey olan aklımızı değerlendirecek, idrak edemesek bile Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın dediklerini aynen kabul edecek ve bu konuda nizâya girmekten, münakaşaya girmekten kesinlikle kaçınacağız.

Evet, KADER mevzunda açıklamaya çalıştığımız bu bilgileri gene Hz. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’den nakledilen şu hadîs-î kudsîler ile noktalayalım...[1]

Beyhakî ve İbni Neccar Enes (radıyallâhu anh)’dan nakledilmiştir;

KİM RAZI OLMAZSA BENİM KAZAMA VE KADERİME, BENDEN BAŞKA RAB ARASIN!..”

Ebu Hind ed-Dârî (radıyallâhu anh)’ın Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’den rivayetine göre Allâhû Teâlâ şöyle buyurmuştur:

KİM HÜKMÜME (kazama) RAZI OLMAZSA VE BELÂMA SABRETMEZSE, BENDEN BAŞKA RAB ARASIN!..” (Taberânî)

Aslında bu kitabımız, pek çok konuyu toparlayıcı bir kitap olduğu için; konuların çok detaylarına dalmak istemedik. Derinlemesine olarak her şeyi izah edip; bu şekilde varlığı görmeye alışmamış akılları, haddinden fazla zorlamaktan kaçındık.

Bu sebeple bu kitapta etraflı olarak açıklamadığımız diğer hususları, inşâAllâh ileride nasip olursa diğer kitaplarımızda beyan edeceğiz.[1] KADER konusunda geniş açıklamamız 150 dakikalık “KAZA ve KADER” isimli video kasette ve “AKIL ve İMAN” isimli kitabımızın “Kadere İman” bölümünde mevcuttur. A.HULÛSİ

33 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!