Sayfayı Yazdır

Çok Önemli Dar Görüş Hataları

Allâhû Teâlâ’yı, âlemi ve âlemde yürürlükte olan kanunları bilememekten ileri gelen bazı önemli görüş hatalarına da bu bölümde değinmek istiyoruz. Günümüzün en önemli dargörüş hatâları şunlardır:

1- Varlığın tekliğini (vahdet) kabul sonucu, insanın madde ötesi bir varlık olduğunu benimsemek suretiyle, bedenen yapılması zorunlu birtakım ibadetleri yapma gereğini duymamak.

2- Tamamıyla şekil üzerinde durup, işin hâl ve tefekkür yönünden mahrum kalarak; şekle uymayanları son derece cahilane bir şekilde “kâfirlik” ile itham etmek, parmağını kıpırdatanı cehenneme gitmekle itham etmek!..

3- Hayalinde, mantığına ve şartlanmalarına uygun bir “Tanrı” yaratıp, ona “ALLÂH” adını takmak ve sonra da herkesin davranışlarını, o kendi ilâhına göre yorumlamak!..

4- Kur’ân-ı Kerîm’de varlığı uzun uzun ve açık seçik bildirilmiş olan “CİN” ve “MELEK” gibi varlıkları inkâr edip, onları “mikrop” veya “şeytanî duygular” gibi çeşitli yorumlar ile tevil edip; beş duyu dünyası içinde hapis yaşamak.

5- “İlim Çin’de olsa alınız”; “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulsa alır” şeklindeki Allâh Rasûlü emirlerine kulak tıkayıp, “sadece bir kişinin ağzından ilim ve hikmet çıkar zannıyla hayatlarını heba edenler.

6- DİN konusunda herhangi bir araştırma yapmadan; dinin bildirdiklerini inkâr mahiyetinde olan, spiritizma, ruh çağırma, ruhlarla görüşme, uzaylılarla görüşme gibi konulara kapılıp; Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın ölüm ötesine dair bildirdiklerinden mahrum kalma!.. Neticesi, gereği gibi gideceği ortama hazırlanamama ve ebedî hüsran!..

7- Elinde sihirli kılıç, beyaz atlı(!) MEHDİ bekleyip; bu beklenti içinde ömrünü boşa harcamak!..

8- DİN’i siyasî bir olay sanıp, devletin rejimini yıkmak, değiştirmek için uğraşıp; esas yapılması gerekenlerden haberi olmayanlar.

9- DİN âhiret işidir, deyip; dini âhirette lazım sanarak, ölüm ötesi gerçeklerden habersiz bir biçimde sırf dünya için yaşayanlar.

10- Allâh’ı ötelerde bir koltuğa oturtup, dini insanların dünya üzerinde huzur ve sükûn içinde yaşamaları için Allâh Rasûlü tarafından icat edilmiş bir nizam olarak mütalaa edenler.

54 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!