Melekler Hakkında

Meleklere iman niçin önemlidir ve imanın şartları arasına girmiştir?

Allâh’a imanı anladık… Allâh Rasûlü’ne imanı anladık. Zaruri!.. Kur’ân şart, hükümleri ulaştırıyor!..

Peki hayatımızda hiç melek görüyor muyuz?!! Hayır!..

Görmek mümkün mü?.. Bizimle konuşuyor mu, bir ilintisi var mı?..

Hayır!..

Peki, meleği bilsek ne olur, bilmesek ne olur?.. Kabul etsek ne kazanırız, kabul etmesek ne kaybederiz?.. Yani, meleği bilmek niçin önemli ve o derece önemli ki, imanın şartları arasına girmiş!.. Âmentü’ye yerleşmiş!.. Âmentü’nün esaslarından olarak bildirilmiş!

Niçin gerekli meleklere iman?

“Melâike” kelimesi çoğul bir kelime! Bunun aslı, orijin mânâsı “MELK” yani “kuvvet” anlamında...

Allâh’ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar veya Allâh’ın kuvvetlerinin ulaşması; “ilâhî kuvvetler” anlamında anlaşılıyor!.. Her kuvve de bir mânâ!..

Şimdi, Allâh’ın varlığını kabul ettiğin gibi; bu varlıkta mevcut olan bir kuvvet ve kuvvetin de ortaya çıkışı söz konusu…

Senden herhangi bir nesne, kuvveden fiile çıkmak suretiyle gerçekleşiyor… Kuvvede kaldığı sürece zaten tüm varlıkta ve özde mevcut!

Onun müşahede edilmesi, tespit edilmesi, seyredilmesi denen olay, ortaya çıkmasıyla mümkün…

“İlâhî kuvvetler de, mânâların fiil düzeyinde seyredilmesine vesile oluyor!.. Yani, Esmâ âleminin, Efâl âlemi şeklindeki müşahedesi, bu “ilâhî kuvvetler dediğimiz şekilde melekî güçlerle gerçekleşiyor...

Farzımuhal herhangi bir yıldızdaki mânâ, “radyasyon” adını verdiğimiz kozmik ışın dalgaları ile Dünya üzerine ulaşıyor... Buna eski tâbirle “3. kat gökteki veya 7. kat gökteki emirlerini yere taşıyor” deniyor.

İşte, bu ilâhî kuvvetleri tanımak; kendini tanımakta bir aşama, bir merhale...

Bu sebepten dolayıdır ki, bu ilâhî kuvvetleri tasdik etmek gereklidir, ki onları tasdik ettikten sonra da bulasın, tanıyasın ve Allâh’ın gücüyle-kudretiyle-kuvvetiyle onları kullanabilesin!..

Bilmediğin, haberin olmayan bir şeyi nasıl kullanabilirsin? Ama bileceksin ki o şeyi, ondan sonra da onlar üzerinde senin tasarrufun olsun!

Ama bu senin değil, Allâh’ın tasarrufu olur!.. Allâh ikram yollu, kulunda bu tasarrufu ortaya koyar.

Demek ki meleklere imanın zarureti, o meleklerin ilâhî kuvvetler olması hasebiyle!..

İlâhî kuvvetlerin, bir diğer ifade ile, ilâhî isimlerin mânâlarının kuvveden fiile dönüşmesi; melekler ile olmaktadır. Dolayısı ile melekleri inkâr; neticede ilâhî isimlerin yani Allâh’a ait mânâların inkârı demek olacağı için, bu hususa iman bu derece önemlidir.

Öte yandan;

Melekler, “Allâh’la kulu arasında aracıdır” deniyor.

“Kul” dediğimiz, Efâl mertebesinde terkibin ortaya çıkışı değil mi?

Allâh da, Zâtı değil mi, yani mertebeler arasındaki ilişki bu kuvvetlerle oluyor.

Senin Efâl mertebesinden Esmâ mertebesine urûcun, bu kuvvetlerledir!..

Nitekim Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) da mi’râca çıktığında yanında melek eşlik etmiştir. Ama belli bir noktaya kadar... O noktayı geçemez melekî kuvvetler! Çünkü zaten o melekî kuvvetler, Esmâ mertebesinde hâsıl olmuştur. Esmâ mertebesinde, melekî kuvvetler terk edilir; Sıfat mertebesine geçilir.

Melekî kuvvetler, isimlerin mânâlarının aşikâre çıkışı hâlindeki çeşitli adlarıdır!.. Yani her melek veya her melekî kuvvet gücünü bir ilâhî isimden alır!..

21 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!