Sayfayı Yazdır

“Ruhlar”dan, “Uzaylılar”dan Mesaj Alma Aldanmacası

6 - Din konusunda hiçbir araştırması olmayan kişilerin kendilerini ruhlar âlemine!!? adayıp, oralardan aldıkları tebliğlerle insanlığa faydalı olma çabalarına gelince...

Ölüp, gerçeği gördükten sonra:

“Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: ‘Rabbim beni (dünya yaşamına) geri döndür.Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!’... Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)!..” (23.Mu’minûn: 99-100)

Âyeti, ölümü tattıktan sonra bir daha dünyaya kesinlikle geri dönüş olmayacağını, defalarca Kur’ân-ı Kerîm’de tekrarlamasına rağmen; hâlâ birtakım insanlar “reenkarnasyona” yani eski dille “tenasüh” isimli Hint kökenli görüşe inanmakta ve müslümanları da İslâm ile asla bağdaşmayan bu görüşe inandırmaya çalışmaktadırlar.

Günümüz ruhçularının en büyük aldanış noktası; diğer bir ifade ile cinlerin günümüz ruhçularını en büyük aldatış noktası, reenkarnasyon yani tenasüh, öldükten sonra Dünya’ya gelip, yeni bir bedene girerek yaşama mevzuudur.

“RUH İNSAN CİN” isimli kitabımızda bu hususun olmadığını çeşitli yönleri ile yazmış idik. Bu kitapta da, beynin yapısal özelliği, ruhu meydana getiriş şekli ve beyin yaşama fonksiyonunu yitirdikten sonra, ruhta yeni kayıt olmamasını anlatırken, böyle bir şeyin niye gerçekleşemeyeceğini izah ettik.

Ölen kişinin ruhunun, ister ise o kişi “ŞEHÎD” olsun, yeniden bedenlenerek Dünya’ya gelemeyeceğini başka bir hadîs-î şerîf ile burada tekrar ispat ve teyit edelim.

Câbir Bin Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir;

Uhud Savaşı günü ravî Câbir’in babası şehîd olmuştu.

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) bana rastladı ve şöyle dedi:

− Yâ Câbir, neden ben seni kırgın (üzgün) görüyorum?..

− Yâ Rasûlullâh, babam şehîd edildi ve çoluk çocuk ile borç bıraktı!.. diye cevap verdim. Rasûlullâh buyurdu ki:

− Ey Câbir; o hâlde Allâh’ın babanı nasıl bir hitap ile karşıladığını sana müjdelemiyeyim mi?

Buyur yâ Rasûlullâh!..

− Allâh hicap ardından olmaksızın hiç kimse ile katiyyen konuşmamıştır! Bunun ile beraber Allâh, babanla vicahen (perdesiz) konuştu ve ona şöyle buyurdu:

− Ey kulum, benden iste; sana vereyim..?

Baban da:

− Ey Rabbim, beni dirilt (yeniden dünyaya iade et), ben de ikinci defa senin uğrunda şehîd edileyim!..

Bunun üzerine Rab Subhanehû ve Teâlâ:

− İNSANLARIN DÜNYA’YA HİÇ GERİ DÖNMEYECEKLERİ HÜKMÜ ŞÜPHESİZ BENİM TARAFIMDAN ÖNCEDEN VERİLMİŞTİR, buyurdu. Baban:

− Yâ Rabbi, o hâlde (durumumu) arkamda kalanlara tebliğ buyur,dedi.

Rasûlullâh buyurdu ki:

− İşte bunun üzerine Allâhû Teâlâ şu âyeti inzâl etti:

“Allâh uğruna öldürülmüş olanları ‘ölü’ler sanmayın! Bilakis Rableri indînde hayattadırlar, rızıklanmaktadırlar! (3.Âl-u imran: 169) (İbn-i Mâce - Mukaddime)

Evet, görüldüğü gibi ölüm ötesi yaşamda serbest bir hayat tarzı içinde bulunan şehîdlerin bile, yeniden bedenlenerek Dünya’ya dönüş yollarının kesinlikle kapalı olduğunu, bu hadîs-î şerîf dahi göstermektedir.

Öyle ise yeniden bedenlenerek Dünya’ya gelmeyi yani reenkarnasyonu kabul edenlerin, Allâh Rasûlü’nün tebliğ etmiş olduğu dini reddetmiş oldukları artık kesin olarak açıklık kazanmıştır, zannediyorum.

Ruhçular bilinç dışı bir şekilde, öylesine “CİN”lerin hükmü altında yaşamaya alışmışlardır ki, “objektif” olarak dinin bu konudaki uyarılarını değerlendirmeye bile almamaktadırlar.

“CİN”ler onlara öyle bir masal dünyası kurmuştur ki...

UZAYLI VARLIKLAR VARDIR!!! Falanca ya da filanca yıldızından gelmişlerdir!.. İnsanlığa yön vermek istiyorlardır ama karışıklık çıkmasın diye kendilerini de açık etmek istememektedirler!!! Tanrısal güçlere sahiptirler!.. Ama yine de insanlığın düzenini bozmamak için oraya girmezler. Süper iyilikseverdirler ama milyonların birbirini boğazlamasına da karışmazlar!!!

İki başkanın fikirlerini etkileyip, savaşları durdurtup, on binlerle canların, milyarlarla servetin heba olmasını önlemezler!.. Ama bir gün gelecek, Dünya bir hokkabaz değneği ile “ALTIN ÇAĞ”a girecek ve her şey güllük gülistanlık olacaktır!!!

KENDİLERİNİ, UZAYDAN GELMİŞ AYRI BİR DÜNYANIN CANLILARIYMIŞ GİBİ, GÜNÜMÜZ İNSANLARINA TANITARAK KANDIRAN BU VARLIKLAR, İLERİDEKİ YILLARDA AÇIK SEÇİK TOPLUMLARA GÖRÜNECEKLERDİR.

Bunların Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedilen CİNLER oldukları, ilim sahiplerince değerlendirilecektir.

“CİN”lerin, yaşamakta olduğumuz şu devirlerdeki en büyük aldatmacası, kendilerini UZAYLI VARLIKLAR olarak tanıtmaları; bağlantıda oldukları medyumlar kanalıyla, pek çok insanı hükümleri altına almalarıdır.

Türkiye’de, neospiritüalizm denen yeni ruhçuluk akımını başlatan Dr. Bedri Ruhselman; son devirlerin, CİNLER tarafından en büyük oyunla aldatılmış ilk kişisidir.

Önceleri kendilerini RUH varlıklar olarak tanıtan, daha sonra da kendilerini, Abdulkâdir Geylânî ve Mevlâna’nın RUHları olarak bildiren bu CİNler; günümüz insanlarına kendilerinin UZAYLI varlıklar olduklarını iddia etmeye başlamışlardır.

İnsanlara “ALTIN ÇAĞ” vadeden ve UZAYLI olduklarını iddia eden bu varlıklar, zaman zaman da CİN oldukları itiraftan geri kalmamaktadırlar.

Şu sıralar insanları UZAYLI kandırmacası içine almış bulunan bu CİNLER, oldukça geniş bir ekip çalışması hâlindedirler.

1940’larda Dr. Bedri Ruhselman zamanında kendileri MUSTAFA MOLLA, KADRİ DOST diye tanıtarak çeşitli tebliğler sunan bu CİNler aradan geçen süre içersinde çok geniş bir ekip oluşturmuşlar ve kendilerine sayısız insanı bağımlı hâle getirmişlerdir.

Günümüzde kendilerini UZAYLI varlıklar olarak tanıtan bu CİNlerin temel görüşleri şöyledir:

Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed ile BEYTİ DOST, KADRİ DOST ve MUSTAFA MOLLA; Uzaylıların, insanlara yön vermek için gönderdikleri belli kişilerdir ve CİNdirler.

Artık İslâm Dini ve Kur’ân geçersizdir. Cennet ve cehennem diye bir şey yoktur. Cin, peri, şeytan yoktur.

İnsanlar öldükten sonra defalarca Dünya’ya geri gelirler ve yeniden yaşarlar. Bugünden itibaren kendi yazdırdıkları BİLGİ KİTABI adını verdikleri akıl ve mantık dışı metin kutsal kitaplar yerine geçmiştir ve 3000 yılına kadar yeryüzünde o geçerli olacaktır.

Uzaylılar insanları kurtarmak için onlar ile temas kurmaktadırlar. Allâh’ın has kullarıdırlar. Allâh’tan büyük sayısız güçler vardır. Allâh şu anda bedenlenmiş ve BETA Gürz adı verilen bir sistemde insanlarla beraber yaşamaya başlamıştır. Yarın insanlar Allâh’tan daha güçlü hâle geleceklerdir. vs. vs. vs.

62 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!