61. Saff Sûresi

Saff Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 108. veya 112. sırada indiği rivayet edilir... 14 ayettir... Adını 4.ayetinde Allah yolunda (vahdet’te) saf bağlayıp savaşanları bahsettiği için almıştır... Ayrıca son ayetinden dolayı “Havariyyun” Suresi de denir ki bizce 6. ve takibeden ayetler dolayısıyla “Müjde Suresi” de denebilir...

Saff Suresinde: Tesbih sırrı, Allah indinde değerlendirilmeyen (abes, önemsiz) hiçbir şey yok, söylediklerimizden sorumluyuz, Allah yolunda saf tutmak, Rasulullah olan Musa’yı inciten kavim, İsrailOğullarına Rasulullah olan MeryemOğlu İsa’nın “Ahmed” ismi ile müjdelediği Rasul, İslam’a çağrılanlar, Allah nurunu tamamlayacaktır, elim azabtan kurtaran ticaret, Adn cennetleri, nusret ve fetih, ensarullah ve havariyyun ile İslam’ın bağlantısı,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!