“Allâh Doğurmamıştır” Ne Demektir?

Acaba burada anlatılmak istenen, bizim dilimizde basit olarak kullandığımız “doğurma” olayı mıdır?..

“Doğurma”, az önce de ifadeye çalıştığımız gibi, bir varlığın, kendinden, kendi özelliklerine sahip ikinci bir varlığı meydana getirmesi, anlamında kullanılır. “Doğuran” her şey, kendi özelliklerine sahip ikinci bir “kendi gibi”yi kendinden meydana getirir.

Ancak açıklanmaktadır ki, “ALLÂH DOĞURMAMIŞTIR!”

Öyle ise “ALLÂH DOĞURMAMIŞTIR” uyarısı hangi mânâlarda anlaşılacaktır?

İlk anlayacağınız, en basit mânâsıyla şudur:

“ALLÂH”, kendisinden, ikinci bir varlık meydana getirmemiştir! Ya da başka bir ifade şekliyle; “ALLÂH”ın varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcut değildir! Çünkü O, cüzlere, zerrelere bölünmesi parçalanması mümkün olmayan TEK’tir; yani “AHAD”dır!

1. Sınırsız-sonsuzdur ki, bu yüzden ikinci bir varlığı kendi içinde veya dışında meydana getirmesi söz konusu olamaz.

2. “AHAD” oluşu dolayısıyla cüzlere, zerrelere ayrılmaz; ki, O’ndan meydana gelen ikinci bir parça olsun!

İşte bu yüzden, “ALLÂH”tan meydana gelmiş, O’nun doğurduğu, O’nun özellikleri ile de olsa ikinci bir varlığın mevcudiyetinden asla söz edilemez!

Netice...

“ALLÂH”, ne başka bir varlık tarafından doğurulmuş yani meydana gelmiştir; ne de O’nun doğurduğu yani O’nun varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcuttur!

Bu arada açıklamadığımız bir husus daha var. Onu da göre­lim...

12 / 51

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!