Kader Konusunda Bilgiler

İnsanların başlarına gelen ve gelecek olan her şeyin ezelde takdir edilmiş olduğunu belirten sayısız âyetler ve hadisler mevcuttur; ki bu konuyu en geniş ve gerçekçi şekliyle İNSAN ve SIRLARIile AKIL ve İMANisimli kitaplarımızın “Kader Nedir?” bölümünde tetkik edebilirsiniz.

Burada kısaca “KADER” olayını vurgulayan bazı âyet ve hadislere değinmek istiyorum:

ALLÂH DİLEMEDİKÇE SİZ DİLEYEMEZSİNİZ!(76.İnsan: 30)

HÂLBUKİ SİZİ DE YAPTIKLARINIZI DA ALLÂH YARATMIŞTIR!” (37.Sâffât: 96)

“MUHAKKAK Kİ BİZ HER ŞEYİ KADERİYLE (yazılı - programlanmış) YARATTIK!” (54.Kamer: 49)

“…HAREKET EDEN HİÇBİR CANLI YOKTUR Kİ ONUN ‘Bİ’NASİYESİNDE (alnında-beyninde var olarak/beyninden) TUTMUŞ OLMASIN (fâtır’ın beyni programlaması)...” (11.Hûd: 56)

“DE Kİ: “HERKES YARATILIŞ PROGRAMI (fıtratı - şâkılesi) DOĞRULTUSUNDA FİİLLER ORTAYA KOYAR!” (17.İsra’: 84)

ARZDA (bedeninizde - dış dünyanızda) VE NEFSLERİNİZDE (iç dünyanızda) SİZE İSÂBET EDEN HİÇBİR MUSÎBET YOKTUR Kİ, BİZİM ONU YARATMAMIZDAN ÖNCE, BİR KİTAPTA (ilim boyutunda oluşmuş) OLMASIN!..(57.Hadiyd: 22)

(Bunu bildiriyoruz) Kİ ELİNİZDEN KAÇANA ÜZÜLMEYESİNİZ VE SİZE VERDİĞİ İLE DE SEVİNİP ŞIMARMAYASINIZ!..” (57.Hadiyd: 23)

Şimdi de sıra geldi “KADER” ile ilgili Rasûlü Ekrem’in açıklamalarına;

“ALLÂH, mahlûkatın KADERLERİNİ, semâları ve arzı yaratmasından elli bin sene evvel yazmıştır!”

Tâvûs şöyle anlattı:

Ben Rasûlullâh’ın (sallâllâhu aleyhi vesellem) sahabî­lerinden birçok insanlara eriştim... Onlar, ‘HER ŞEY KADER İLEDİR’ diyorlardı... Ben, Abdullah İbni ÖMER’den şöyle işittim:

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyurdu;

HER ŞEY KADER İLEDİR!.. Hatta, âcizlik ile zekâ ve beceriklilik bile!..

* * *

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki, Âdem ile Musa delil göstererek münakaşa ettiler. Musa;

Yâ Âdem! Sen o kişisin ki, Allâh seni eliyle yaratıp, ruhundan sana ruh üfledi; ve sen, insanları ayarttın; onları cennetten çıkardın! dedi.

Âdem de dedi ki;

Sen de Allâh’ın konuşmak için seçtiği Musa’sın! Gökleri ve yeri yaratmadan önce Allâh’ın bana yazdığı bir işi işledim diye beni ne hakla kınıyorsun?..

Rasûlü Ekrem; “Âdem Musa’ya delil ile gâlib geldi” buyurdu.

* * *

Abdullah (r.a.);

ŞAKÎ anasının karnında ŞAKÎ olan; SAÎD de başkasından ibret alandır,dedi.

Bunu işiten bir adam, Huzeyfe (r.a.)’a gelip, bunu anlattı ve;

Nasıl bir adam, hiçbir iş işlemeden (daha anasının karnında) ŞAKÎ olur? diye sordu. Huzeyfe (r.a.) cevap verdi:

Buna ne şaşıyorsun? Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’i işittim, şöyle diyordu:

“Nutfenin (ana rahmine girdiği andan) kırk iki gece geçince, ALLÂH nutfeye bir melek gönderir. Melek ona şekil verir; göz kulak verir; derisini, etini ve kemiklerini meydana getirir. Sonra:

‘Yâ Rabbi erkek mi, dişi mi olsun?’ diye sorar. Rabbin de dilediğini hükmeder; melek de yazar. Sonra:

‘Yâ Rabbi, ömrü ne kadar olsun?’ diye sorar. Rabbin dilediğine hükmeder, melek yazar. Sonra:

‘Yâ Rabbi, rızkı?’ der.

Rabbin dilediğine hükmeder, melek yazar. Sonra elinde­ki sahife ile, emr olunduğuna bir şey ilave etmeden ve bir şey eksiltmeden çıkar.”

* * *

Enes (r.a.) demiştir ki:

Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Muhakkak Allâh, her rahime bir melek memur etmiştir. Bu melek:

Yâ Rabbi, bu nutfedir, yâ Rabbi bu alakadır (pıhtılaşmış kan), yâ Rabbi, bu mudgadır (lokma hâli) der.

Allâh bunu yaratmaya hükmetmek istediği vakit, melek:

Yâ Rabbi, erkek mi, dişi mi; mutlu mu, mutsuz mu; rızkı ne, ömrü ne kadar? diye sorar. Ve böylece (hepsi) anasının rahminde yazılır.” (Buhari, Müslim) 

25 / 51

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!