Rasûlullâh;

“ÖLDÜKTEN SONRA GERİ DÖNDÜRÜLECEK YOKTUR” buyurmuştur. (HAK DİNİ, Cilt: 6, Sayfa: 4197)

KUR’ÂN, insanların farkında olarak veya olmayarak CİN etkisi altına girmeleri gerçeğine şöyle işaret eder:

“...Ey cin topluluğu, gerçekten insanların çoğunluğunu hükmünüz altına aldınız (hakikatten uzaklaştırdınız)!..(6.En’am: 128)

Kur’ân-ı Kerîm’de “CİNLER” hakında bir Sûre ve pek çok âyet vardır... “CİNLERİ” inkâr eden, gerçeği inkâr edenlerden olur...

Yukarıdaki âyetin devamında şöyle der:

“İnsan (türünden) dostları olanlar şöyle der: ‘Rabbimiz, birbirimizden karşılıklı yararlandık... İşte bizim için belirlediğin ecelimiz bize ulaştı’... Şöyle der: ‘Ateş sizin mekânınızdır; Allâh dilemedikçe, orada ebedî kalıcılarsınız’... Muhakkak ki Rabbin Hakiym’dir, Aliym’dir. (6.En’am: 128)

Şeytan denilen “İblis” dahi “Cinler”dendir... Bu gerçek de Kehf Sûresi’nde şöyle vurgulanır:

“Hani biz meleklere ‘Secde edin Âdem’e’ dedik de İblis hariç hepsi hemen secde ettiler! İblis CİN (türün)dendi; (bu nedenle) Rabbinin hükmüne (hakikat ilmi yoktu {Cin türünde hakikat ilmi ve kader sistemi bilgisi yoktur - RUH İNSAN CİN Kitabı. A.H.}) uymadı (hakikatinden gelen bilginin gereğine, benliği dolayısıyla uymadı)!..” (18.Kehf: 50)

Cinlerin en büyük arzusu insanların inançlarını saptırarak Kurân’ı reddettirmektir... Bunun için de tamamıyla asılsız ilhamlar vererek İslâm dışı düşünce sistemlerine, Hint inançlarına sapmalara yol açarlar... İnsanları “ALLÂH” inancından saptırarak “Tanrı” inancına yönlendirip; tevhid inancına ters varsayımlara sokarlar...

İnsanların, kendi türlerine çok büyük bir fitne olan “Cin”lerden ve onların tehlikelerinden korunabilmeleri için önce “CİNLERİ” İYİ TANIMALARI ZORUNLUDUR! Zira Kur’ân-ı Kerîm’de sayısız defa uyarıldıkları “ŞEYTAN” bu cinlerdir!

“Cinlerin” yapıları Kurân’da “dumansız ateş” yani “mikrodalga” ya da “mesamata nüfuz eden zehirleyici ateş” yani ışınsal yapı olarak tarif edilmektedir... Onların bize olan tesirleri tıpkı telepati dalgalarının beyin tarafından deşifre edilişi gibi olur; bu yüzden de nasıl ve nereden geldiğini fark edemeyiz...

Son olarak şunu bildirelim...

Eğer, ruhlarla görüştüğünü sananlar; cinlerden zarar görenler, reenkarnasyona inananlar, kendilerine büyü yapıldığını düşünenler yahut kendisinde çeşitli baskılar hissedenler şu âyetleri ezberleyip, her gün 300-500 defa okurlarsa çok kısa sürede büyük faydalar görürler... Kur’ân-ı Kerîm’de geçen dua şudur:

Rabbi inniy messeniyeş şeytanu Bi nusbin ve azâb; Rabbi eûzü BiKE min hemezâtiş şeyâtıyn ve eûzü BiKE Rabbi en yahdurûn. Ve hıfzan min külli şeytanin mârid.(38.Sâd: 41 – 23.Mu’minûn: 97-9837.Sâffât: 7)[2]

 

 

[2] Bu konulardaki kapsamlı bilgiyi arzu edenler RUH İNSAN CİN ve İNSAN ve SIRLARIisimli kitaplarımızdan okuyabilirler.

33 / 56

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!