Sorular - Cevaplar

SORU: Hz. İsa, Dünya’ya gelmeden, berzah âleminde bu ilmi alamaz mı? Çünki Nübüvveti tarifiye kemâlâtına sahip olan için âhirette dikey yükselme mevcut!

CEVAP: Her ne olursa olsun, biyolojik beyin olmadan, ruha yükleme yapılamayacağı için, bir beden sahibi olarak Dünya üzerinde bulunması gerekiyor!

SORU: Hz. Rasûlullâh’daki üç aşamalı gerçekleşen genetik arınma, “Ferdiyet sahipleri”nin her biri için gerçekleşiyor mu?

CEVAP: Evet! Hepsi için geçerli; ancak hepsinde aynı derecede olmaz. Kemâlâtına göre arınmaları da farklı olacaktır!

SORU: Kurân’daki bazı âyetlerde, sanki tanrısal bir anlatım var. Mesela Hz. İbrahim’in kuşu parçalayıp sonra birleştirmesi ve parçalanarak ölen kuşların yapışıp tekrar dirilmesi... Bu olayı nasıl algılayacağız?

CEVAP: Hayır! Bu kıssa bizim için önemli... Burada tanrısal bir anlatım yok. İbrahim (aleyhisselâm)’ın kendine has bir durumunu anlatıyor.

İbrahim (aleyhisselâm), “Hânif” olması hasebiyle, tüm tanrısal anlayışı kendi bünyesinde yıkmış bir Zât’tır!

Ayn-el yakîn olarak birtakım hissedişleri vardı. Bunları Hakk-el yakîn olarak vukuf ettirmek talebinde bulundu. Vahiy sonucu bu talebine karşılık geldi ve yukarıda mahiyeti verilen âyet sâdır oldu!

Siz olayları hep âfakta düşünüyorsunuz. Oysa hep enfüste cereyan eden olaylardır!

Ben bu ilmi Hz. Rasûlullâh’ın izin verdiği ölçüde, O’nun biraz da serbest bıraktığı oranda ve O’ndan kaynaklanan bir biçimde açıklıyorum.

SORU: Bunu edeben mi söylüyorsunuz?

CEVAP: Hayır! Bu bir gerçektir. O olmasaydı bugün bu anlattıklarımı anlatamazdım. O’nun özetle açıkladıklarını ben detaylandırıyorum sadece...

SORU: “Her şey Öz’ümüzden kaynaklanıyor” diyorsunuz...

“Kişi yalnızca kendi kendini keser” diyorsunuz...

“Dışarıdan bir müdahale olmaz” diyorsunuz...

Oysa velâyet mekanizmasında bile bir üst mertebedeki velî, alt derecedeki bir velîyi kesebiliyor!

CEVAP: Az önce “sistemde güçlü olan güçsüz olanı yutar” dedik. Velâyet kurumu da sistem içinde var olduğuna göre bu olay onlar için de geçerlidir.

SORU: “Bir Rasûl kendi ümmetinden biri önüne geçip namaz kıldırmadıkça âhirete intikâl etmez” hadisini nasıl anlayabiliriz?

CEVAP: Evet... Hz. Rasûlullâh rahatsızlanınca Ebu Bekir Sıddîk namaz kıldırmıştır.

Bir âyet veya hadisin ilk yarısı zâhire işaret eder, bu bir kuraldır!

İnsanın ürettiği gazap melekleri, orijin olarak melek ancak vasıf olarak “Cin”dir!

 

Antalya, 23 Eylül 1996

6 / 76

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!