Sayfayı Yazdır

İsim, İşaret Levhasıdır!

İnsanı gerçeği görmekten alıkoyan en büyük engel, önyargılı yaklaşımıdır.

Kalekapısı’ndaki bir insana “Hulûsi’yi duydun mu?” desem, hasbelkader Antalya’da yaşıyorsa, “Duydum...” der.

Hulûsi ismini duyduğuna göre, Bana anlat Hulûsi’yi! dersem, hiçbir şey anlatamaz!

Çünkü, “Hulûsi” bir isimdir. Bir kelimedir. Bir varlığa, bir objeye verilen addır.

Hulûsi bir isim olduğu gibi, her nesneye de konmuş bir isim var. O isimle o objeye, o varlığa işaret edilir.

“ALLÂH” kelimesi de bir isimdir. Bir objeye, bir varlığa işaret eden bir isimdir.

Bu ismin karşılığını kavrayabilmemiz için bir yol var. O da bu içinde yaşadığımız âlemi, evreni olabildiğince tanıyabilmekten geçer.

Çünkü, varlığı meydana getiren gücün kökenindeki bilinç tek olduğuna göre, varlığın tekliğini de artık bildiğimize göre, bizim Allâh’ı tanıyabilmemizin yolu, O’nun yaratmış olduğunu tanımaktan geçer.

Ayrıca, Kurân’daki “O’nu” anlatan işaretleri değerlendirmekten geçer.

Allâh’ın yaratmış olduğu bir Sistem var, bir Düzen var...

Yani, Allâh ismi ile işaret edilen bir varlık ve O’nun vasıfları var.

Bu varlığın vasıfları arasında ilk başta tanıdığımız, gördüğümüz nedir?

Hayat, İlim, İrade, Kudret sıfatları...

Hayat, İlim, İrade sıfatları kendisine dönük sıfatlardır.

Kudret sıfatı ile birlikte kendindekini açığa çıkarmaya dönük özellikler meydana gelir.

Bu sıfatlar içinde, dördüncü sıfat diye bilinen, bahsedilen Kudret sıfatı çok önemlidir.

Kudret sıfatından sonra da, Semi’, Basıyr ve Keliym gelir.

Bu sıfatlar, ilâhî rahmetin neticesi sonucudur.

İlâhî rahmet deyince bizim genellikle anladığımız nedir?

Genelde, anladığımız merhamettir...

Hâlbuki, ilâhî rahmetin mânâsı, merhamet kelimesinin anlamı gibi dar bir kapsam ifade etmeyip, daha genel olarak “ilâhî rahmet”; tüm varlığın oluşmasına yol açan vasıftır.

“Her şey Allâh’ın rahmetinin eseridir” demek; “her şey, Allâh’ın rahmetinin neticesi olarak var olmuştur” demektir.

Yani, daha genellersek; “Allâh’ın üretmesinin neticesi olarak vardır.”

Çünkü, Rahmeti meydana getiren Rahıym ismi ne yapar?

Üretir...

Bunun da en orijinal yapısı, kadında mevcuttur. Kadındaki üreme, daha doğru bir deyişle üretme organının adı rahimdir.

İşte Allâh’ın rahmet sıfatı da, üretme sıfatıdır. Bu üretme sıfatı, Allâh’ın Esmâsının işaret ettiği mânâların özelliklerinin eserlerini üretir.

Fakat, bu üretilen varlıkların yer aldığı sistemde hâkim unsur, “Kudret”tir.

Allâh’ın sıfatları arasında kudret sıfatı vardır, acz yoktur!

Bunun neticesi olarak da kudret sıfatı sayısız varlıklarda zâhir olur. Ve her kudret sıfatının izhar olduğu varlık, kudret sıfatının izhar olmadığı varlığı yer, yener, yok eder.

Sürekli olarak varlıkta hep bir şeyler, bir şeyleri yok eder. Bu bir şeylerin bir şeyleri yok etmesi, yok edende kudret sıfatının açığa çıkmasının neticesidir, eseridir!

Bunun kudretinin sonu olmadığı gibi, var olan bu varlıkta da, yok etmenin sonu gelmeyecektir. Her an bir şeyler bir şeyleri yok edecektir.

Biz kendi varlığımızda mevcut olan bütün Esmâ-i ilâhînin mânâlarını ne kadar bilip, tanır, bulursak, o nispette Mutlak Varlığı tanımış oluruz. 

15 / 76

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!