Allâh Sistemi: Din

Kesin bir gerçek var! O da şu...

İnsanlar fâni... Bugün var, yarın yok!.. Ama İlim, Bâkî!

Hz. Ebu Bekir’in bir sözü var, çok önemli:

“Her kim Muhammed’e tapıyorsa, Muhammed öldü. Her kim Allâh’a iman ediyorsa, gereğini yapmaya devam eder.”

İşte bu! Ana gerçek...

Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz! Ben bugün varım, yarın yokum! Ama önemli olan; insanların gerçekleri, bu ilmi anlayabilmeleri!

Bir pınardan su fışkırmış... Bu pınardan fışkıran su 1400 seneden beri akıp geliyor, yol buluyor. Bireylerden akıp geliyor.

İnsanlar Dünya üzerinde yaşadığı sürece de, bu su bir yol bulup akmaya devam edecek.

Dolayısıyla, de ki:

“Bizim ihtiyacımız suyadır, musluğa değil! Musluk, altın kaplama olmuş, bronz olmuş, sarı olmuş... Musluklar hiç önemli değil! Biz, suya bakarız.”

Su geldiği müddetçe hayatiyetimiz de devam edecektir. Yaşamımız, güzelliklere doğru, inşâAllâh devam edecek demektir. İşte bu sebeple önemli olan sudur!.. Musluk değil!

Ancak burada anlamamız gereken çok önemli olan bir nokta var:

İslâm Dini’nde “Ruhban” sınıfına yer yoktur. Dünya’da ise ruhban sınıfı daima olmuştur ve olacaktır.

Daha doğrusu, âyeti kerîmeye göre:

Sonra Rasûllerimizle onların eserleri üzere takviye ettik! Meryem’in oğlu İsa ile de takviye ettik; Ona İncil’i (müjde olan BİLGİ) verdik... Ona tâbi olanların kalplerinde şefkat, sınırsız hoşgörü ve rahmet ve Ruhbaniyet (Allâh’a ermeyi) oluşturduk; bu amaçla yaptıkları ruhbaniyet çalışmalarını ise (çok büyük korku dolayısıyla sırf uhrevî - ruhanî yaşama dönük çalışma) onlar uydurdular! (Oysa) onu (Ruhbaniyeti) onlara mükellef kılmamıştık. Ancak Allâh’ın rıdvanını (cennet nimetlerini) talep etmek için bunu başlattılar... (Ama) ona hakkıyla da riayet etmediler! Onlardan iman edenlere ecirlerini verdik... (Ancak) onlardan (ruhbanlardan) çoğunun inancı bozuktur!” (57.Hadiyd: 27)

Dinde ruhbaniyete yer yoktur!

Ruhbaniyetle birlikte ruhban sınıfı da yoktur. Yani, İslâm Dini’nde, din adamları sınıfı olmaz!

Din, ne demektir?

“DİN”, Allâh’ın yaratmış olduğu sistem ve düzendir.

Allâh’ın yarattığı sistem ve düzen içinde, din adamları sınıfına yer yoktur demektir.

Din, hükümlerinin geçerli olduğu devri kapsar. Yani sadece, Âdem’den şu güne kadar olan zaman dilimlerini kapsar olmaması gerekir.

Niçin “din adamları” sınıfının dinde yeri yoktur?

Çünkü din, insanlara, toplumsal düzen kurmaları, çeşitli sosyal sınıflar oluşturmaları, saltanat kurmaları ve böylece de birbirlerine hükümranlık tesis etmeleri için gelmemiştir.

Din esasında, gelmemiştir. Din, bildirilmiştir!

Allâh’ın yaratmış olduğu sistem ve düzen, Rasûlü tarafından insanlara bildirilmiş, açıklanmış, tebliğ edilmiştir...

“Allâh’ın yaratmış olduğu böyle bir Sistem ve Düzen var! Siz, bu Sistem ve Düzeni anlayarak kendinize ona göre yön verin ki, neticede pişmanlık duymayasınız” diye insanlar uyarılmışlardır.

Açıklamaya çalıştığım bu husus çok önemlidir.

Bugün tartışılan pek çok konunun çözüm anahtarıdır.

Allâh, yeryüzü yaratılmadan evvel, ezelde bir Sistem ve Düzen içinde bu âlemleri yaratmıştır. Dünya’nın yaratılışı ise, bu sistem ve düzende bir değişiklik meydana getirmemiştir...

“Lâ tebdiyle li halkıllâh...” (30.Rûm: 30)

Allâh yaratışında değişme olmaz! Hükmü, bu sistem içinde çalışmaktadır.

“Ve len tecide li sünnetillâhi tebdiyla” (33.Ahzâb: 62)

“Allâh’ın sünnetinde değişiklik olmaz!”

İşte bu sistem, Rasûller ve Nebiler aracılığı ile insanlara tebliğ edilmiştir.

Sen bugün için Dünya’da herhangi bir şekilde varsın; ama, yarın öbür gün bu dünya ile alâkan kesilecek, başka bir boyutta yaşamaya devam edeceksin.

Daha sonraki evrelere kendini hazırla! Çünkü, Allâh böyle bir sistem ve düzen oluşturmuş... Sen kendini bu sistem ve düzene göre yetiştirmezsen, ölümden sonraki yaşamda büyük sıkıntı ve ıstıraplara düşersin.

Rasûller insanlara bu gerçekleri bildirmiş...

Bu bildirim nasıl yapılmış?

“Eyyühen Nâs”; “Ey insanlar” denerek. Falanca millet, falanca kavim denerek değil! “Eyyühen Nâs”; “Ey insanlar” şeklinde hitap var.

Çünkü, bütün insanların, içinde yaşadıkları sistem ve düzenin kurallarını bilmek ve ona göre kendilerine yön vermek hakları vardır. Dolayısıyla, “DİN”in yani, Allâh’ın yaratmış olduğu sistem ve düzenin muhatabı da din adamları değildir. Yeryüzünde yaşayan her ferttir! Tek tek!

49 / 76

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!