85. Burûc Sûresi

Buruc Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 27.sırada nazıl olmuştur... 22 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Buruc” (burçlar, galaktik özellikler) kelimesinden alır...

Buruc Suresinde: Burçlar sahibi Sema... Ashab-ı Uhdud... Mü’minlerin imtihanı olan zümre... Rabbin yakalayışı ve arınma... Ğafur, Vedud, Zül-Arş ve Meciyd isimlerinin işlevleri... Kur’an-ı Meciyd ve Levh-i Mahfuz, ... gibi hususlar açıklanmakatdır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Andolsun o burçları barındıran Uzay’a!

2-) Vadolunmuş o sürece!

3-) Şahide ve şahit olunana!

4-) Öldürüldü o hendek halkı...

5-) O çıralı ateşte.

6-) Hani onlar ateş çevresinde oturanlardı.

7-) Onlar, iman edenlere yaptıkları şeylere şahittiler!

8-) Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh’a iman ettikleri için intikam aldılar.

9-) O ki, semâlar ve arzın mülkü O’na aittir! Allâh her şeye şahittir!

10-) Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!