Muhterem kişi, bil ki...

Vazifen hem kendine, hem de çevrene faydalı olmaktır!.. Bilirsin ki, bu Dünya’da bâkî kalmış kimse yoktur. Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücu ederler.

“DE Kİ: ‘HERKES YARATILIŞ PROGRAMI (fıtratı-şâkılesi) DOĞRULTUSUNDA FİİLLER ORTAYA KOYAR!..’ (17.İsra’:84)

Efendimiz buyuruyor:

“Herkes ne iş için yaradılmış ise, o fiillerde bulunur; kendisi için ne kolaylaştırıldı ise, onu yapar!..

Ve artık o kişinin âlemi de fiillerinin gerektirdiği yer olur.

Bu dönüşü yapan kişi, Rabbin emir ve nehiylerine uygun olmayan bir hayat sürmüş ise, ne olur?..

Şüphesiz ki her ortam için ayrı mahlûk yaratılmıştır. Gül bahçesi için bülbül, gübre yığını için pislik böceği, ateş için semender...

Bu saydığımız üç ayrı mahlûk da birbirlerinin hoşlandıklarından hoşlanmaz. Hepsi zıtlardır birbirlerine... Biri ateşe girince yanar; öteki güle gidince kokusuna tahammül edemeyip bayılır... Renkler gibidirler... Kimi siyah, kimi beyaz!..

Öyle ise, senin aslın hangisindense, onu gerektirecek işleri işler; böylece aslına rücu edersin!..

Ancak bu arada bazı büyükler vardır ki; zıtları cem ederler!..

Kapasiteleri geniştir onların!.. Bütün zıtları cem ederler de içlerinde, gene de haberleri bile olmaz!.. Hepsi, birdir onlarda!.. Ne yeşildirler, ne siyah, ne de beyaz. Onların renkle alâkaları kalmamıştır ki artık. Renksizdirler! Fakat, buna rağmen, Allâh’ın hükmüyle zâhir olurlar. Onlar:

“...‘ALLÂH’ DE, SONRA BIRAK ONLARI DALDIKLARINDA OYNAYIP DURSUNLAR!” (6.En’am: 91)

Emrinin gerçeğini idrak etmişlerdir.

Bilirler ki görülen her şey, Yaradanın tecellileridir. Sıfatlar dahi tecellileridir. Ve hepsi tek bir Zât’tandır ki, O ALLÂH EKBER’dir!..

Öyle olunca, tefrik yapmamak gerek aralarında yaratılmışların... Yani, tefrik yapmamak gerek aralarında tecellilerin...

Onun için buyrulmadı mı Kur’ân-ı Kerîm’de:

“...O’NUN RASÛLLERİ ARASINDA (irsâl olmaları konusunda) HİÇBİR AYIRIM YAPMAYIZ... “ (2.Bakara: 285)

Yani, hepsi de aynı kaynaktan gelmekte idi!.. 

11 / 30

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!