Bireysel bir “iç” mi, “kolektif” bir “iç” mi?..

İkisi de yanlış! Zira, “ALLÂH” hatırlayalım ki “AHAD”!..

“İç” ve “dış” kavramı yaratılmışa GÖREdir! Zâhir ve Bâtın oluşu da GÖREdir!.. Bunlar yaratılmışa göre olan tanımlama vasıflarıdır!

Mutlak gerçek, “AHAD” ve “SAMED” oluşudur!

“Allâh”ı düşündüğünde aklına gelen her vasıf, özellik ve fikir; “O”nun “Ahadiyet”i yanında yok olur!.. “O”, her fikirden “Ğaniyy”dir!..

“Sen”de kendini seyrettiğinde, sen kalmazsın!.. Fikir de kalmaz!.. “İç” ya da “dış” dahi kalmaz!.. “İçimde” veya “içimizde” düşüncesi de kalmaz!

“O”, öyle kendini bilir ki; kendinden başkası asla “var” olmamıştır!

“O”, öyle kendini bilir ki; “iç” ve “dış” kavramlarından münezzehtir!

“O”, öyle kendini bilir ki; yaratılmışların tümü zaman kavramsız olarak “yok”tan ibarettir!

Ve “O”, öyle “Allâh”tır ki; tanrılık ve tapınanları kavramları geçersiz olarak, yalnızca kendisi olan “O” yani “ALLÂH” vardır!

Bak sen “kıyamet alâmetine” neler yazıyor!

Gün geldi, “kıyamet alâmeti”, seslenişi oldu Sistemin! Müezzini oldu minarenin!

Nice dillerde terennüm etti bu gerçek, nice zamanlarda!..

Kâh ateşten hitap etti, kâh ağaçtan!.. Dinleyen gene “Ol kendi” oldu!

Ateş, ağaç neyse ama; etten-kemikten gelince hitabı, iş çetrefil oldu!

Yazdığı senaryoda oyuncu olup, senaryoyu beğenmez oldu!

Kâh çıktı gökyüzüne, yerdekileri tutmadı… Kâh indi yeryüzüne, göktekini takmadı!.. Oyun bu ya, çarkıfelek, ezel ebed dönedurdu; döndürenin elinde bir hayal balon oldu!

Evet dostum, ben şimdi “kıyamet alâmeti” olan gençlere anlatmaya çalışıyorum ki…

Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) Efendimiz’in açıkladığı “Allâh”ın ne olduğunu çok çok iyi anlayıp hissetmeye çalışın!.. Belki her an bunu hissedemezsiniz; ama hiç değilse belli zamanlarda bunu hissedip yaşamaya gayret edin!

Sakın unutmayın ki; “O” ne “dış”ınızda, ne de “iç”inizde!

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen” tüm bu kavramlardan münezzeh!

Âlemler, “O”nun indînde asla “var”lık kokusu almamış bir hayal!..

“Ben” ise, “O”nun yarattığı âciz, garîb, var sanılan bir “yok”tan ibaret “kulu”!..

Umarım rahmetle anarsınız beni, şu toprak mezarımda!

 

1.4.1999

New Jersey

13 / 67

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!