Sunu

Dostlarım...

Bu kitabımda okuyacaklarınız, orijin olarak internetteki web sayfamızda yayınlanan haftalık “Sistemin Seslenişi” köşesindeki yazılardan oluşmuştur... Bu kitapta onları yazılış tarihi yerine, birbirini takip eden konular sıralamasıyla size sunuyoruz.

Uzun yıllar yaptığım araştırmalar sonunda edindiğim kanaatler Allâh’ın lütfu inayetiyle İslâm Dini’ni ve Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı bambaşka bir pencereden seyretmemi sağladı... Bu bakışla, günümüzün pek çok sorununun çözülebileceği gerçeği karşıma çıktı...

Eğer iyi niyet ve samimiyetle bu bakış açısını paylaşabilirsek, göreceğiz ki, yanlış anlama ve değerlendirmeden doğan pek çok sorun ortadan kalkacak ve biz yepyeni ve çok farklı bir İslâmiyet ve Kur’ân anlayışıyla yüz yüze olacağız.

“Tanrı” kavramı ile “ALLÂH” isminin işaret ettiği anlam arasında ne kadar büyük uçurum varsa; aynı şekilde, “PEYGAMBER” kavramı ile “RASÛL” kavramı arasında da o kadar büyük fark vardır ki, bu kitapta okuyacağınız çok önemli konulardan biri de odur...

Bunun yanı sıra, daha birçok konuda, bugüne kadar anlatılanlardan çok daha farklı gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz bu kitapta... Mesela, Kur’ân-ı Kerîm’i “RUHU”yla “OKU”mak kavramı gibi...

Bu kitapta bulacağınız konuların pek çoğu daha önce değinilmemiş, bana özgü değerlendirmeleri içermektedir! Belki varoluşumun özel nedeni!

Elbette ki, sizler bu değerlendirmeleri paylaşmak zorunda değilsiniz! Ama en azından, konulara böyle de bakılabiliyormuş genişliğine ve hoşgörüsüne ulaşacağınızı umarım...

Şayet anlatmak istediklerimi sizlere fark ettirebilirsem;

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e...

“Rasûl” vasfıyla tanımlanana...

“Âhiret” kavramıyla anlatılmak istenene...

“Salât” kavramıyla yaşanılması talep edilene...

Kurân’ı “RUHU”yla “OKU”mak şuurunun nasıl olacağına...

Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın ve getirdiklerinin nasıl “EVRENSEL” olabileceğine...

Evrene, uzaya, çevrenizdekilere ve özünüzdekilere umarım çok daha farklı bakacaksınız.

Bu kitapta açıklamak istediklerime ek olarak şunu da tekrar vurgulamak mecburiyetinde kalıyorum ki...

Bu konuları çok yıllardır araştıran bir “düşünür” olmaktan başka hiçbir vasfım ve etiketim yoktur!

Benim kendime özgü bir yolum ve takipçilerim olamaz ve olmamalıdır! Herkes kendi aklıyla -isterse belki açıklamalarımdan da yararlanarak- kendi yolunu çizip, sonuçlarına da katlanmalıdır.

Benim adıma konuşacak hiç kimse mevcut değildir; ve hiçbir zaman da olamaz!..

Benim yazdıklarımı kendi anlayışı kadarıyla çevresiyle paylaşanlar ancak kendi adlarına konuşabilirler... Kimsenin söylediği ve yazdığı beni bağlamaz! Herkes, yazdıklarımdan ancak kendi anlayışı kadarını ve yorumunu nakledebilir başkalarına; ben ise yalnızca kendi yazdıklarımdan mesûlüm!

Taklit, biline ki insanlık onurunu ve mertebesini inkâra kadar uzanan çok büyük bir yanlıştır.

Hz. Muhammed (aleyhisselâm) taklit edilmek için değil, anlaşılıp gereği uygulanmak için gelmiştir! O Zât dahi taklit edilesi değilse, başkalarını taklit hepten en büyük yanlış olur!

İdrak edemediğin yerde, inandığın fikrin gereğini yap; ama onu sorgulamaktan da asla geri kalma; ki o fikrin ilmine ulaşabilesin.

Dostum...

Lütfen şunu sakın aklından çıkarma...

Yarın ölümle geçeceğin boyutta, mazeret kavramı kesinlikle mevcut değildir; ve ayrıca tekrar dünyaya dönüp, bu defa elde edemediklerini kazanma şansın da asla olmayacaktır... Yalnızca, bu defa burada yaptıklarının sonuçlarını otomatik olarak yaşayacaksın o boyutta!

Ebedî olarak burada bırakacakların ne kadar önemli senin için?..

Ebedî olarak birlikte bulundurmak istediklerin ne kadar önemli senin için?..

Tercihini bu konuyu iyi değerlendirmek suretiyle yap ki, ondan sonra geri dönülmez pişmanlıklar içinde yaşamayasın ebeden!

Umarım fıtratında-nasibinde vardır bunları değerlendirmek ve bu kitap da sana pek çok yeniliklerin, güzelliklerin ulaşmasına vesile olur.

Allâh, “Selâm” ismiyle açığa çıkarsın güzelliklerini hepimizde!

 

Ahmed HULÛSİ

7.1.1999
Manhattan - NY

1 / 60

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!