Namaz kılanların(!) çoğunluğu da, esas amacın farkında olmadığından, Tanrıya tapınır!

“Salât”; yönelerek amacına ulaşmaktır!.. “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e olur!..

Allâh’a yönelişin sonunda ancak, müminin mi’râcı olan salât gerçekleşir!

Allâh Rasûlü, namazı değil, salât”ı tavsiye etmiş; Kur’ân, namazı değil, “salât”ı teklif etmiştir!

Amaç, tanrının huzurunda başını toprağa koyarak onu şereflendirmek(!) değil...

Özünde de bulunan Allâh’a yönelerek, secde ile, indînde hiçliğini yaşamaktır...

Birincisi tapınmadır, namazdır; ikincisi kulluk ve salât! Birincisi ötendeki tanrıyadır; ikincisi hakikatin dahi olan Allâh’a...Yani, birincisi ötendekinedir; ikincisi hakikatine!

“Lâ ilâhe”yi anlamamış olanların, “illallâh”ı kavrayıp; Allâh’a, Allâh Rasûlü’ne, vahiy olan Kurân’a iman etmeleri çok zor olup; Allâh’ın, kendi Esmâsıyla yarattığı sistem ve düzene uyan-uymayan sorunu ile karşı karşıya olduklarını fark etmelerine bile imkân yoktur!

Artık lütfen fark edin ki, tüm sorunların kökeninde, yok olduğu açıklanan “tanrı-tanrılık” kavramı ile “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in kendi Esmâsıyla var kıldığı “Sistem ve Düzen” arasındaki farkın, fark edilmemesi yatmaktadır!

Sorunlarımızın hepsi, bu temeldeki farkı kavrayamamaktan kaynaklanmaktadır!

Hücrelerimize kadar işlemiş genetik veritabanlı tanrı var kabulünden arınıp; “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in, hiç değilse, tanrı olmadığını bile anlayamamaktan ileri geliyor bu!

Ne olduğunu anlayamıyoruz; bari ne olmadığını kavrayabilsek!

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in tanrı olmadığını idrak edemediğimiz içindir ki, Peygamber düşünüyoruz; yukarıdaki tanrıdan mesaj alan! Hiç anlayamıyoruz “Allâh”ın “peygamber”i değil, “Rasûllüğü”nün ne olabileceğini!

Yine aynı yüzden anlayamıyoruz; Kur’ân-ı Kerîm’de bize teklif edilen hususların, uygulamamız hâlinde hangi mekanizmayı devreye sokup, bize neler kazandıracağını; ya da uygulamamamız hâlinde hangi sebeple nelerden mahrum kalacağımızı!

Kolayımıza da geliyor, ötede varsandığımızın üstüne yükleyivermek! O yaptı!!!

Anlama özürlülerinin “göktanrı” kavramına dayalı “meâl”leri yerine, ne zaman “OKU”yacaksınız “orijini”?

 

15.11.1998
New Jersey - USA

11 / 60

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!