Hangi asırda Dünya’ya gelirse gelsin, o insanı geleceğe dönük geliştirmek için nâzil olan Kurân’ın, insanları geçmişte bloke etmek için gelmediğini; aksine, geri gidilmez sınırlar koyup, bu haklar üzerinde ilerlemeyi tavsiye eden bir RUHU olduğunu nasıl anlatabilirim? Bu Kur’ân “RUHU”YLA yaşamanın, Kurân’ı değiştirmek olmadığını; bu anlayışı kıtlara nasıl anlatabilirim?..

Nasıl anlatabilirim, ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e imanları olmayanların, bu davranışlarının sonuçta kendilerini ve kendilerindeki kuvvetleri inkâr etmek olduğunu; bu yüzden, cennet boyutuna geçemeyeceklerini!..

İslâm Din’ine uymayanların, yaşadıkları “Sistem ve Düzen”e ters düşmek sorunuyla yüz yüze olduklarını; bunun pahasını ölüm ötesinde çok ağır ödeyeceklerini, nasıl fark ettirebilirim?..

Kurân’ı “RUHU”yla “OKU”yup değerlendiremeyenlerin, ölüm ötesinde vahim pişmanlıklar yaşayacaklarını; Kurân’ın lafzında kalmanın çok büyük faturalar getireceğini nasıl açıklayabilirim?..

“İNSAN” olanın, “Halife” olduğunu fark edip, gereğini yaşamak isteyenin, her konuda, her zaman, önyargısız, objektif ve kapsamlı, derinlikli düşünce sistemiyle karşısındakine yaklaşıp, olayları da Allâh ahlâkıyla değerlendirmek zorunda olduğunu, nasıl anlatmalıyım?..

İnsanın, en acil ele alınması gereken sorununun, içinde yaşadığı toplumun şartlandırmalarından arınmak ve her olayı evrensel bakışla değerlendirip; gereğini yaşamak olduğunu, nasıl anlatmalıyım?..

Yaşadığınız zamanın ve ortamın şartlarıyla kendinizi kayıtlayarak, o toplumun kölesi olmak yerine; özgür düşünen bir birey olarak yaşamı değerlendirmeniz gerektiğini nasıl fark ettirebilirim?..

Hayalî kavramlar ve ne olduğu bilinmeyen hayalî pâyeler eşliğinde pazarlanan yapay din anlayışının komisyonu olarak, dünyalığını temin eden din tacirlerinin her köşe başında karşımıza çıktığı milyarlık müslüman camiasında; saf müslümanların sermayesinin, kısa yoldan insanlara ilmi ulaştırmak yerine, bina yapımlarına harcanırken; en öncelikli işimizin, insanlara karşılıksız olarak gerçek Din bilgilerini iletmek olduğunu nasıl idrak ettirebilirim?..

Zorbalığın ne İslâm Dini’nde ne de insanlık âleminde yeri olmadığını, zorbalara nasıl kabul ettirebilirim?..

Lütfen beni anlamaya çalışın!..

AHMED HULÛSİ

11.10.1998
Antalya

60 / 60

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!