Üstad

− İman geninin işlevini yapıp yapmayacağı o günde alacağı tesire bağlı olarak açığa çıkar, tıpkı diğer genetik özellikler gibi...

Soru

− Hz. Muhammed’in Kulluğu da Rasûllüğü gibi Allâh’a ve Hüviyete bağlanıyor... Bunu sistemsel olarak nasıl anlayabiliriz? Kulluğun Rasûllükten önce gelmesinin sistemdeki farklılığını nasıl anlamalıyız?

Üstad

− Kulluğun varoluşu yaratılış itibarıyla öncelik taşır, Tek’likten sonraki aşamadır... Rasûlluğü ise kesretin varoluşuyla bağlantılıdır; dolayısıyla ikinci sırada gelir.

Soru

− Üstadım... İnsanın yıldız haritası, “alın yazısı” olduğuna göre ve terkibiyetini ortaya koyduğuna göre, buna göre de zikir çalışması yapılıyorsa... Bir bilgisayar programı yapılıp insanın doğum tarihi verildiğinde eksik isimlerini görüp hangi isimleri ne kadar çekeceğini verebilir mi?

Üstad

− Doğum haritası çok genel bir olaydır ve çok kaba bir yaklaşımdır... Konuda göremediğimiz pek çok katkı vardır... Biz genel anlamda belli bir istikamette ilerlemeyi sağlayan isimlerin zikri konusunda yardımcı olmaya çalışırız... Onun ötesinde insanın ilmini geliştirerek idrakını arttırması çok önemlidir...

Soru

− Üstadım tâ ki, anlaşılana kadar denenecek, oluşumuz; Hz. İsmail’in boynuna inen bıçak mıdır? Yoksa, “hiç kimseye kaldıramayacağı yük yüklemedik” midir? Teşekkür ederim.

Üstad

− “Anlaşılana kadar denenecek olmamız” sembolik anlatımdır bize göre; olayın gerçeğini anlayana kadar (fıtratımız elveriyorsa) o olayla imtihan olacağımızı gösterir.

Soru

− Gen’ler, bir anlamda Levhi Mahfuz’un zâhire çıkışı olur mu?.. Şayet böyle ise astrolojik tesirlerin altındaki melekî fonksiyonların esprisi ne olmaktadır?..

Üstad

− Genetik özelliklerin açığa çıkmasına yol veren, melekî etkilerdir...

Soru

“Huzura çıkmak, huzura ermişlerin hakkıdır” ifadesini nasıl değerlendirebiliriz?..

Üstad

− Allâh ile tatmin olmuş kalpler, bulundukları ortamda huzur duyarlar...

Soru

− Şayet bir insan kopyalanırsa o insan kendi ruhunu üretebilecek vasıfta olabilir mi?..

Üstad

− Her insan beyni, kendi ruhunu üretir...

Cevap

− Çok teşekkür ederim efendim..

Üstad

− Evet sizleri geç bıraktım... Özür dilerim...

Katıldığınız için teşekkürlerimi sunarım... Herkese iyi geceler... 

69 / 80

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!