Sayfayı Yazdır

Enfüste ve Âfakta

Eğer Kur'ân-ı Kerîm'i gerçekten anlayarak ve içindeki sırlara ererek "OKU"maya başlamak, "değişmez Sünnetullâh"ın neleri nasıl oluşturduğunu fark etmek istiyorsak, öncelikle şu inceliğe dikkat edeceğiz:

Okumakta olduğumuz o âyet, insan ya da bir başka birimden söz ediyorsa, o âyette geçen "ALLÂH" kelimesini veya "Allâh isimlerini" zerredeki aynalığa bağlayıp, kendi özünden gelen bir şekilde dilenenin açığa çıkması olarak değerlendireceğiz; yani, o birimin yapısındaki, özündeki mertebelere bağlı olarak anlayacağız.

Buna karşılık, okuduğumuz âyet, evrensel boyutsallıktan söz ediyorsa, bu defa aynı isimleri evrensel boyuttaki mertebelerle alâkalı olarak değerlendireceğiz!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:30  NOKTA’dan meydana gelen açı içindeki Rahmâniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen Rahıym’den, arş isimli evrensel doğurganlık -algıladığımız madde boyutunda değil- ile tüm Esmâ mertebesi hâsıl olmakta; ve Kürsî, “Rubûbiyetin tahakkuk ve tahakküm mertebesi” olarak açığa çıkmaktadır!

03:00 Cin adı verilmiş görünmez varlıklar, insanların kendi özlerindeki “hilâfet” sırrına ermelerini kesinlikle istemezler! Bu ana amaçlarıdır.

04:45 Eğer Kur’ân-ı Kerîm’i gerçekten anlayarak ve içindeki sırlara ererek “OKU”maya başlamak, istiyorsak, öncelikle şu inceliğe dikkat edeceğiz...

06:10 İsmi “ALLÂH” olanın, sıfat mertebesini anlamak istiyorsak, karşımıza “İHLÂS” Sûresi çıkacaktır. İsmi “ALLÂH” olanın ZÂT’ını tefekkür ise muhaldir! Olanaksızdır!

07:40 “Âfakta (ufuklar - dışta) ve enfüslerinde (bilinçlerinde) işaretlerimizi onlara göstereceğiz...” (41.Fussilet: 53)

09:00 “Kulun kalbi Allâh’ın iki parmağı arasındadır!” Her an Rabbi olan Esmâ terkibinin açığa çıkışıyla renk alır!

10:00 Gel dostum ömrünü boşa geçirme artık... “Sünnetullâh”ı iyi anla, kavra ve değerlendirmeye bak sana bildirilenleri. 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!