Sayfayı Yazdır

Korunmak İçin

Şayet “OKU”NAN sistem anlayabildiysek; bu durumda elimizden ne gelir..?

Ne yaparsak, bizden ne meydana gelirse, karşılığında -ya da bir diğer ifade şekliyle- neticesinde bizim için ne gibi şartlar oluşur? Kur’ân-ı Kerîm’de; Bakara Sûresi’nin ilk beş âyetinde “Kurtuluşa ermiş olmanın” şartlarını bildirir:

“Eliif, Lâââm, Miiim.

Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o Hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi (KİTAP), korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme kaynağıdır.

İşte onlar gayblarındaki (algılayamadıkları) hakikate (Nefslerinin Allâh Esmâ’sının anlamlarının bir terkip - bileşimi şeklinde meydana geldiğine) iman ederler, salâtı ikame ederler (fiilen edâ yanı sıra anlamını yaşarlar) ve kendilerine verdiğimiz maddi - manevî yaşam gıdasından Allâh adına karşılıksız paylaşırlar.

Onlar hakikatinden sana (boyutsal geçişle) inzâl olunana ve öncekilere inzâl olmuşlara iman ederler; geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine de ikân (kesin idrakten kaynaklanan kabul) hâlindedirler.

İşte onlar, Rablerinden (nefslerini oluşturan Esmâ bileşiminden kaynaklanan) HÜDA (hakikati idrak) hâlindedirler ve onlar kurtuluşa ermişlerdir.” (2.Bakara: 1-5)

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 Bakara suresi... Eliif, Lâââm, Miiim... Elif, Ahadiyettir; Mim, Rasûlullâh’ın hakikatidir; Lam ise Uluhiyet kemâlâtına işarettir... Kitap, içinde yaşanılan sistemdir...

10:00 Muttaki (korunmak isteyen) kimdir? Sistemi anlamayan, okuyamayan korunabilir mi?..

19:00 Korunmak isteyenler ne yaparlar?.. Gayblarına iman ederler derken, “B’ilgaybı” ifadesindeki anlama DİKKAT!..

28:00 Salatı ikame ile namaz kılmanın farkı nedir?.. Namazdayken Allâh’ın huzurunda mı oluyoruz?.. Namazı kılmakla değil, namazı ikame ile korunanlardan olunur!..

40:00 Verilenden infak edenler korunur... Rızk nedir?.. Vermek ile infak etmek arasındaki fark nedir?.. Zahirde ve batında infak... Madde infak ederek madde boyutunda korunma sağlanır... Mananın infakı ise şirk-i hafiden korur...

52:00 “Sana indirilene ve senden evvel indirilenlere iman ederler” ne demektir?.. Ahirete ikan sahibi olmak ne demektir?.. İkan ve iman arasında ne fark vardır?.. İkan sahibi gereken uygulamayı hemen yapar... İman sahibinde oyalama, savsaklama olabilir...

1:04:15 Mana boyutunda ahiret ne demektir?.. Esma cenneti nedir?..

1:10:00 Hidayet üzere olanlar, kurtuluşa erenlerdir!.. “Rabbinin izni ile” ile “Allâh’ın izni ile” arasındaki fark nedir?.. Şirkten arınmamış olan felaha ermemiştir!..

1:16:00 Mutlak olan rahmet ile cehennem nasıl bağdaşır?.. Azap niçin çekilir?.. Arınma rahmettir..

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!