42. Şûrâ Sûresi

Adını, 38.ayetinde geçmesi dolayısıyla “Şura” kavramından alır... Mekke döneminde 62.sırada inmiştir... 53 ayettir...

HavaMiym denilen peşpeşe yedi HaMiym’in iniş sırası da mushaftaki tertib sırası gibidir... Bunun sadece ihtilaflı olanı bu Şura Suresi’dir... Şura Suresi’nin tüm HaMiym’lerden sonra, Kehif suresinin peşinden 69.sırada nazıl olduğu da rivayet edilir... Hatta 23.ayetten itibaren üç-dört ayetin de Medine’de indiği rivayet edilir...

Şura Suresinde: Ha-Miym-Ayn-Siyn-Kaf sırrı, vahiy realitesi, Allah’dır Veliy, Ul’ül Azm Rasuller ve Diyn gerçeği, Diyn’de ayrılığa düşenlerin ilk önce “Allah” ismiyle işaret edileni anlamaya-Vahdet’e-Tekliğe da’vet edilmesi gerektiği, dünyanın veya Ahiretin kazancını isteyenler, Ehl-i Beyt’i ve Rasulullah’a yakınları sevme vazifesi, şura-istişare gerçeği, kötülüğün cezası onun misli bir kötülüktür, sabır, Allah’ın bir beşerle konuşma şartları ve vahiy çeşitleri, Efendimiz Hz.Muhammed’e vahyolunan Ruh ve Hz.Muhammed s.a.v.in sırat-ı müstakıym’e hidayet ediciliği,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır... Elbette hem gerçek hem de sembol yollu!... 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!