20. Tâhâ Sûresi

TaHa suresi Mekke döneminde 45.sırada nazıl olmuştur... 135 ayettir... İsmini, birinci ayetinden almıştır... “Ta-Ha”, Hz.Rasulullah’a vasfi bir hitabtır; O’nun ismidir... Bu sure’nin bir ismi de “Keliym”dir...

Taha Suresinde, Kur’an’ın inzal edilişindeki hikmet, Rahman’ın Arş’ı istivası, sır-ahfa, Hz.Musa’nın muhtelif örnekliği ve fravun meselesi, Samiriy konusu, ölüm-kıyamet tahakkuku olayları, şefaat gerçeği, Kur’an’ın vahyindeki özellik ve Hz.Rasulullah’a “Rabbim ilmimi artır” emrindeki sır, Adem ve cenneti, Zikir’den yüz çevirenin körlüğü,... gibi bir çok önemli konu... açıklanmaktadır....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ey İNSAN (Âdem’e talim edilen Esmâ’nın tamamı ve ruh olarak üflenen diye benzetme yollu anlatılan Muhammedî salt şuur - orijin BEN)!

2-) Biz Kurân’ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik.

3-) Sadece, haşyete (Allâh azametini hissetmeye) açık şuura (hakikatini) hatırlatmadır (inzâl olan bilgi)!

4-) Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.

5-) Rahmân, Arş’a istiva etti (El Esmâ’sıyla âlemleri yaratıp hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle).

6-) Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O’nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir.

7-) Sen düşündüğünü açığa vursan (veya gizlesen)(bil ki) kesinlikle O, Sırr’ı da (şuurundakini de) Ahfâ’yı da (onu meydana getiren Esmâ mertebeni de) bilir!

8-) Allâh’tır! Tanrılık yoktur sadece “HÛ”! Esmâ ül Hüsnâ O’na aittir (dilediğini o özelliklerle yaratır)!

9-) Musa’nın olayı ulaştı mı sana?

10-) Hani (Musa) bir ateş gördü de ehline: “Yerinizde durun, muhakkak ki ben bir ateş hissettim... Belki ondan size bir kor parçası getiririm ya da o ateşin yanında bir kılavuz bulurum.”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!