“Hak” isminin işaret ettiği mânâlardan biri de, müşahedemize göre “Esmâ ül Hüsnâ’daki tüm anlamların sahibi” anlamınadır.

“Hak” olan Rubûbiyet sahibinin varlığı, bölünüp parçalanamayacağı, içi ve DIŞI OLAMAYACAĞI için de; her zerre adı altında tüm isimleriyle “Esmâ mertebesinin” özellikleriyle seyredilmektedir gene kendisi tarafından!

Eğer, kişi “ölmeden evvel ölmek” diye bahsedilen hakikate erme sırrını yaşayacaksa, küçük kıyamet denilen hâller de yaşamında açığa çıkmaya başlar...

“Mehdi”yet ile Rubûbiyet hakikati idrak edilir.

Arkasından Deccaliyet kendini gösterir ve kişi Rubûbiyet’i benliğine atfederek, hakikatinin “HAK” olduğu gerçeğinden hareketle, “nefsaniyetini –egosunu– bedenselliğini” Rab olarak kabullenme sebebiyle mülhime nefs girdabına düşer… Hakikatinde Hakk’ı görmek derecesinden, bedenselliğinde Firavunluğu yaşama derekesine düşer.

Derken nasibinde varsa “İsevî” hakikat nüzûl eder ve “B” sırrı açılarak yaşanmaya başlar.

İsa (aleyhisselâm) yeryüzüne indiği zaman (birimselliğindeyken, bedensellik anlayışında iken) Deccal, suyu görmüş tuz gibi erir gider… Varlığın yalnızca “Allâh” adıyla işaret edilenin “Esmâ mertebesi”nden ibaret olduğunu hissetmesi sonucu, Deccaliyeti (tanrılık vehmeden benliği) eriyip yok olup gider. “El Mudil” isminin ağırlığı geriler…

“VELİYY” ismi, seyrinde ağırlık kazanır…

Her yaptığı işin öncesinde “B-ismillâh” diyerek Allâh namına o fiili ortaya koyduğunun bilinciyle yaşayarak şirkten arınır; o fiil ile kayıtlamaz “Allâh” adıyla işaret edileni… Araya benliğini katarak şirke düşüp, şeytaniyete (vehmine) tâbi olmaktan korunanlardan olmuş olur!

Bazılarında, bundan sonra “Daire-i Musevîyet” ve “Daire-i İsevîyet” hakikatleri ötesinde, “Hakikat-i Muhammedîye” ve hatta “Hakikat-i Ahmedîye” sırları yaşanır “EKBER”iyet müşahedesi içinde ve “B” sırrıyla “Seyri meallâh”ı devam eder. Bazıları da “Allâh Rasûlü” vârisleri olarak “Seyri anillâh” ile halk arasında görev alır.

“Allâh EKBER”i yaşayarak “salât”a (namaza yönelişe) girip, “B-ismillâh…” ile gerisini getirebilen ne mübarektir!

 

12 Mart 2007

56 / 109

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!