Gerçek benliğin, hakikatin de o “nefs”tir ki, bu “nefsin ne olduğunu geniş ölçüleri ile 17 no’lu “NEFS” isimli kasetimizde derinlemesine izah ettik. Bundan sonraki kitabımız olan “BİLİNCİN ARINIŞI” isimli eserimizde “Nefs” hakkında detaylı bilgileri açıkladık.

Vücudunu yok etmeyi ileri sürenler muhali söylemektedirler, meselenin aslını bilmediklerinden dolayı... Vücud yok edilemez... Çünkü, vücudunun varlığı Hakk’ın Esmâsı ile kaîmdir.

“Zâhir” ve “Bâtın” ayrı ayrı şeyler olup, ikisi de “O”dur değildir... “Zâhir” ve “Bâtın” aynı Tek şeydir!..

Öyleyse iki ayrı şey sanıp çiftlikte yaşayanlardan olmayalım!

“Evvel”, “Âhir”, “Zâhir”, “Bâtın” isimleriyle hep “O”, yani “Tek” ifade edilmektedir!..

“O”, “Vâhid” ve “Ahad”dır... Yani bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılması mümkün olmayan, “ALLÂH”tır. Çokluk yani kesret görüntüsü ise vehim ve şartlanmalar ile beş duyunun kapasitesi yüzünden meydana gelmektedir.

“Âlemler” isminin müsemması da O’dur!.. Çünkü gayrısı yoktur!..

“Lâ mevcûda illâ HÛ” demek,mevcudat yoktur, O vardırdemektir!..

Yoksa, mevcudat vardır da, işte o mevcut olan şeylerin toplamı O’dur, demek değil...

Küllî akıl, denen tek akıl, O’nun ilim sıfatının tafsilinden başka şey değildir.

“O ve O’ndan meydana gelmiş bir âlemler müşahedesi, perdesi kalkmamış olan kişideki, Nûr perdelerinin meydana getirdiği düşüncelerdir.

Tek tek, her nesnenin, “Allâh” dediğini duymak, kesrette olana ait bir hâldir. Ve bunu ifade eden kişi, henüz Tek’liğe ulaşamadığının, perdeli olduğunun açıklamasını yapmaktadır.

Gerçekte, âlem Tek varlıktan ibarettir. Yani, tek bir yapıdır!.. Tek’in teklerinin tek tek zikri olmaz!..

Hz. Âli; “Görmediğim Allâh’a ibadet etmem” demiştir.

“Hiçbir şey görmem ki, evvelinde Allâh’ı görmüş olmayayım” demiştir Hz. Ebu Bekir...

“O” her şeydir ve her şey “O”nun Efâl mertebesindeki görüntüsüdür... Kesret âlemi de budur!.. Vahdeti anlamak üzere yola çıkmış kişilerce çıkılan ilk basamak budur!.. Ama dikkat edin, ilk basamak dedim...

Esmâ mertebesi ise, sırf mânâlardan ibarettir. Bu boyutta madde ve mikrodalga-ışınsal yapılı varlıklar mevcut değildir.

Vâhidiyet; Tek varlığın kendini tanıması, Sıfat mertebesidir, Ceberût âlemidir.

İşte bu sohbetimizde şu sıraladığım hususları açıklamaya çalıştık...

Yanlış bilinen bir husus var...

19 / 61

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!