Sayfayı Yazdır

Halife İnsan; Erkek-Kadın

Çünkü; bak!..

“‘HÛ’ ki sizi arzda halifeler olarak meydana getiren...” (35.Fâtır: 39)

Diyor Kurân’da...

Burada çok önemli bir nokta, erkeklere ve kadınlara çok büyük müjde var. Arzda erkekleri halife olarak meydana getiren, demiyor!...

Öyleyse, “Halife” olma, yani ilâhî özelliklerle bezenmiş olma hâli, her bir insana verilmiş!..

Şu bildiğimiz maddi güçler ötesinde, ilâhî güçler, hepimizde mevcut!..

Yok; ben sadece et-kemikten ibaretim; dersen, sen bu güçlerin hiçbirini bilip, bulup, ortaya çıkaramazsın... İnkârın, seni bu güçlerden mahrum bırakır!..

Buna karşın, “mâdemki böyle deniyor, bu güçler bende var, inanıyorum” deyip de bunları araştırmaya, bu yolda çalışmaya başlarsan, bunları peyderpey ortaya çıkarırsın, başarırsın...

Bu güçlerin en başında ilim gücü gelir.

Bak!.. Dün bilmediğin birçok şeyleri bugün öğreniyorsun... Bugün bilmediğin birçok şeyleri de yarın öğreneceksin!..

“Her şey benim bildiklerimden ibarettir, başka bir şey yoktur!..” der kendini yeniye karşı kilitlersen, daha fazlasını asla elde edemezsin... Burada tıkanır kalırsın!..

Ama, “benim bildiklerimin ötesinde, bilmediğim pek çok şeyler var, bunları da öğreneyim!..” der; haddini bilirsen, gün be gün yeni şeyler öğrenirsin.

“ALİYM” ismiyle işaret edilen ilim gücünden başka, “MÜRİYD” ismiyle işaret edilen irade gücün de var!..

Senin bundan on sene evvel, irade gücün ne kadar basit şeyler yapmaya yetiyordu?.. Geçen on sene içinde irade gücün sana neleri getirdi?.. Dün “yapamam” dediğin, neleri bugün rahatlıkla yapabiliyorsun?.. Nasıl?.. İrade gücünü kullanarak!..

Esasen, bu irade gücü dediğimiz güç, “melekî” diye tâbir edilen güçlerin bir tanesi...

İşte “mi’râc” ile insan bu “melekî güçleri” de tanımış olur.

Peki ya “mi’râc” yapamayanlar?..

Onlara da bir hak tanınmış!..

“KADİR Gecesi”...

Nedir bu “Kadir” gecesi..?

45 / 61

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!