95. Tiyn Sûresi

Tiyn Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 28.sırada nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tiyn” (incir)den alır...

Tiyn Suresinde: Üzerlerine yemin edilen Tıyn, Zeytun, Tur-u Siyna ve Emin Belde... İnsan’ın en güzel bir surette yaratılması ve kemalatının zuhuru... Doğru iman ve salih amelin işlevi... İnsan’ın Diyn’i yalanlaması, kendini yalanlaması kadar abestir...,gibi önemli husular açıklanıyor...

Click to View Transcript of This Video!

1-) VetTiyni vezZeytûni;

İncir’e ve Zeytin’e,

2-) Ve Tûri Siyniyne;

Sîna Dağı’na;

3-) Ve hâzelBeledil’Emiyn;

Şu emin beldeye ki,

4-) Lekad halaknel’İnsane fiy ahseni takviym;

Gerçekten biz “İnsan”ı en güzel bir sûrette yarattık.

5-) Sümme radednahu esfele safiliyn;

Sonra da onu esfeli sâfîliyn’e (dünyaya/dünyasına) reddettik!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!