“Allâh” adıyla işaret edilen hakkında “yakîn”in ne?

“Rasûlullâh” nedir; nasıl olunur; semeresi nedir? Postacı-elçi peygamberden farkı nedir?..

Melek”lere iman niçin çok önemlidir ve niçin “Allâh”a imandan hemen sonra, melâikeye imandan söz edilmektedir âyette ve “Âmentü”de? Nerededirler melekler? Bilmemek bize neler kaybettirir, bilmek ne kazandırır?..

“Kitap” nedir? “OKU”nası kitabı neydi Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın? Niçin “OKU”mak her inanana farzdır?..

Âhiret nedir, nerededir? Nasıldır?.. Nedendir?..

“Hayır” ve “şerr”in Allâh’tan olması ne demektir; nedendir?

Mevt”i tattıktan sonraki “bâ’s” nedir?

“Şehâdet” etmek ne demektir? Neye, nasıl şehâdet edilir? Niye “şehâdet” etmek zorunludur insan için?..

Niçin “İslâm Dini”nde taklide yer yoktur?

Bunlar “İslâm Dini”ni kabul etmiş olmak için, cevap verilmesi gerekli olan, en basit ve taban sorulardır.

Bunların cevabını veremiyorsanız, Müslümanlık Dini ile kendinizi avutup, teselli edip, aldatıp, postacı-elçi peygamber ve tanrısına inanarak ömrünüzü tüketip; bu dünyadan geçer gidersiniz!

“Eş Şehiyd Allâhım, yaşamımda tek yapabildiğim, kulun olduğumu idrak etmek; ve her dem kulluğuna devam etmekte olduğumu seyretmek...

Kulluğumun gereği olarak, dilemiş ve takdir etmiş ve kolaylaştırmış olduklarını tevfikinle zâhire çıkartmaktayım.

Dilediğin gibi yarattığın kullarına, dileğince gerekenleri dillendirerek kulluğumu ifa etmekteyim.

“Aliym Allâh”... “Vekiyl Allâh”... “Rabbim Allâh”!..

“Fe eynema tuvellu fesemme vechullâh”!

Yarattıklarının her birini, dilediklerini ortaya koymak için, bir hikmetle, yerli yerinde olarak ve yaratış amacına göre en mükemmel şekilde yaratan Allâh!

Hikmetinden asla sual olunmaz! Kul senin, meydan senin; Varlık senin, hikmet senin!

Hata, kusur, eksik, noksan, yanlış “ben”de!..

Lütuf, ihsan, bağış, medet yalnız “SEN”de!

“İslâm Dini”ni anlamayı, idrak etmeyi, kabullenmeyi, gereğini yaşamayı nasip et, paylaşımını kolaylaştır; “RASÛL”ünden gelenleri inkâr edenlerden olmaktan koru bizleri...

Dine ve hakikate yönelmeyi, âhirete yönelik yatırım olarak görerek nefsine zulmedenlerden olmaktan koru bizleri!

“İman”ın neye, ve niye “iman”ın zorunlu olduğunu acilen kavrat bize, âlemlerden Ğaniyy Allâh!..

“İnne külle şey’in biyedillâh”!

“Lâ havle vela kuvvete illâ billâh”!

5 / 56

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!