85. Burûc Sûresi

Buruc Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 27.sırada nazıl olmuştur... 22 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Buruc” (burçlar, galaktik özellikler) kelimesinden alır...

Buruc Suresinde: Burçlar sahibi Sema... Ashab-ı Uhdud... Mü’minlerin imtihanı olan zümre... Rabbin yakalayışı ve arınma... Ğafur, Vedud, Zül-Arş ve Meciyd isimlerinin işlevleri... Kur’an-ı Meciyd ve Levh-i Mahfuz, ... gibi hususlar açıklanmakatdır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) VesSemâi zâtilburûci;

Andolsun o burçları barındıran Uzay’a!

2-) Velyevmilmev’ûdi;

Vadolunmuş o sürece!

3-) Ve şahidin ve meşhud;

Şahide ve şahit olunana!

4-) Kutile ashâbül uhdûd;

Öldürüldü o hendek halkı...

5-) En nari zâtİlvekud;

O çıralı ateşte.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!