83. Mutaffifiyn Sûresi

Mutaffifiyn Suresi, Mekke-i Mükerreme’de nazıl olan son suredir, 86.sırada nazıl olmuştur (29-36 ayetlerinin Mekke’de, diğer kısmının Medine-i Münevvere’de inen ilk sure olduğu da rivayet edilir)... 36 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Mutaffifiyn” (eksik ölçüp-tartanlar)den alır...

Mutaffifiyn Suresinde: Mutaffifiyn... Adalet ve Sistem... Füccar’ın kitabı ve Sicciyn... Kitab-ı merkum... Diyn Günü’ni yalanlamanın fenalığı... Kalbin örtülmesi ve Rabbinden perdelenmek... Ebrar’ın kitabı ve İlliyyiyn... Mukarrebunun şahid olduğu şey... Mahtum Rahıyk... Misk... Yarışılması istenilen husus... Mukarrebun’un içtiği kaynak, Tesniym... Perdeli müşrikler, iman ehli ile alay eder.... Küffar’ın (gerçeği reddedenlerin) cezası,.. gibi hususlar açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Veylün lilmutaffifiyn;

Vay hâline ölçü ve tartıyı tam yapmayanların!

2-) Elleziyne izektalu ‘alenNasi yestevfun;

Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da;

3-) Ve izâ kâlûhüm ev vezenuhüm yuhsirun;

Onların (hakkını vermeye gelince) ölçtüklerinde eksiltirler!

4-) Elâ yezunnu ülâike ennehüm meb’usûn;

Bunlar kendilerinin (ölümü tatmanın akabinde) bâ’s olunacaklarını zannetmiyor mu?

5-) Liyevmin ‘azıym;

Azîm bir süreç için.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!