50. Kaf Sûresi

Kaf Suresi Mekke döneminde 34. sırada nazıl olmuştur... Bir rivayete göre 38.ayeti Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Adını, ilk ayetinin ilk harfinden alır... 45 ayettir...

Hz.Rasulullah’ın sabah namazlarında, özellikle bayram namazlarında Kaf Suresi’ni zamm-ı sure yaptığı, cum’a hutbelerinde okuduğu rivayet edilir...

Hadis-i Şerif’te şöyle buyurulur: “Amme yetesaelun”u öğreniniz, “Kaaaf velKur’anil Meciyd”i öğreniniz, “VenNecmi iza heva”yı, “VesSemai zatil Buruc”i ve “VesSemai vetTarık”ı öğreniniz.

Kaf Suresinde: Kaf’ın sırrı... Kur’an-ı Meciyd... Yaratılış ve neş’etler... Yalanlayıp helak olan kavimler... Şah damarından yakın olan?... Sağında ve solunda bulunan yazıcılar... Sekeratul mevt... Sevkedici ve şahid melekler... Ölüm perdeleri açar... Keşfi şakk ve basiretin keskinliği... Kavl değişmez... Cehennem dolmaz... Cennet muttekıylere yaklaştırılmıştır... Ğaybı olan Rahman’dan haşyet ve yönelen kalbin ecri... Kur’an, beş duyu ve ona tabi kayıtlı bilinçle değil daha üzt düzey bir algılama mekanizması (kalb, ruhani müşahade) ile anlaşılır... Semavat ve Arz’ın altı günde yaratılması... Tebliğci cebbar (zorba) olmaz... İlahi uyarıdan korkanların Kur’an ile uyarılması,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kaaaf* vel Kur’ânil Meciyd;

Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet’e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. A.H.)! Kur’ân-ı Meciyd (açıklanan muhteşem Bilgi)!

2-) Bel ‘acibu en caehüm munzirun minhüm fe kalel kafirune hazâ şey’un ‘aciyb;

Bilakis aralarından bir uyarıcı onlara geldi diye hayret ettiler de, o hakikat bilgisini inkâr edenler şöyle dedi: “Bu çok acayip bir şey...”

3-) Eizâ mitna ve künna turaba* zâlike rec’un be’ıyd;

“Öldükten ve toprak olduktan sonra mı (bâ’s olunacağız)? O, çok uzak (dönüşü mümkün olmayan) bir geri dönüştür.”

4-) Kad alimna ma tenkusul Ardu minhüm* ve ‘ındeNA Kitabun Hafiyz;

Arzın onlardan noksanlaştırdığı şeyi (yaşlılığın eksilttiklerini) gerçekten bilmişizdir... Kitab-ı Hafiyz (koruyup kayıt eden kitap = memory) indîmizdedir (varlığın ruhunda).

5-) Bel kezzebu Bil Hakkı lemma caehüm fehüm fiy emrin meriyc;

Hayır, onlara geldiğinde Hakikatlerini yalanladılar! Onlar pek karışık bir iş içindedirler.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!