Soru

− Sistemin Seslenişi’nde “İnsanın ilâhî bir zorlama olmaksızın, düzen değiştirmesinin fevkalâde güç olduğunu” belirtmişsiniz. Burada bahsedilen ilâhî zorlamadan kasıt nedir?..

Üstad

“İlâhî zorlama”dan murat; kişinin fıtratında yer alan, onu bir hedefe zorlayıcı programdır!

Soru

− Ruh’tan beyne etki yok mudur, varsa nasıldır?.. Teşekkür ederim.

Üstad

− Beynin “ruhu” iş görür! Ruh, ölüm ötesi beden olarak işlevini ortaya koyar.

Soru

− Allâh’ın Celâl ve Cemâl sıfatları konusunda bir anlam karmaşası yaşıyorum, bu sıfatları açıklar mısınız?

Üstad

− Abdülkerîm Ceylî’nin “İNSAN− I KÂMİL” isimli kitabını okuyun... Orada geniş bilgi var bu konuda...

Soru

Şehîdlik” kavramını açar mısınız Üstadım?.. Savaşta öldürülen herkese şehîd diyebilir miyiz?..

Üstad

− İslâm Dini’ne düşman bir kısım insanlar, müslümanlar arasında kavram kargaşası yaratmak için, dinî anlamı başka olan kelimeleri, orijinal anlamının dışında kullanarak, müslümanları yanlış yollara sürüklemek istiyorlar...

“Sahne şehîdi” deyimi gibi...

“Şehîd”, Allâh inancı dolayısıyla dünya yaşamına değer vermeyip ölümü Allâh için göze almış ve bedeninden geçmiş kişinin içinde bulunduğu duygusal ve düşünsel hâli ifade bâbında kullanılan bir kelimedir. Bu anlamın dışında kullanılan her yer saptırmadır.

Kur’ân, “Şehîd”lik şartı olarak “fiysebilillâh” açıklamasını getirir!..

Soru

“Cennetler de burçların tesiri altındadır” açıklaması, cennet maddesel olmadığına göre, nasıl oluşuyor?

Üstad

− Burçlar, orijini itibarıyla melekî boyuttan kaynaklandığından; bu boyut itibarıyla cennet boyutunda tesirlerini icra ederler... Burçlar melekî varlıklardır gerçekte...

“Burçlar” dediğimiz sistemler, sürekli dönüşüm hâlindedir bedenleri itibarıyla... Ruhları ise Esmâ kökenli meleklerdir ve onlar için ölüm kavramı geçersizdir.

Soru

− Peki, okunan Fâtiha nasıl ölüye faydalı oluyor... Bu konuda hadisler de neler var? Çünkü bildiğimize göre insanın amel defteri ölümden sonra kapatılıyor... Okunan Fâtiha ölüye bu noktadan sonra nasıl faydalı oluyor?..

Üstad

− Dünya’dan yollanan dalgalar, ölüm ötesi boyuta ulaşır ve ölüm ötesi boyutta, rüya âleminde olduğu gibi lisan kavramı yoktur. Okunan âyetler orada çeşitli yaşantı içinde olan insana sistemin bazı gerçeklerini hatırlatarak, onun içinde bulunduğu sıkıntıdan bir süre için kurtulmasını sağlar...

Soru

− Üstadım.. DOST’tan Dosta 482’de; “Maddenin, varlığı ile yokluğunun bir olduğu hâl hangisidir?”… ve 483’te; “Varlıkla yokluğun birleştiği nokta neresidir?..” 

42 / 80

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!