Ebu Davud’dan;

Adamın biri geldi; (Enes r.a.’dan)

“Yâ Rasûlullâh babam nerededir?” diye sordu.

Hz. Rasûlullâh da:

“Baban cehennemdedir” dedi.

Soruyu soran adam gidince, Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm);

“Benim babam da senin baban da cehennemdedir, ateştedir!” buyurdu.

Zeyd bin Sabit şöyle buyurmuştur:

Allâh Rasûlü, Neccar oğullarına ait bir bahçede devesi üzerindeyken biz de yanında bulunuyorduk. Deve birden bire ürküp kaçtı. Nerede ise Allâh Rasûlü’nü üstünden atacaktı. Orada 5, 6 kabir olduğu anlaşıldı.

“Bu kabir sahiplerini bilen var mı?” diye sordu Rasûlullâh...

Bir adam:

“Ben bilirim” dedi.

Allâh Rasûlü;

“Ne zaman öldüler?” dedi.

Adam;

“Şirk hâlindeyken öldüler!..” dedi.

Allâh Rasûlü;

Bu Muhammed ümmeti, kabirlerinde sorguya tâbi tutulur! Ölülerinizi gömmekten çekineceğinizinden korkmasam, şu kabirlerden işittiğim azap seslerini Allâh’ın size de işittirmesi için dua ederdim buyurdu.

Müslim’deki bu uyarıda şu anlatılmak istenmektedir:

Kabirde kişi diri diri mevcuttur, kişi diri diri kabre konulur, bu kişi kabirde azap çeker. Bunun çektiği azaptan dolayı çıkardığı sesler eğer dışarıdan duyulsa insanlar bir daha ölü dediği o kişileri mezara gömmezler.

Abdullah bin amr şöyle buyurdu:

Rasûlullâh (aleyhisselâm) elinde sanki iki kitap olduğu hâlde çıkıp geldi...

“Bu iki elimdeki iki kitap nedir, bilir misiniz?”diye sordu.

Biz de;

“Bilmiyoruz yâ Rasûlullâh! Anlatırsan öğreniriz...” diye cevap verdik.

Rasûlullâh sağ elindeki kitap için:

“Bu âlemlerin Rabbi tarafından yazılmış bir kitaptır. Burada cennetlik olanların isimleri ile, babalarının ve kabilelerinin isimleri vardır” dedi ve sonuncusuna kadar bunların vasıflarını anlattı.

“Bundan sonra artık bunların arasına ne bir ilave yapılır; ne de hariç bırakılır” buyurdu.

Bunun üzerine orada bulunan sahabiler;

“Eğer bu olmuş bitmiş bir mesele ise, amelin ne önemi var?” dediler.

Rasûlullâh (aleyhisselâm):

“Cennet ehli fiillerinin sonunu, cennet ehlinin işlediklerini işleyerek tamamlar! Cehennemlik olan da sonunu, cehennemliklerin amelini işleyerek tamamlar” dedi.

Sonra ellerini bir şeyler atar gibi yaptı...

“Allâh kullarının işlerini karara bağlamıştır. Bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir buyurdu.

73 / 98

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!