Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki bir kişi cehennemlik ise, ancak o takdirde cinler onu saptırıp yanlış yollara sürükleyebilirler!

Fakat Allâh cehennemlik değil de, cennetlik diye takdir etmişse o kişiyi, uzaylılar veya cinler saptırıcı bilgilerle yönlendiremezler... Onlar, er geç gerçek ilme ulaşırlar ve uzaylıların yani cinlerin, şerrlerinden ve saptırıcı bilgilerinden kendilerini korurlar.

Enes (r.a.) şöyle demiştir:

Rasûlullâh sık sık:

“Yâ mukallibel kulub; sebbit kalbi âlâ dinike” diye dua ederdi.

“Ey kalpleri çeviren Allâh, kalbimi dinin üzere sâbit kıl.”

Biz de kendisine;

“Yâ Rasûlullâh sana ve getirdiklerine iman ettik. Bizim için korkuyor musun?” dedik.

“Evet, çünkü kalpler Allâh’ın iki parmağı arasındadır; dilediği gibi onları çevirir” buyurdu.

Ebu Hureyre’den:

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tırmızî’deki bir hadis:

“Her doğan ancak İslâm fıtratı üzere doğar. Sonra ana ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Tıpkı bütün uzuvları tam olarak hayvan yavrusunu dünyaya getirdiği gibi. Siz o yavru da bir eksiklik görebilir misiniz?”

Sonra Ebu Hureyre;

“İsterseniz; ‘Yüzünü Allâh’ın o Fıtratı’na çevir ki, insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır...(30.Rûm: 30) âyetini okuyun dedi.

“Cennetteki en uzun boylu adam İbrahim’dir, etrafındaki çocuklara gelince onlar fıtrat üzere ölen her çocuktur.”

Müslümanlardan biri;

Rasûlullâh, müşriklerden birinin çocukları da buna dâhil mi? diye sordu.

Allâh Rasûlü:

Evet müşriklerin çocukları da, diye cevap verdi.

Ebu Hureyre’den, Allâh Rasûlü’ne:

Müşriklerin küçük çocukları hakkında durum nedir? diye soruldu. Allâh Rasûlü:

Onların ne amel işleyeceklerini Allâh en iyi bilir, buyurdu.

Hz. Aişe şöyle dedi:

– Bir küçük çocuk öldü, ben de; ne mutlu ona, cennet serçelerinden bir serçe, dedim.

Rasûlullâh buyurdu ki:

Bilmiyor musun ki Allâh cennet ve cehennemi yarattı. Birincisi için birtakım insanlar yaratttığı gibi, ötekisi için de birtakım insanlar yarattı.

Allâh, cennet için birtakım insanlar yarattı, bunlar babalarının omurga kemiğinde iken daha cennetlik oldu... Cehennem için de birtakım insanlar yarattı ki bunlar, babalarının omurga kemiğinde, iliğindeyken cehennemlik oldu. (Müslim ve Ebu Davud)

Yine Ebu Davud’da sahih hadis;

Aişe (r.a.) şöyle demiştir:

– Yâ Rasûlullâh müminlerin küçük yaşta ölmüş çocuklarının durumları nedir?

Onlar babalarındandır, buyurdu.

– Peki hiçbir amel yapmadan nasıl olur, dedim.

Onların ne amel işleyeceklerini Allâh en iyi bilir, dedi.

– Yâ Rasûlullâh müşriklerin küçük çocuklarının hâlleri ne olacak? diye sordum.

Onlar da babalarına bağlıdır, buyurdu.

– Hiçbir amel işlemeden mi? dedim.

Onlar yaşasaydı ne amel işleyecekti, Allâh en iyi bilir, buyurdu.

72 / 98

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!