Beynin Gerçek Yapısı #4

Kozmik okyanus, gerçekte "dalga" hareketinden başka bir şey değildir! Bir diğer deyişle, "bilgi" hareketliliği ve akışından başka bir şey değildir evren içre evrenler!

Her şey, bir "bilgi dalgacığı"...

"Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey O'nu anar, ama siz bunu kavrayamazsınız!" hükmü apaçık dalga-bilgi bütünlüğünün uyarısıdır! Çünkü, her şey "can"lıdır, "ölü" yoktur! "Ölü", "canlılığını yaşamayan" demektir. "Can", "bilgi"dir! "Can" mutlaktır; "ölü" ise göresel (muzaf)!

"Bilinç" ise, "bilgi"den başka bir şey değil!

"Ben" dediğiniz şey, gerçekte "bilgi"den başka bir şey değildir!

Evrendeki her şey aslında çok boyutlu "TEK KARE" bilgiden ibaret olmasına rağmen; algılayan bilgi birikimlerinin algılamalarına GÖRE çok kareler olarak kabul edilmektedir.

Her an sürekli etkileşen, gelenlerle her an yeni bir hâl, yeni bir şan alan "bilgi" birikimlerinin oluşturduğu "dalga" okyanusu!

"Bilgi" ve "dalga" aynı şeyin algılayana göre iki ayrı değerlendirilişi! Sûreti itibarıyla "dalga"; mahiyeti veya muhteviyatı itibarıyla "bilgi"!

Bedeni ve beyni oluşturan da, gerçekte, "bilgi"den başka bir şey değildir!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:20 Normal bir insan olarak biz nasıl görüp algılıyoruz? Varlıktaki bütün dalga boyları aslında bilgi dalga boylarıdır.

01:40 Sizin dışarda görüyorum dediğiniz herşey esasında bizim beynimizin içinde gördüğümüz şeydir.

02:09 Gece rüyasından gündüz rüyasına geçiyoruz. İşte bu gündüz rüyası dediğimiz şeye bugün bilimsel yaklaşımla Hologram Dünyan diyoruz.

02:45 Beyin dediğimiz gerçek yapı, dalga boylarını değerlendiren ve kendisi de dalga boyu olan bir yapı.

03:32 Ana yapı kuantum evren, kuantum evren içinde o dalga boylarının, çesitli dalga boylarının çesitli bileşimler halinde oluşturduğu bilgi adacıkları, bu bilgi adacıkları içinde bir bilgi adacığı olan senin beynin, benim beynim.

04:01 Yani beyin kelimesi ile anlatılan, gerçekteki yapı bu bilgi adacığıdır evrendeki ve bu yapısı itibariyle de esasında bütün beyinler interconnect tedir evrende.

04:29 Sayısız sonsuz varlık türleri var, ama bunların tümü aynı orijinden geldiği için hepsi birbiriyle interconnect.

04:52 Bizim beynimiz esasında o tekliğin içinde varolan bir yapı olduğu için ve dini tabirle Allah tecezzi kabul etmez, cüzlere bölünmez, cüzlerin birleşmesinden bir araya gelmemiştir. Som bir tekilliktir, Samed tir.

05:25 O Esma özellikleri denen Allah'a ait ozellikler bütün varlıkta, her zerrede mevcuttur, dolayısıyla senin beyninde de mevcut.

05:35 Senin yaratılırken, insan şuuru dediğimiz yapı, varolurken, yaratılırken ona bütün isimlerin talim olması diye mecaz yollu anlatılan olay, Allah'ın bütün Esma-ül Hüsnasının senin varlığında olduğu ve senin varlığını meydana getirdiği, yani senin hakikatin bu Esma-ül Hüsna.

05:59 Dolayısıyla sende eğer kendini tanıma hali oluşur, kendindeki bu özellikleri farkedersen, evvela zaten her an senden bir Esma özelliğinin açığa çıkmakta olduğunu farkedersin.

06:10 Mesela benim dediklerimi algılıyorsun, şu anda sende Es-Semi ismi zahir oluyor beyninde.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!