Yenileyicinin İşlevi

“DİN” olgusunun ne olduğunu kavrayamamış, “tanrı buyruğu” sanan bir kısım müslümanlar; dar, derinliksiz ve şekle dayalı anlayışlarıyla, düşünce dünyasının varoşlarındaki gecekondularında ömür tüketirlerken; hiç farkında değiller Zamanın YENİLEYİCİSİ’nin neler oluşturmakta olduğunun!

Çok kısa bir şekilde, anlayışıma göre, bu YENİLEYİCİ’nin işlevine değinmek istiyorum, ana konumuza girmeden önce müsaadenizle...

Hicrî 1400-1410 yılları arasında görevine başlamış olan (İmam Rabbanî, Saidî Nûrsî veya Kuşadalı’ya göre) Zamanın Yenileyicisi, o tarihten bu yana, her alanda, bugüne kadar eşine rastlanmamış bir yenileme evresine sokmuştur Dünya’yı…

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:25 Bu defa gelmiş olan Yenileyici, Hz. Muhammed(aleyhisselâm)’ın işlevinin vârisi olarak, tüm insanlığın yaşamına ve düşünsel değerlerine bir yenileyici olarak görev ifa etmektedir; gerçek anlamda “DİN” anlayışı yenileyicisi olarak! 

02:59 Gerçek yenileyici kişilik, kanaatimizce, günümüz keşif sahibi velîlerince dahi bilinmemektedir! O, işte böylesine bir Allâh örtüsü altındadır! Ancak fark edilebilen, bir kısım işlevleridir! 

12:09 Ömrümüz varsa, o Yenileyici’nin yaydığı dalgalarla, kimbilir daha hangi alanlarda, daha ne yeni anlayış ve değerlendirmeler ile karşılaşacağız; ya da karşılaştık da farkında değiliz! 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!