77. Mürselât Sûresi

Mürselat Suresi, Mekke-i Mükerreme’de (Mina’da) 33. sırada nazıl olmuştur... 50 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesinden alır... “Mürselat”, irsal olunanlarsalınanlar, gönderilenler, demektir...

Mürselat Suresinde: Ba’sı-kıyameti (kıyamı?)-neşri gerçekleştiren realite, üzerlerine yemin edilecek kadar hak’tır... O günün insan için önemine binaen bu sure içinde, tam on defa: “O Gün yalanlayanların vay haline!” deniliyor!... Kıyamet/ölüm esnasının olayları... Rasullerin vakitlendirilmesi... Fasl Günü ve onu yalanlayanlar... Üç çatallı gölge.... Mazeret geçersizdir... Muttekıylerin cezası... Rüku’ edemeyenler...

Hakikat’ı bulmak, gerçeğe ermek için Kuran’dan başka iman edilecek söz aramanın abesliği,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!