“AHAD” oluşu, sonsuz-sınırsız varlığıyla kendisinden gayrının mevcut olmayışına işaret edilmektedir...

“AHAD” olan “ALLÂH”ın, kendisinde bulunan sayısız özelliklerin toplamıyla oluşan sonsuz kemâlâtı, O’nun “ULÛHİYETİ”ni yani “ALLÂH”lık kemâlâtını teşkil etmektedir... Bu sonsuz kemâlâtın ortaya çıktığı yer ise, orijinaliyle evrendir!.. Yani, Hakikat-i Muhammedî!..

İşte bu giriş faslından sonra, “Miiiym”e atıf yapılarak, şöyle denilmektedir:

“İŞTE O KİTAP...”

Burada bahsedilen “İŞTE O KİTAP”,öncelikle, “İKRA” yani “OKU” hükmüyle “okunması” istenilen; Allâh ilminin eseri olarak, kudretle yazılmış “Evrensel SİSTEM Kitabı”dır ki, herkes için ana hatlarıyla okunması mümkün olduğundan, “...KUŞKULANILACAK YANI YOKTUR”...

“İşte O Kitap” anlamında olarak “Kur’ân-ı Kerîm” dahi anlaşılabilirse de; ve bu mânâda, “içinde yazılı olan bilgiler dolayısıyla, kuşku uyandırır, şüpheyi celbeder yanı yoktur” anlamına değerlendirilebilirse de; biz bu hususun en geniş kapsamıyla anlaşılmasından ve değerlendirilmesinden yanayız!..

Bu takdirde giriş şu mânâyı veriyor demektir:

“Miiiym” diye isimlendirilen, Allâh isimlerinin anlamlarının ve dolayısıyla sonsuz hikmet ve kemâlâtının sergilendiği İŞTE O KİTABIN KUŞKU UYANDIRIR HİÇBİR YANI YOKTUR!..

Zira, öylesine muazzam bir SİSTEM, öylesine muhteşem bir mekanizma oluşturulmuştur ki, bunu meydana getiren bir İLİM ve KUDRET sahibi Yaratıcısının olmaması, asla düşünülemez!..

Elbette ki düşünebilen beyinler için...

İşte bu sebepledir ki, düşünebilen, mantık sahibi, SİSTEMİ “OKUYAN” ve bundan dolayı da, KORUNMAK İSTEYENLER için, bu evren kitabı bir HİDÂYET vesilesidir!..

Veya...

Açık-seçik ortada olup hakkında şüphe duyulması mümkün olmayan “İŞTE O” evrensel “KİTAP”; varoluşu, yapısı ve çalışma sistemi itibarıyla, büyük bir ibret olduğu için; OKUnması hâlinde, KORUNMAK İSTEYENLERE HİDÂYETTİR!

Ya da...

“SİSTEM”e dikkati çeken “İŞTE O KİTAP” yani “Kur’ân-ı Kerîm”, KUŞKULU HİÇBİR YANI OLMAMASI SEBEBİYLE, tefekkür gücü zayıf olduğu için OKUyamayıp, itimat yollu “iman” ile yürüyen KORUNMAK İSTEYENLERE HİDÂYETTİR...

52 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!