Important Announcement

We are seeking translators to assist in translations from English into the following languages; German, Spanish, Russian, Polish, Dutch, Albanian, Swahili, Azerbaijani, Bosnian, and Indonesian. Please send your resume as well and contact details to guner@ahmedhulusi.org

 

Universele Essentie, Onze Essentie

In de vorige artikelen hebben we uitgelegd dat we als mensen het Universum niet kunnen begrijpen. We kunnen alleen verwijzen naar een universum die we beperkt waarnemen met onze vijf zintuigen.  

We hebben ook verteld dat er geen 'materie' is. Dat wij ten onrechte geloven dat er "materie" is als gevolg van verkeerde informatie doorgeven via onze zintuigen. Ook zullen afzonderlijke apparaten van perceptie afzonderlijke "materiën" waarnemen. Daarom zijn er talloze "materiële universums" volgens verschillende zintuigen en zonder de juiste combinatie van zintuigen om ze waar te nemen, worden deze universums immaterieel.     

De mensheid kan het universum niet kennen met de informatie verkregen op basis van de vijf zintuigen. Alles in het universum is non - substantie, golven of entiteiten van verschillende golflengtes. Die maken deel uit van een kwantumstructuur die op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Daarom, wat is de mens in zijn essentie

Er zijn mensen die hun waarneming kunnen verbeteren van het niveau van vijf zintuigen naar de essentie; Met andere woorden ze kunnen hun hersenen bevrijden van de beperkingen van de vijf zintuigen. Ze rijzen uit van de veronderstelling van de materie om het bewustzijn van de Universele Essentie te realiseren met behulp van de kracht van kennis en intuïtie. Zij stellen dat elk object de ware Universele Essentie in zich heeft. Ongeacht de dimensies waarin zijn samenstellingen en waarnemingen door bepaald zijn. 

Elk levend wezen ziet zijn eigen dimensie als de enige materiële wereld en is zich niet bewust van de andere ontelbare dimensies. Dit is te wijten aan de beperkte zintuigen. Omdat alles in het universum is opgebouwd uit dezelfde essentie, namelijk de universele energie en wijsheid, bestaat Zijn creatieve kracht en het Absolute Bewustzijn, holografisch gezien, in elk deel van alles in alle dimensies van het universum precies op dezelfde manier. 

In plaats van door de lenzen van de talloze organismen te kijken naar het universum, die eigenlijk gewoon verschillende combinaties van de essentie zijn, zouden we ook ernaar kunnen kijken door een lens dat de capaciteit van alle waarnemingen van perceptie kan laten zien. Dus met andere woorden, als we kijken naar het universum dat voortvloeit van de essentie naar de objecten, zullen we waarnemen dat er niets anders is dan het Ene dat leeft. Dat oneindig, eeuwig, wijs en krachtig is. Dat er naast het Ene geen benaming kan zijn van iets anders is, dan zijn essentie alleen. Op dat moment kunt u het op elke gewenste manier een label geven.

Gedurende laatste paar duizend jaren bereikten vele die vanuit de essentie redeneerden en voorbij de vijf zintuigen waarnemen veel van deze feiten. Deze feiten worden nu bevestigd door recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Echter, vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs op dat moment moesten ze vergelijkingen gebruiken om hun conclusies uit te leggen.  

Ze benadrukte dat het universum uit één geest bestaat, waarvan alles is bestaan en blijft bestaan ​​en dat het zonde is om naar deze ziel te zoeken buiten iemands essentie van Zijn. Helaas zijn zij niet begrepen door de mensen die beperkt zijn met hun vijf zintuigen. 

In termen van Zijn essentie, het universum is één hele bewustzijn en energie. Het is oneindig, eeuwig en alles daarin bestaat met de wijsheid, de kracht en het leven van het universum. Dus, de enige weg voor ons om de universele waarheid te bereiken is via onze eigen bewustzijn en essentie.

In beide strategieën gebruiken we: van deel naar geheel of van geheel naar deel, de focus is op het geheel. Als je het niet weet dan kun je het niet bereiken. Als je het niet weet dan kun je er niet van voortvloeien. Daarom moeten we als eerste het geheel begrijpen.

Materie bestaat op basis van de gegevens van de vijf zintuigen. Als de zintuigen veranderen zal de materie dienovereenkomstig ook veranderen. Dus, het bewustzijn dat de materie nauwkeurig bepaalt kan niet zijn samengesteld uit materie.  

Bewustzijn is niet materie; binnen de Universele Essentie is het een golflengte met een structuur en trillingen, die we nog nauwkeurig moeten bepalen.

Volgens dit feit zijn we een trilling van bewustzijn. Een trilling die door en met de Universele Essentie bestaat. Niet alleen een mens van vlees en bloed met een lichaam onder de miljarden van andere lichamen. Dat we leven in een planeet van een ster onder de honderd miljoenen andere sterren. De ster in een sterrenstelsel onder de miljarden andere sterrenstelsels. Zoals we dit zouden geloven als we ons zouden beroepen op ons gevoel van zicht.

Alles wat wij materie noemen, als gevolg van de beperkingen van onze zintuigen, is niets anders dan de licht van verschillende trillingen.

Echter, ons bestaan dat bestaat vanwege de universele essentie en die holografisch beschikt over de Universele Essentie wordt de "geest" genoemd.

Daarom voor de mensheid is het uit den boze te denken dat dood een einde is. Het bewustzijn van de stervende persoon heeft een verschuiving van de materiële dimensie naar de holografische - radiale lichaamsdimensie. Zoals het gezegde ook luidt: passeert naar de wereld van geesten. En er is het eeuwige leven voor de holografische licht lichaam volgens de perceptie niveau die hij /zij heeft bereikt en de laag die hij /zij in overeenstemming heeft met dat niveau.

Een Nieuw Verstandhouding

Wat is Islam? Het is zeker niet een sociaal of politiek regime. Dus wat is het precies?
De Islam is aan ons geopenbaard met een doel: v
oor de mens om zich te identificeren op basis van de mechanica van het bestaan en het universum en voor de mens om de eerste kenmerken uit zijn ware essentie te onthullen.

De holografische realiteit stelt dat alle die aanwezig is in het hele universum ook bestaat in de menselijke geest. De Islam biedt het besef dat de weg voor de mens om zijn Schepper te bereiken loopt via zijn eigen geest... De Islam biedt u met het systeem en de mechanica om uw Schepper te bereiken om het ware potentieel te ontketenen binnen uzelf.
 
De Islam werd geopenbaard aan u, VOOR u. 

De Grote Misvatting

Bestaande vertalingen van de Koran komen niet overeen met haar ware essentie, noch de kern van zijn denkproces! Dergelijke vertalingen baseren hun uitgangspunt op de fundamenten van een God buiten en verbeelden de leverancier van het woord van Allah als een 'boodschapper', gemandateerd om Gods boodschap te verspreiden aan de mensheid. 

Eenheid betekent dat er alleen Allah is en niets anders. Het betekent NIET dat Allah de enige God is. Om Allah van de kosmos te scheiden zijn mensen en andere wezens gedefinieerd in de Koran als Polytheïsme. 

De Koran benadrukt dat alles wat wordt waargenomen en alles wat buiten het waarnemingsveld is, bestaat binnen de namen van Allah. De Koran bewijst keer op keer dat we niet alles kunnen bereiken, wat wordt aangeduid met de namen van Allah, door te bidden richting de hemelen. We moeten naar binnen keren, naar onze diepte, naar onze essentie!
Gedachten Van De Week

Het valt niet te ontkennen dat we de staten van hel en hemel tijdens onze levens waarnemen en van binnen meemaken! De feiten geven ons het gevoel van blijheid of bedroefdheid op basis van de manier waarop we ze evalueren in onze database. Echter, ons geluk en verdriet zijn beide niets anders dan het product van onze waanideeën! 

Wij zullen ons bestaan ​​waarnemen in het hiernamaals alsof het materiaal is, net zoals wij materie in onze wereld waarnemen tijdens onze levensduur. Maar onze waarneming zal gebaseerd zijn op de voorwaarden van die dimensie en de levensvormen. Want het is duidelijk dat we met onze waanideeën worden geconfronteerd tijdens het hiernamaals, net als wij elke andere nacht ook met de gevolgen geconfronteerd worden in onze dromen. Het staat vermeld aan het einde van het hoofdstuk in de Koran “Bakara” (de Koe) dat: "Ook al openbaar je of verberg je segmenten van de gegevens in je bewustzijn, je zult worden geconfronteerd met de gevolgen daarvan. De aanwezigheid van Allah in je bestaan ​​zal dit garanderen. " 

Iedereen zal de resultaten van hun dromen afkomstig van hun bewustzijn onder ogen zien en ervaren. Degenen die niet in slagen om de gegevens uit hun bewuste zelf te zuiveren zullen worden overgelaten om te lijden, want zij zullen niet in staat zijn om een 'entiteit' te vinden om te klagen over hun niet - gerealiseerde dromen!

12 oktober 2011