Important Announcement

We are seeking translators to assist in translations from English into the following languages; German, Spanish, Russian, Polish, Dutch, Albanian, Swahili, Azerbaijani, Bosnian, and Indonesian. Please send your resume as well and contact details to guner@ahmedhulusi.org

 

KOJE AHMED HULUSI? KOJA MUJE CILJ?

Dragi čitaoci;

U ovoj srdačnoj knjizićete naći odgovor “zašto Islam“,kojim objašnjava Isljamsku Vjeru sa današnjim razumevanjem, mnogostrano i sa glavnim temam.

Prvenstveno ovde hoču da odgovorim ukratko na pitanje koje dolazi od mnogo osoba ...Pitanje je ...

Ahmed Hulusi koje,šta je njegov cilj?

Da se zna...

Ovaj mislilac je prvu knjigu izdao 1965 godine,sada ima preko 30 knjiga i razne video konferese i glasne govore,cil je da svoje znanje podijeli sa ljudima bez ikakve koristi.

Bez ikakvo očekivanje koristi materijalnog,političkog ili duhovnog, samo sa izvršava ljudski dug i Allah'ovo Robstvo neki dio znanja podjeluje sa vama.

Ahmed Hulusi , koji ima šezdeset šest godina koji je i drugim knjigama napisao da nije ni hođa,ni šeh nit je teolog!

Ahmed Hulusi nema ni neki tarikat ni cemijet niti pod nekim imenom zvanu neku grupu!

Ahmed Hulusi je mimo svih njemu imenovanih naziva,etiketa i titla!

Ahmed Hulusi ,samo je...

On mislilac koji pokušava da dijeli mišljenje sa onim mozgovima koji mogu da razmišljaju!Mimo tome nema nikakvu titulu,etiketu i od nikoga ne očekuje

To je sve !

Isljam'sku Vjeru, prihvatanjem i istraživanjem sa temeljom Kuran Kerim'a, hadisima Kutub-i Sitte (prvih šest knjiga);koji iz prošlosti proučavanjem radova čuvenih tasavufskih naučnika,posle isprakciranjem te radove; sve ovo sa današnjom naukom usavršavajući i na logičan način u jednoj celini objašnjava vama kao JEDAN SISTEM Ahmed Hulusi; želi da se ljudi interesuju mislima a ne sa ličnostima.

Prosti mozgovi život koriste sa rekla kazalom i sa ličnostima, savršeni mozgovi koriste život o ideima i sa podatcima svijata mislii!

Zbog toga,Ahmed Hulusi ne ubacuje sebe u prednim planu; u knjizama ne stavlja svoje prezima preko 40 godina;da nebise ljudi bezobzira okupljavalji oko njega...I dan viđa se sa vrlo malo količini ljudi. Razlok postavljanja njegovih slika na knjizima je postao zbog nekih lažova koji su okuplavalji i varali narod u anadoliji rekavši “ja sam Ahmed Hulusi“.

Ahmed Hulusi koji je uvek imao žutu novinarsku ličnu kartu osim ovog polja nije se bavio ničim profesijalno; u nijednoj grupi,organizaciji,derneka niti član neke političke partije nije bijo.Ceo njegov život prolazi istraživanjem sa savremenom naukom – Isljamom- tasavufom; PRVI je pisac koji cele svoje knjige , napise i glasne konferencije celokupno izjavio preko interneta basplatno .

Ni jedan napis,glasni ili video snimke bez autorskog prava sa strane koji shvataju, u orginalnom stanju uštampaju i umnožavaju i dijelu okolini potpuno bezplatno...

Za nega je dovoljan čast što se nalazi u milionima koća, porodica knjige potpisom Ahmed Hulusi.

U vezi ove teme detaljno možete istražiti u ovim adresima interneta ; i možete sve besplatno da izvučete na svoj komputer.

www.ahmedhulusi.com

www.allahvesistemi.org

Na kraju još ovo da navodim…

Svako me pogled zavisi od osnovi ličnog podatka! Vi sami pokušajte da iskoristite ova dela!Interesujtese sa napisanim a ne sa piscem.Vama pruženu ovu Allah’ov poklon nauku zaslužno ju istražite.

Nadam se da će vama otvoriti nova shvaćanja ova književna I ostala djela koja objašnjava Allah’ov sistem (sunnetullah) koje je u stanju da vam usmeri beskonačan život.

Sa poštovanjem,

Ahmed Hulusi

Nort Carolina,USA