De Holografische Wereld in je Hersenen

Of je nu kiest om het te geloven of niet, of je het kunt begrijpen of niet! Er is een absolute wetenschappelijke realiteit!

Je leeft in je verbeeldingswereld!

Alles wat je ziet en ervaart als perceptie is een waarneming van een multidimensionaal (geen 3D)
holografisch wereld wat gevormd wordt in je hersenen!

Alle elektromagnetische golven die overgedragen worden naar de hersenen via de zintuigen of via de buiten zintuiglijke weg vormen een database van waarnemingen in de hersenen. De database in je hersenen creëert de multidimensionale holografische wereld waarin je leeft (je cocon)! Kortom; ongeacht wie je ook bent, je leeft en bestaat dus niet in de buitenwereld, maar juist in een verbeeldingswereld die gecreëerd wordt in je hersenen!

Alles wat je waarneemt en beoordeeld is gebaseerd op momentopnames, die gevormd zijn door de database van je hersenen van je huidige hoedanigheid.

Iedereen leeft en zal, tot in eeuwigheid, in zijn of haar gecreëerde wereld blijven leven.
Hoe realistisch jouw wereld ook voor je is op dit ogenblik; jouw beleving van je paradijs en je hel zullen net zo realistisch zijn tot in eeuwigheid!

Iedereen en alles wat in ieders eigen wereld aanwezig is, wordt opgeslagen - gevormd in de database van de hersenen. Alles wat jouw gelukkig maakt of jouw verdriet geeft zijn toe te schrijven aan de waarden die in je database van je hersenen zitten.

Nu is de tijd om te vernieuwen!..

Het is tijd om het bestaan van je kwantum potentie te ontdekken, je kosmische elektromagnetische expansie en je hersenen, die bekend staan vanwege het kunnen omzetten van golven in multidimensionale holografische bestaanswerelden!

Laten we in dit artikel ook een einde maken aan de onzin van: kwantum café, kwantum healing enzovoort en de realiteit beseffen!

Maar laten we eerst bewust worden van het volgende…

Het is tijd om de lessen en de leringen die aan ons zijn bijgebracht door Mohammed Aleyhessalaam, de Korân en alle verlichte individuen helemaal opnieuw te evalueren. In hun tijd communiceerden zij door middel van tekens, allegorie en metaforen. Het is tijd om deze leringen te bekijken in het licht van alle wetenschappelijke feiten, middelen en bevindingen die vandaag tot onze beschikking staan!..

De meest geweldige hersenen die zich ooit heeft gemanifesteerd op aarde waren de hersenen van Mohammed Aleyhessalaam. Hij heeft aan de mensheid de absolute realiteiten onthuld. Of je het kunt begrijpen… Of je database hiervoor toereikend is…

Diegene die deze realiteit kan begrijpen zullen weten dat de Koran de verwoording en de stem is van de absolute werkelijkheid.

Alle verlichte individuen, die leefden van Hazrati Âli tot aan nu, zijn zich bewust geworden van de waargenomen realiteiten door het universele systeem te “VERKLAREN”. Ze hebben dezelfde universele realiteiten met voorbeelden en symbolen uitgelegd die ze konden gebruiken in hun tijd. 

Laten we het onderwerp analyseren met een voorbeeld. Gezien het feit dat in het verleden is vermeld, in onze Heilige bron van INFORMATIE, dat alles met symbolen en metaforen is verteld…

Een huidige moderne mens kan via de DLNA in een televisie of via een blue – ray speler verbinding maken met Youtube en de gegevens die geüpload zijn in Australië onmiddellijk downloaden en bekijken. Of via real time video online (met Skype of FaceTime) vanuit Turkije met Japan of Amerika onmiddellijk praten. Veronderstel dat ze jou duizend jaar in de tijd terugsturen naar een bevolking die zelfs niet het gebruik of de kennis heeft van elektriciteit…
Hoe zouden jullie aan hen jullie ervaringen en belevingen vertellen? In hoeverre zou wat jullie met voorbeelden daar vertellen hun een beeld geven van de realiteit van nu?

In hoeverre zouden ze daadwerkelijk een besef hebben van wat nu aan hen wordt beschreven op basis van de gegeven voorbeelden?

Via de eigenschappen van de hersenen, waar we vandaag de dag ons niet bewust van zijn, hebben verlichte individuen in het verleden geprobeerd om de universele realiteiten aan ons mee te delen. Ze hebben hiervoor symbolen en metaforen gebruikt van hun tijd. Sommigen konden de ware betekenis en de essentie van deze boodschappen interpreteren en begrijpen. Echter mensen zonder deze capaciteit slaagden hier niet in. Ze begrepen de boodschappen letterlijk, waardoor ze afweken van de essentie van het onderwerp.

Dus het eerste wat vandaag gedaan moet worden is…Het verlaten van de onzin dat DIN[1] en wetenschap twee verschillende dingen zijn.

En een vernieuwde opvatting vormen over DIN en zijn systeem dat gebaseerd is op wetenschappelijke realiteiten!..

Want wat de wetenschap vandaag als “systeem” probeert te ontcijferen is in werkelijkheid niets anders dan wat mensen in het verleden binnen het kader van de DIN hebben “VERKLAART” en met voorbeelden en metaforen hebben verteld.

De realiteit zoals die door MOHAMMED Aleyhessalaam, de Koran en verlichte individuen wordt beschreven is exact het gebied van kennis dat de wetenschap vandaag probeert te bereiken! Daarom wanneer het over “DIN” gaat moeten we dit niet benaderen vanuit onze fictieve denkbeelden. We moeten juist inzien hoe de realiteiten, die we waarnemen aan de hand van voorbeelden en symbolen, aan ons zijn verteld.

Wat gebeurd er als we dit niet doen?

Wanneer we onder invloed van de verschillende stromingen en ideeën van vandaag “de realiteiten die worden verteld in de wetenschap en de DIN” naast ons neerleggen zullen we de absolute universele realiteiten van de “DIN” wel kunnen evalueren. Andersom zullen we voor eeuwig de gevolgen hiervan ondervinden!

We moeten ons begrip van het geloof, dat gebaseerd is op het begrip van een God totaal vernieuwen naar een inzichtelijke opvatting waar met het begrip DIN en de naam “Allâh” naar wordt verwezen. Wanneer we hier niet in slagen zullen wij onvermijdelijk de tragische teleurstelling van onze fictieve denkbeelden en veronderstelde realiteiten als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Er is dan geen weg meer terug!..

De enige weg naar de waarheid is om allereerst in te zien wat MOHAMMED Aleyhessalaam met de naam “Allâh” heeft proberen te laten realiseren!.. Hij vertelt nooit aan jullie over een god “daarboven”. Hij spreekt niet over een “externe” god waar je jezelf tot moet richten.

MOHAMMED is niet de koerier of de boodschapper van een God “extern of daarbuiten”! Dit zijn primitieve omschrijvingen!! Hij is RasulAllah[2]; de bron van de kennis van “Allâh”!

Indien u de leer van de DIN wilt verkennen, dan moet u dit doen door te kijken in de diepere essentie van “jezelf”, je hersenen. De essentie van je bestaan verkennen en niet door het observeren van de hemel door omhoog te kijken of in de ruimte te staren.

Hoe dan ook, ik zal het onderwerp proberen samen te vatten…
Allereerst wil ik vermelden dat de informatie die ik hier geef zeer gedetailleerd door wetenschappers is uitgelegd en te vinden is op Youtube in het Engels. Of u kunt een deel hiervan in met Turkse ondertiteling ook bekijken op www.okyanusum.com.

De Kwantum Potentie… Een ontwerp dat verre is van de parallelle werelden. Waar alle bestaansvormen vrij zijn van vorm, beperking, tijd en plaats. Maar één die oneindige betekenissen in zijn bestaan creëert… Bekend in het Soefisme als “de potentie van de Unieke Namen” (de Esma). De potentie waar oneindige bestaansvormen zijn. De talloze eigenschappen en kwaliteiten binnen dit oneindige potentieel zijn de benamingen van de verschillende “Namen van Allah” waarnaar verwezen wordt.  Er zijn hier geen vaste betekenissen van namen! De eigenschap waar de naam “Alwetend” naar verwijst is de potentie van Zijn oneindige kennis! Dit is de staat wat in het Soefisme benoemd is als: "de Observeerder met Zijn kennis, de kennis van zichzelf in Zijn kennis observeert”.  Een betekenis van het vers in het openingshoofdstuk van de Koran Al - Faatihah "Lof (Bestaansdimensies evalueren en creëren vanuit Zijn Essentie en Zijn wil) aan Allah, de Heer van de werelden. Creëert uit Zijn Essentie de unieke Namen en openbaart elk moment werelden hieruit." verwijst naar de bovenstaande realiteit. Wat de Soefi's noemen als “Getuigenis van Eenheid" is ook in referentie met betrekking tot deze potentie.

Alles is in deze dimensie al ontstaan en geëindigd.

Men kan niet spreken over de reflectie, de openbaring of de materialisatie van deze dimensie!

De expansie van de kosmische elektromagnetische dimensie… Is gecreëerd binnen en door de kennis van het kwantum potentie. Het is de tweede verbeeldingswereld!.. Het is de essentie van de werelden!.. De essentie ervan is gemaakt van de illusie van het licht! Het is een oceaan van golven. Alles wat gezien kan worden of niet gezien kan worden zijn aanwezig als golflengten in deze dimensie. Hersenen die per soort verschillend zijn converteren deze golven naar hun eigen samengestelde structuur. Het vers “Soeverein over het gehele systeem en orde waarin de voorwaarden van de Din nageleefd worden” in het openingshoofdstuk Al - Faatihah van de Koran, is een verwijzing naar deze waarheid. De “eenheid van het bestaan” in het Soefisme behoort tot dit niveau van de realiteit.

De hersenen... Zijn gecreëerd om golven te converteren voor alle bestaansvormen. De hersenen creëren deze multidimensionale holografische wereld van de individuen via deze conversie. Ieder individu leeft in zijn eigen holografische wereld met de verbeelding dat het “denkt” de hele tijd in een externe fysieke dimensie te leven. In het openingshoofdstuk van de Koran Al – Faatihah vanaf het vers Via de openbaring van Zijn Unieke Namen en die ons eigen te maken zijn we in onze Essentie met deze Namen verbonden en willen we hiervan bewust worden en de Essentie van Zijn in ons hele bestaan openbaren” wordt dit proces uitgelegd.

De Geest...  Verwijst naar het geheel van “betekenissen en bedoelingen”. Zoals is bedoeld in de zin “jij hebt de bedoeling van de boodschap niet begrepen!” Het is ook tevens de essentie van het leven. Elk individu is levend. Waar leven is, is kennis. Het leven en kennis zijn twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn! De mate waarin kennis zich manifesteert kan het ook bewustzijn of geweten genoemd worden. Het omvat de aanwezigheid van het organisme van leven en weerspiegelt “de geest” ervan. Op basis van dit inzicht verwijst dit naar de expansie van de kosmische elektromagnetische dimensie. In het Soefisme bekent als "De Alomvattende Geest, het eerste Intellect en de Essentie van Mohammed". Laten we in gedachten houden dat deze termen niet verwijzen naar een object of een persoon, maar naar een bepaalde eigenschap!

De naam Allah[3] waarnaar verwezen wordt... 

De kwantumpotentie is een “stip” in relatie tot de naam Allah waar naar verwezen wordt!.. Op basis van onze kennis een “stip” onder een oneindig hoeveelheid andere “stippen”! Slechts een reflectie van Zijn Absolute Kennis; Een wereld van de unieke Namen uit vele werelden! Via Zijn Absolute Essentie zijn unieke Namen te kennen en via Zijn Macht om Zijn unieke Namen te observeren! Degene die zichzelf onthult en zijn werkelijkheid manifesteert door Zijn unieke eigenschappen en door middel van Zijn creatie.

Degene die het "EGO" creëerde en die zegt: “IK BEN in elke ego”, maar die tegelijkertijd verre is van elke waargenomen object of waarnemer!

Degene die niet bevat kan worden in welke vorm van waarneming dan ook. Met betrekking tot deze realiteit, kunnen we alleen maar zeggen: “Allah is niet te omvatten.

Laten we na deze korte samenvatting het hebben over “ONZE WERELDEN” en de hersenen...

Momenteel is het allerbelangrijkste onderwerp om te begrijpen hoe onze hersenen onze multidimensionale holografische wereld vormt. Maar hoe kunnen we denken dat we bestaan in een externe fysieke wereld terwijl we in feite leven in de cocon van onze eigen verbeeldingswereld?

Hoe worden de voorwaarden van onze multidimensionale holografische wereld dat getypeerd wordt als een “droom in een droom in een droom” gestructureerd? Hoe wordt dit gevormd en wat zal de toekomst brengen? Waar ligt het aanknopingspunt van onze innerlijke wereld met de externe wereld?

Een ieder van ons is de koning of koningin van zijn eigen wereld! Anderen in die wereld zijn slechts een figurant, acteur of actrice! Iedereen neemt de reflectie op van anderen in zijn belevingswereld en schrijft een rol toe aan zijn omgeving. In hun belevingswereld hebben mensen hier juist plezier van of verdriet!

We hebben aangegeven hierboven dat de hersenen golven converteren… Het ontvangt de oneindige betekenissen aan golven via de vijf zintuigen en andere kanalen. Het evalueert en interpreteert dit op basis van zijn eigen database. Hierna oordeelt het erover en verbeeld dit! Net als hoe een TV de golven ontvangt en die omzet in de beelden die we zien op het scherm!.. Vandaar dat we al vanaf zeer jonge leeftijd voortdurend veronderstellen dat we in een externe wereld leven. Terwijl we eigenlijk plaats hebben genomen in de multidimensionale holografische wereld binnen onze hersenen.
 

Laten we dieper ingaan op dit proces…   

Het is wetenschappelijk absoluut bewezen dat alles wat we omschrijven als zien, horen en denken in feite verschillende frequenties van golven zijn die onze hersenen bereiken. De hersenen converteren deze en ze worden omgezet in de specifieke golflengten die we definiëren als "zicht" of "contact". Als resultaat ontstaat de multidimensionale holografische dimensie waarin het bewustzijn zich bevindt!..

Kortom, je leeft geheel in je eigen unieke wereld en zal dat blijven doen vanaf je geboorte en als onsterfelijke tot in de eeuwige toekomst!

De waarnemingen en projecties die je hersenen ontvangen van personen of dingen die je ziet zijn niet hun originele waarneming maar alleen een “een stilstaand beeld ofwel een momentopname” van hun bestaan. Net als bij frames van beelden in een film of fotocamera. Je veronderstelde zicht is in feite gebaseerd op de gegevens die je ontvangt. Je converteert deze momentopnames aan de hand van je eigen voormalige database in je hersenen en evalueert ze daarna!

Dit betekent dat je in werkelijkheid in je hersenen leeft. Je brengt je leven door met momentopnames die opgeslagen zijn in albums! Wanneer je lichaam sterft en de data transfer van buitenaf ophoudt kun je momentopnames, die je via de zintuigen binnen krijgt, niet meer ontvangen. De rest van je leven zal je doorbrengen tussen de albums die je hebt gecreëerd in je eigen wereld – je eigen cocon. Precies zoals het gebeurd in een droom! En daarna leef je in je eigen wereld en met je eigen database verder, afhankelijk van de dimensie waarin je leeft en de signalen die je ontvangt van de wezens binnen die dimensie!

In het algemeen beschouwen de hersenen de sterkste momentopnames als primaire data en creëert een soort van tussenliggende "cache" geheugen om snel te kunnen herinneren wanneer er vraag naar is. Dit is vergelijkbaar met hoe onze computers een eerder bezochte pagina op internet uit het cache - geheugen oproept, wanneer je de cache niet hebt gewist.

Op een vergelijkbare manier wanneer we aan een persoon denken dan komen in onze geheugen de sterkste momentopnames die ons hebben beïnvloed naar boven. Wanneer we in het echt met die persoon in contact komen interpreteren en oordelen we die persoon met de momentopnames en informatie van drie of twintig jaar geleden. Dit is een andere vorm van een blokkade.

Mohammed Aleyhessalaam heeft ons gewaarschuwd in dit opzicht met zijn woorden: "Als je een persoon een jaar helemaal niet hebt gezien, weet dan dat de persoon die je vandaag na een jaar ziet niet de persoon is die je een jaar geleden zag!" Precies om deze reden moeten we continu onze vooraf bepaalde oordelen steeds opnieuw evalueren en verlost worden van blokkades uit het verleden. Dus het “cache geheugen” telkens vernieuwen en de momentopname die we ervaren objectief oordelen.

Laten we hier ook herinneren dat… Hoewel de hersenen er als een grote brok vlees uitzien en in zijn originaliteit een neuron-gebaseerde structuur hebben, is het binnen die structuur eigenlijk een massa van frequenties. De wetenschap van vandaag kan de omvang van dit proces op dit niveau nog niet evalueren. In dit verband verwijzen we naar dit ingewikkelde netwerk van golven als “de Geest” (Roeh) en de essentie ervan als "Kennis - Energie”. “Energie” is kennis!

Is Data[4]! 

De structuur is evenals een eindeloos pakket van betekenissen en het is onsterfelijk. Dit is waarom er wordt gezegd dat "wij de dood zullen proeven" en dat we "niet ophouden te bestaan!"

De persoon tegenover ons leeft op dezelfde manier in een eigen cocon ofwel in een eigen multidimensionale holografische wereld. Wanneer onze hersenen de data golven betreffende het fysieke bestaan van die persoon omzet neemt die persoon aan de hand van jouw waarneming plaats in onze holografische. Dit werd vroeger verbeelding genoemd.

De uitspraak: “elke mens komt alleen op de wereld, leeft alleen en sterft alleen”, verwijst naar deze realiteit!

Mohammed Aleyhessalaam verwijst ook naar deze realiteit met zijn uitspraak: “vanuit uw wereld...” Wat volgens ons betekent: “uw wereld en zijn inhoud gevormd door uw waarde en oordelen…”
 
  

Sommige multidimensionale holografische cocon werelden van mensen lijken op een paleis, terwijl die van anderen op een vuilnisbelt lijken. Van die sloppenwijkhuizen die je weleens ziet in de kranten... Er kan iemand verschijnen die op basis van zijn waardeoordelen de meest waardevolle vuilnis en afval gaat verzamelen in zijn huis. Uiteindelijk dankzij de stank ervan komt de politie en ontruimt het huis... Sommigen hebben niet eens een huis en worden aangeduid als "homeless - dakloos", hersenloos!

Je wereld is de wereld waarin je tot in de eeuwigheid in zult leven! De inrichting van je wereld, de waarden en de momentopnames van personen die je opslaat in je verbeelding zal uiteindelijk de creatie worden - zijn van je paradijs of hel!

De externe golven die elk moment je hersenen bereiken ga je of evalueren met je waardeoordelen die je eerder opgeslagen hebt in je “huis van afval” of je gaat het evalueren met de richtlijnen van de universele waarden “Soennatoellah[5]” en wordt dit je nieuwe woning.

Afhankelijk van de momentopnames en je persoonlijke interpretaties leef je tot in de oneindigheid in je eigen wereld ofwel je cocon in fases van de wereld – de Barzakh[6], de wederopstanding tot de hemel en de hel.

Zelfs bij overlijden nadat de fysieke hersenen ophouden met functioneren zal ons leven blijven continueren met de back-up van onze astrale (golf) hersenen. Alle fases zoals hier beschreven zijn in de Koran en door Mohammed Aleyhessalaam verklaart en is de werkelijkheid en zal geleefd worden! Als je onze boek genaamd “De Koran Verklaart” met dit inzicht kunt lezen zal je kennis maken met een totaal nieuwe opvatting dan wat er vandaag de dag gelezen wordt!

Diegene die de diepere context van de verzen en hadith[7] niet overzien en de opvatting van

Mohammed Aleyhessalaam, “dat de mens opnieuw opgewekt zal worden via zijn stuitbeen in het hiernamaals” letterlijk nemen is een versleten gedachte en niet anders dan onwetendheid. Dit ontstaat omdat men het voorbeeld dat gegeven wordt niet kan ontcijferen. Of bijvoorbeeld hij zegt met zijn miraculeuze kennis: "de zon zal binnen een mijl van de aarde komen".  Dit komt helemaal overeen met het hedendaagse wetenschappelijke inzicht dat uiteindelijk de zon de aarde zal overspoelen en dat de aarde zal verdampen. In dit geval zal de wereld niet meer bestaan laat staan dat er zand of een staartbeen zal bestaan in die verdamping! De bewoordingen en voorbeelden die hierboven zijn gebruikt zijn een metafoor en verwijzen naar de continuering van leven van de mens na de dood.

Moslims hebben zelfs het vers over de “geest” verkeerd begrepen en voelen zichzelf aangesproken. Wanneer Joodse geleerden informeerden over de “geest” aan Mohammed Aleyhessalaam, is er een vers geopenbaard aan de Joden: “Over de GEEST is er weinig aan u bekendgemaakt.” Dit vers is geadresseerd aan de Joodse geleerden en verteld hen dat “weinig of geen kennis” over de geest aan hen is gegeven. Ghazâli verklaart de ontwikkeling van wat ik uitgelegd heb als volgt… “de waarheid en de aard van de GEEST is bekend. Diegene die dit niet kent zal geen verlicht persoon worden!”

Jouw geest is jouw ware essentie! Het is jouw wereld! Mohammed Aleyhessalaam zegt:

“Je geest is je lichaam en je lichaam is je geest.”


Momenteel besta je alleen uit je eigen wereld! Maar…


Je bevat ook diep in je het potentieel van "kalief”! Je bent echter niet bewust van deze deur dat wordt geopend naar de dimensie van kosmische elektromagnetische expansie!


Wanneer je de dingen die je opneemt in je wereld linkt met wat je ontvangt uit je diepere essentie (De Esma eigenschappen), dan zal je wereld veranderen in een paradijs en het einde van de weg zal leiden naar Allah.

“Wie reinigt en gezuiverd is, is werkelijk gered[8]!” Het vers verwijst naar het reinigen van je Wereld.

Je cocon, wat je verbeeldingswereld is, bestaat totaal uit conditioneringen en vooroordelen die je van je genen en vanuit je jeugd hebt meegenomen. Omdat je database van je hersenen volledig uit je geconditioneerde vooroordelen bestaat geef je richting aan je leven volgens deze geconditioneerde vooroordelen.

Kortom, je leven en je wereld is een fictie en volledig gebaseerd op de externe wereld.

Onder geen enkel omstandigheid ben je ervan bewust dat je hele leven niet extern, maar geheel in je eigen cocon verloopt!

Elke nacht neem je afstand van de momentopnames van de personen en dingen. Terwijl je leeft met de beelden van de wereld en dit beproeft in “je wereld – je cocon” denk je niet na over de betekenis of aanwijzing ervan!.. Tijdens de staat van slapen in je cocon en je beleving van je wereld ben je alleen. Noch je partner is aanwezig, noch je kind in de aangrenzende kamer of je andere familieleden! 

Wanneer het fysieke lichaam dood gaat en je de dood ervaart (ook als je naar het onstoffelijke leven gaat) laat je alle momentopnames van personen en objecten achter je. Je leeft oneindig door en maakt gebeurtenissen mee die je met de waarden van je eigen wereld zult oordelen.

Niet bewust zijn van je cocon wereld en voor diegene die de externe wereld als werkelijkheid beschouwen ontbrak vroeger de mogelijkheid om de onderwerpen via wetenschappelijke kanalen te achterhalen. Alleen gebaseerd op basis van geloof hebben verlichte individuen zoals de Verkondigers  en verlichte mensen symbolische en metaforische taal gebruikt om de onderwerpen van de DIN – het SYSTEEM uit te leggen.

Het doel is om het huis (hersenen) van de persoon bestaande uit geconditioneerde bevooroordeelde momentopnames van buitenaf te renoveren, te zuiveren en om te vormen tot een paleis alleen waardig voor een sultan.

Sultan is diegene die de eigenschappen van de namen van Allah waarnaar verwezen wordt leeft! Die noem je een “kalief[9]!”

Diegene die zijn cocon kan doorbreken zal promoveren naar de dimensie van de kosmische elektromagnetische expansie, de gift van oceaan aan frequenties beleven en als verlichte individu leven… En zijn wereld zal een paradijs worden…

Mohammed Aleyhessalaam zegt in een hadith: "In het paradijs zal aan elke persoon één wereld van hun eigen gegeven worden. De kleinste van deze zal 10 keer groter zijn dan deze aarde… En daar zullen zij horen: “wat je wenst is van je"… Met andere woorden iedereen zal de sultan van zijn eigen wereld zijn.

Diegene wiens wereld als afvalhuis is blijven bestaan of als “homeless – dakloos”, zullen de gevolgen ondervinden voor het niet ontwikkelen van hun hersenen en zullen eeuwig hieronder lijden!

Eigenlijk is er over het onderwerp met betrekking tot de hersenen veel te schrijven… Wat vandaag is geschreven hebben we voor een deel in het jaar 1966 in het boek “Revelatie” en een deel in het jaar 1978 in het boek “Universele Geheimen” (gedrukt in 1990) gelezen. De ontwikkeling die de hedendaagse wetenschap heeft bereikt heeft een punt achter dit onderwerp gezet, voor zover we het in dit artikel hebben uitgelegd. Je kunt de meest recente wetenschappelijke verklaringen over de hersenen bekijken op www.okyanusum.com onder het kopje video’s.

Ik hoop dat Allah het heeft voorbestemd dat ik met betrekking tot dit onderwerp nog diepere, bredere informatie, de verschillende aanknopingspunten en de antwoorden van vragen die ontstaan kan schrijven; zolang mijn leven het toelaat.

Dit is het zekere feit; diegene die hun huis niet vernieuwen zullen beseffen dat alle zogenaamde kostbare objecten en de momentopnames van hun naasten met de tijd geen waarde hebben en zullen hierdoor een grote teleurstelling ervaren!

Of je gebruikt je verstand en benut je kennis of je geeft je over aan de Rasul van Allah Mohammed Mustafa Aleyhessalaam en praktiseert zijn advies en zuivert zo je huis! Er is geen andere weg voor je bevrijding.

AHMED HULÛSİ

15 februari 2010

[1] DIN: Het woord verwijst naar het gehele Universele systeem en orde van ALLAH. Het woord betekent niet “het geloof – de religie enz.”, omdat er met DIN wordt verwezen naar één geïntegreerd Systeem en Orde van ALLAH. De woorden “geloof en religie” verwijzen naar verschillende levensovertuigingen in plaats van één Universeel Systeem en Orde dat nader is verklaard door Mohammed aleyhessalaam. Daarom omvat het woord DIN alles die in de hele Universum wordt geordend en door een Systematiek te verklaren is. Mohammed aleyhessalaam heeft met de naam ALLAH verwezen naar een essentie die deze Systeem en Orde mogelijk maken. Het woord DIN is daarom alomvattend.

[2] RasulAllah is het individu dat de kennis en openbaring vanuit zijn ware essentie aan de mensen verteld. Deze kennis vanuit zijn ware Essentie wordt de openbaring van de Waarheid genoemd. Hij brengt wat hij vanuit een hogere dimensie, zijn ware Essentie, naar het niveau van de een onderliggende dimensie. Dit proces heet ook wel de functie van Rasul. Het verwijst naar Mohammed aleyhessalaam, omdat hij hiermee vaak werd aangeduid. Rasul van Allah betekent daarom; iemand die via bovennatuurlijke inspiratie kennis geeft over de Systeem en Orde van het universum. Zo zijn er vele Rasul ’s geweest, zoals Mozes en Isa (vzmh). Ook voor hen werd deze aanduiding gebruikt. Mohammed aleyhessalaam heeft de naam ALLAH waarnaar verwezen wordt daadwerkelijk uitgelegd. De Rasul is verplicht met het overbrengen van de kennis van ALLAH. De Rasul van Allah verklaart de Systeem en Orde en deelt deze aan de mensheid. Hij heeft het universum en alle bestaansvormen in zijn Essentie achterhaalt en nodigt de mensen uit om dit ook te realiseren.

[3] De Naam Allah waarnaar verwezen wordt: Waarom gebruikt de auteur deze manier van bewoording? De naam ALLAH is kenbaar gemaakt door Mohammed aleyhessalaam. Hoewel er eerdere benamingen zijn gebruikt heeft Mohammed definitief verklaard dat de naam ALLAH een naam is dat naar ergens verwijst. De naam Allah waarnaar verwezen wordt verwijst naar de Creator van het universum, die bestaat uit honderd miljarden sterren en stelsels. In het Arabisch verwijst B’ismillah naar de naam (isim) ALLAH met een diepere betekenis. De diepere betekenis stamt af van de letter B (letter in het Arabisch). Het is een speciaal naam dat daarom niet vertaald kan worden, omdat dan de verwijzing naar de Essentie ervan niet kan worden achterhaald of juist verward gaat worden met aanbidding gerelateerde woorden zoals God, Heer, Schepper enz. Deze woorden zijn in meervoud te zetten, terwijl de naam waar ALLAH naar verwijst geen meervoudsvorm heeft.

[4] Data: Data verwijst in alle artikelen naar het mechanisme van kennis dat betekenissen vormt. Data creëren de betekenissen. Net als de data op een harddisk. Deze data krijgen pas betekenis als ze beeld of geluid vormen.

[5]Soennatoellah: Universele Systeem en Orde waarin alle creaties zich plaats nemen. Het universum dat geheel bewust en levend is. Met andere woorden de openbaringen van Allah, dat wil zeggen de werking van het systeem, de wetten die de geopenbaarde werelden besturen. Het universele systeem en orde van ALLAH die nooit zal veranderen. Deze benaming heeft niets te maken met de traditionele benaming Soenna. Soennatoellah gaat juist uit van een systematiek in het universum die overal en altijd met een orde samen gaat. Het is een mechanisme om te realiseren dat ieder bestaansvorm leeft volgens dit systeem en orde. De regels ervan zijn voor iedereen gelijk en onveranderbaar. Hoe bewuster iemand hiervan is, hoe beter hij/zij de universele potentie in zich kan begrijpen. Dit begrip zal in een ander artikel “Wat is Soenna juist niet” nader worden uitgelegd.

[6] Barzakh (Arabisch:برزخ) is binnen de islam de term die gebruikt wordt voor periode tussen iemands dood en zijn wederopstanding op de Dag des oordeels en het verblijf in het akhirah (hiernamaals) daarna. In deze periode van barzakh is er voor diegene die zichzelf heeft bevrijd van de begrenzingen van zijn graftombe (cocon) een vrije leefruimte met zijn “GEEST LICHAAM”. Bron: Boek - De basis realiteiten van de DIN – Ahmed Hulûsi, bladzijde 79.

[7] Hadith: De uitspraken van Mohammed aleyhessalaam. Letterlijk betekent het “dat wat verteld wordt”. Het zijn in grote lijnen de vastgelegde verzamelingen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed aleyhessalaam. Het is een aanvulling op en interpretatie van de Koran.

[8] Koran Soera 87: vers 14


[9] Kalief:
Origineel HALIFE. Betekent wederom iets anders dan traditioneel bekend is wat het woord inhoudt. Dat Allah op de aarde een Kalief zal brengen wordt in de Koran aangegeven in Soera 2. Bakara: vers 30. “IK zal op de wereld (op fysiek niveau) een Kalief brengen. Kalief betekent: diegene die de namen van ALLAH in zijn Essentie bewust is geworden en deze ook leeft tijdens zijn fysieke leven. Diegene is in zijn Essentie verenigd met de Kosmische bewustzijn en zijn Universele Essentie. Diegene die de wil heeft om zijn Essentie te achterhalen en zijn eigen bewustzijn hiermee bezighoudt. Zijn leven zo inricht dat de persoon het universele systeem en orde van Allah leert doorgronden en te leven.