Wie is Ahmed Hulusi en Wat is Zijn Doel?

 • Geachte lezer,

  Velen hebben gevraagd; wie is Ahmed Hulûsi, wat is zijn missie?

  Ahmed Hulûsi werd geboren op 21 januari 1945, in Cerrahpaşa te Istanbul. Hij kreeg de naam Ahmed van zijn moeder en de naam Hulûsi van zijn vader.

  Tot 13 september 1963 geloofde hij alleen in één Schepper en leefde de eerste 18 jaren van zijn leven zonder enige religieuze kennis. In zijn overtuiging was zelfs Mohammed aleyhessalaam iemand die hij totaal niet kende.

  Wanneer hij vragen had over het onderwerp DIN[1] kreeg hij te horen "stel geen vragen, doe gewoon wat je wordt verteld". Volgens zijn omgeving leefde hij schijnbaar als een ongelovige.

  Drie dagen na de dood van zijn vader, op 10 september 1963, woonde hij op aandringen van zijn moeder het vrijdag gebed bij. Toen hij in de moskee was kreeg hij een inspiratie en verlangen om het onderwerp DIN tot in detail te onderzoeken en te begrijpen. Diezelfde dag besloot hij om altijd in reinheid (abdest[2]) te leven en de voorgeschreven dagelijkse gebeden (salaat[3])uit te voeren.

  Hij begon aan het onderwerp DIN door het lezen van de elf delen van de Sahih Bukhari, gepubliceerd door het Turkse Directoraat van Religieuze Zaken. Daarna het lezen van de hele al-Kutub al-Sittah en de meest authentieke Turkse vertaling van de Koran “Haq Dini” door de auteur Elmali.

  Bijna twee jaar lang heeft hij de onthulde wetenschappen van de Islam bestudeerd. Hierop volgend heeft hij zich gefocust op het Soefisme (Tasavvuf[4]) en de nodige handelingen, zoals retraites, intensief uitgevoerd. Nadat hij zijn eerste boeken in 1965 had geschreven publiceerde hij in 1966 zijn boek "TECELLIYAT[5]", die zijn reflecties en bevindingen hiervan weergeven. Dit boek bevat zijn visie en opvattingen op de leeftijd van 21 jaar en geeft daarom een gewaardeerd inzicht over zijn verleden.


  In 1965 is hij alleen naar Mekka gegaan om zijn pelgrimstocht (Hadj) te vervullen. Gedurende zijn hele leven is hij op zijn eigen pad altijd zelfstandig geweest.

  Zijn principe is altijd geweest; “wees niet een volgeling van iedereen! In het licht van de leer van Mohammed aleyhessalaam, kies je eigen pad in het leven en bewandel hem onafhankelijk!"

  Toen hij in 1970 voor de Turkse krant Akşam werkte begon hij het onderwerp te onderzoeken van geesten en het oproepen van geesten. Hij publiceerde de eerste en enige boek in Turkije op dit gebied, "Geest, Mens, Djinn" (Ruh Insan Cin).  

  Na de ontdekking dat de zinnen in de Koran "rookloos vuur" en "vuur dat de poriën doordringt" eigenlijk verwijzingen zijn naar "radiale energie", ging Ahmed Hulûsi verder met zijn onderzoek naar het ontcijferen van de leer van de Koran in het licht van de wetenschap. Zijn bevindingen op dit gebied deelde hij voor het eerst in 1985 in zijn boek "De Mens en zijn Mysteries" (Insan ve Sırları).

  In de periode hierna heeft hij realiteiten ontdekt, die met woorden in Koran worden aangeduid en dit verenigd met de hedendaagse kennis. Hij besloot om zijn begrip van “DIN” te grondvesten op de naam ALLAH waarnaar verwezen[6] wordt, waar sprake is van een volledig geïntegreerde Systeem en Orde. Met de toezegging om de realiteit te “ONTCIJFEREN”, die is verteld door Mohammed aleyhessalaam. Een deel van zijn kennis en bevindingen deelt hij met de mensen via zijn boeken en via het internet.

  Ahmed Hulûsi gelooft sterk dat mensen moeten worden geëvalueerd op basis van hun ideeën in plaats van hun persoonlijkheid en beweert dat Mohammed aleyhessalaam het beste voorbeeld hiervan is.

  Ahmed Hulûsi heeft de DIN van de Islam onderzocht op basis van de Koran en de zesdelige Hadith[7] boeken al-Kutub al-Sittah”. Hierna heeft hij de boeken en werken van de vooraanstaande auteurs van het Soefisme uit het verleden onderzocht en geëvalueerd. Na het verkrijgen van bepaalde inzichten en deze toegepast te hebben heeft hij zijn kennis verenigd met de hedendaagse wetenschappen en dit beschreven als een geïntegreerd systeem van een logisch geheel. Ahmed Hulûsi vraagt aan de mensen om zich te focussen op zijn ideeën en niet zijn persoonlijkheid, want enige persoonlijkheid die als voorbeeld fungeert op het gebied van de DIN is Mohammed aleyhessalaam.

  Hij is van mening dat doorsnee mensen zich bezig houden met “persoonlijkheden” en als gevolg hiervan roddelen en geruchten verspreiden, terwijl ontwikkelde mensen hun leven laten leiden door ideeën en denkprocessen die waardevol zijn voor hun denken.

  Om zich te onthouden van zelfpromotie heeft hij daarom in de afgelopen 46 jaar zijn achternaam niet op één van zijn boeken vermeld. Zelfs vandaag de dag kiest hij ervoor om heel weinig contact met mensen hebben. Ondanks de grote vraag en interesse die hij ontvangt. Hij werd gedwongen om zijn foto's op zijn boeken te plaatsen nadat een paar bedriegers zich voorstelden als "Ahmed Hulûsi" en hiermee grote menigten van mensen om hun heen verzamelden en dit in het Anatolische deel van Turkije exploiteerden.

  Ahmed Hulûsi, die altijd een permanente perskaart bezit, heeft nooit gewerkt binnen een ander werkveld dan de journalistiek. Hij is nooit lid geweest van een politieke, sociale of religieuze organisatie, stichting of vereniging van welke aard dan ook. Hij heeft heel zijn leven lang onderzoek gedaan naar de hedendaagse wetenschappen, de Islam en het Soefisme. Hij is ook de EERSTE auteur die al zijn werken, waaronder zijn gehele collectie van boeken, geschriften en videoconferenties helemaal gratis aanbied. Deze zijn volledig te downloaden van zijn website.

  Hij staat met al zijn gedachten en perspectieven duidelijk in het openbaar zonder enige verwachting.

  Vanwege de “staatsgreep” in Turkije voor 28 februari 1997 is Ahmed Hulûsi en zijn vrouw Cemile verhuist naar Londen, waar ze een jaar hebben gewoond. Later is hij in naar de Verenigde Staten verhuisd, waar hij vandaag de dag nog steeds woont.

  Ahmed Hulûsi, die in zijn dorpje liever een relatief teruggetrokken leven leidt, adviseert aan mensen de oorspronkelijke leer van Mohammed aleyhessalaam en de Koran opnieuw te evalueren in het licht van de wetenschap, zonder afhankelijk te zijn van een bemiddelaar. 

  Ten aanzien van het systeem dat door Mohammad aleyhessalaam is beschreven bestaan er geen religieuze “classificaties". Ieder individu heeft de verplichting om direct in contact te komen met de leer van Allah via Mohammed aleyhessalaam en dienovereenkomstig hun leven hieraan vorm te geven.

  De enige persoon die men moet volgen is de Rasul van ALLAH[8] Mohammad Mustafa aleyhessalaam. Alle individuen hierbuiten hebben een adviserende rol. Hij gelooft dat de mensen alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kennis dat is verleend door Mohammed aleyhessalaam en de Koran. Alle andere opinies zijn “relatief en niet bindend”.

  Met deze visie moedigt Ahmed Hulûsi niemand aan om zijn 'volgeling' te worden en wil absoluut niet dat mensen hem volgen. Hij adviseert mensen om zijn leer en datgene wat hij verteld te ondervragen en te onderzoeken. Hij zegt: "geloof me niet, maar verifieer en onderzoek zelf de waarheid van wat ik schrijf!" Daarom geeft hij de voorkeur om liever ver van de mensen een teruggetrokken leven te leiden.

  Deze perspectief in acht nemend heeft Ahmed Hulûsi daarom geen religieuze orde, noch een gemeenschap of een groepering waarmee hij wordt geassocieerd!
  Hij is verre van allerlei statussen, titels en etiketten die verschillende kringen hem toeschrijven.
  Hij is alleen een dienaar van ALLAH!

  Hij verwacht van niemand materiële, politieke of spirituele tegenprestaties. Een deel van zijn kennis deelt hij om aan zijn bestaansessentie te voldoen en om zijn dank aan de mensheid na te komen.

  Ahmed Hulûsi is alleen…
  Een denker die zijn gedachten probeert te delen met ook denkende hersenen.
  Dat is alles!

  Geen van zijn geschreven, geluids-of visuele werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Zijn werken worden door velen mensen voor hun omgeving gedrukt en gratis verspreid. Hierbij wordt rekening gehouden dat er niet wordt afgeweken van de originaliteit. Wetende dat vandaag de dag in de huizen van miljoenen mensen de gesigneerde boeken van Ahmed Hulûsi aanwezig zijn is voor hem een groot genoegen en eer.

  Al zijn werken kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de volgende sites:

  www.ahmedhulusi.org

  www.okyanusum.com

  www.allahvesistemi.org

  Tot slot willen we het volgende benadrukken…
  Het is belangrijk om te onthouden dat ieders visie het resultaat is van zijn of haar eigen kennis.

  Probeer deze werken zelf te evalueren!

  Focus je niet op de auteur maar op hetgeen wat geschreven is.

  Onderzoek deze kennis grondig, die als Allah’s gift is gegeven zonder enige verwachting.

  Deze boeken en werken die gebaseerd zijn op de waarheden van Allah en de Systeem (soennatoellah[9]) hebben de potentie om richting te geven aan iemands eeuwig leven. Ik hoop dat ze nieuwe perspectieven voor je openen.

  Met vriendelijke groet,

  Ahmed Hulûsi
  North Carolina, USA
  www.ahmedhulusi.org

  Voetnoten
  *
  Voor sommige woorden is er gekozen om niet af te wijken van zijn originaliteit. Er zijn helaas voor deze woorden in het Nederlands geen goede vertalingen. Om de context van het woord goed te begrijpen kunnen sommige woorden niet vertaald worden. Als het vertaald wordt verliest het zijn originaliteit. Daarom is er gekozen om sommige woorden uit te lichten en nader te verklaren. Daarom beginnen we met het uitleggen van de belangrijkste woorden uit dit artikel.

  [1]      DIN: Het woord verwijst naar de gehele Universele systeem en orde van ALLAH. Het woord betekent niet “het geloof – de religie enz.”, omdat er met DIN wordt verwezen naar één geïntegreerd Systeem en Orde van ALLAH. De woorden “geloof en religie” verwijzen naar verschillende levensovertuigingen in plaats van één Universeel Systeem en Orde dat nader is verklaard door Mohammed aleyhessalaam. Daarom omvat het woord DIN alles die in de hele Universum wordt geordend en door een Systematiek te verklaren is. Mohammed aleyhessalaam heeft met de naam ALLAH verwezen naar een essentie die deze Systeem en Orde mogelijk maken. Het woord DIN is daarom alomvattend.

  [2]     Abdest: Het woord verwijst naar bio - elektrische reinheid. Met reinheid wordt er een geestelijke reiniging bedoeld. Reinigen gebeurd wel met water of met spirituele oefeningen. Wat is het doel hiervan? In water zitten waterstof en zuurstof moleculen die via osmose onze lichaam binnenkomen. Dit zorgt ervoor dat de bio - elektrische energie behoefte van de hersenen via deze moleculen worden aangevuld. Statische energie wordt hiermee geneutraliseerd. Mohammed aleyhessalaam heeft 1438 jaar geleden aangegeven dat je dit ook via aarde kan doen door je handen erin te deppen, wanneer je er geen water in de buurt is. Dezelfde moleculen zitten daar namelijk ook in. Mohammed aleyhessalaam heeft van tijd tot tijd met een glas water dit proces van het aanzuiveren van de bio - elektrische energie van de hersenen toegepast.

  Dit laat duidelijk zien dat het reinigen met water niet enkel is bedoeld voor de reiniging van je lichaam, maar meer het verwijderen van de statische energie uit je lichaam via bovengenoemd proces om beter in contact te kunnen komen met je essentie.

  [3]      Salaat: Jezelf richten tot je ware essentie van zijn. Dit gebeurt vijf keer per dag. In veel vertalingen wordt dit woord vertaald als “gebed”. Terwijl gebed ook meerdere vormen heeft, zijn de handelingen voor het Salaat op 1 manier vastgesteld door Mohammed aleyhessalaam. Bij Salaat richt je jezelf tot je essentie en sluit je jezelf af van de omgeving. Met de volle concentratie van de persoon en de “hersengolven” die hij/zij stuurt ontwikkeld de persoon een sterke geest, zodat de doelen die de persoon beoogt gerealiseerd worden. Dit begrip moet niet verward worden met meditatie. De handelingen die bij de Salaat worden uitgevoerd zijn hierbij een verdiepingspunt die nader uitgelegd dient te worden. Bij geen andere meditatie of gebedsvorm komen deze verdiepingspunten terug.

  [4]      Tasavvuf: De onderliggende intellectuele basis van de Islam. Ook wel aangeduid als Soefisme. Een veld waarin handelingen worden gepraktiseerd om de EENHEID van de essentie van de Universum en je eigen bestaan te achterhalen. Doel van de Tasavvuf (Soefisme) is om de ware potentie te realiseren en zodoende een bewustzijn te krijgen waarin er niets anders bestaat buiten de ware Essentie.

  [5]      Tecelliyat: De naam van het boek van de auteur betekent; de essentie van Zijn bestaan ondervinden en reflecteren. Dit vanuit de kern van Zijn bestaan naar de buitenwereld toe. Het kan begrepen worden als “Reflecties”.

  [6]      De Naam Allah waarnaar verwezen wordt: Waarom gebruikt de auteur deze manier van bewoording? De naam ALLAH is kenbaar gemaakt door Mohammed aleyhessalaam. Hoewel er eerdere benamingen zijn gebruikt heeft Mohammed definitief verklaard dat de naam ALLAH een naam is dat naar ergens verwijst. De naam Allah waarnaar verwezen wordt verwijst naar de Creator van het universum, die bestaat uit honderd miljarden sterren en stelsels. In het Arabisch verwijst B’ismillah naar de naam (isim) ALLAH met een diepere betekenis. De diepere betekenis stamt af van de letter B (letter in het Arabisch). Het is een speciaal naam dat daarom niet vertaald kan worden, omdat dan de verwijzing naar de Essentie ervan niet kan worden achterhaald of juist verward gaat worden met aanbidding gerelateerde woorden zoals God, Heer, Schepper enz. Deze woorden zijn in meervoud te zetten, terwijl de naam waar ALLAH naar verwijst geen meervoudsvorm heeft. In andere artikelen zal dit onderwerp uitgebreid worden uitgelegd.

  [7]      Hadith: De uitspraken van Mohammed aleyhessalaam. Letterlijk betekent het “dat wat verteld wordt”. Het zijn in grote lijnen de vastgelegde verzamelingen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed aleyhessalaam. Het is een aanvulling op en interpretatie van de Koran.

  [8]      Rasul van Allah: Het verwijst naar Mohammed aleyhessalaam, omdat hij hiermee vaak werd aangeduid. Rasul van Allah betekent daarom; iemand die via bovennatuurlijke inspiratie kennis geeft over de Systeem en Orde van het universum. Zo zijn er vele Rasul ’s geweest, zoals Mozes en Isa (vzmh). Ook voor hen werd deze aanduiding gebruikt. Mohammed aleyhessalaam heeft de naam ALLAH waarnaar verwezen wordt daadwerkelijk uitgelegd. De Rasul is verplicht met het overbrengen van de kennis van ALLAH (zie noot 7), De Rasul van Allah ontcijfert de Systeem en Orde en deelt deze aan de mensheid. Hij heeft het universum en alle bestaansvormen in zijn Essentie achterhaalt en nodigt de mensen uit om dit ook te realiseren.

  [9]      Soennatoellah: Het universele systeem en orde van ALLAH die nooit zal veranderen. Deze benaming heeft niets te maken met de traditionele benaming Soenna. Soennatoellah gaat juist uit van een systematiek in het universum die overal en altijd met een orde samen gaat. Het is een mechanisme om te realiseren dat ieder bestaansvorm leeft volgens dit systeem en orde. De regels ervan zijn voor iedereen gelijk en onveranderbaar. Hoe bewuster iemand hiervan is, hoe beter hij/zij de universele potentie in zich kan begrijpen. Dit begrip zal in een ander artikel “Wat is Soenna juist niet” nader worden uitgelegd.