ČOVEK, SVIJET, SVEMIR, ISLAM

U stvarnom svijetu, Naša Čaura Međutim, "Čaura"u Mislimo da je naš stvarni svijet!

Naš stvarni svijet , naša "Čaura"! U stvarnom mislimo da je naš stvarni svijet ta naša "Čaura"!

Da li imamo znanja o stvarnim svijetom izvan naše čaure?

Gde živite?

Sada kogabi pitali ovo pitanje ,svi bi naravno dali ovaj odgovor:

"Naravno da ja živim na Zemlji!"

Normalno, daje za pitanje "Gdje živite" je odgovor ... "Naravno da ja živim u svijetu!"

Ako kažete nekome da je "vanzemaljac"!

Rečiće "Ne…Kakoje to moguće " ...Ili će reći " ja sam Zemaljac"

Uredu,zar taj svijet nijeli u svemiru?

Zar nismo na svijetu koji šeta u svemiru?

Ako pogledamo na realan način,mismo jedno zrno unutar prostora , mi smo jedan deo od prostora. Ali mi, sa mnogim predhodnim stoljećinim ubeđenostom; "živimo u jednim konstantnim svijetu, oko ovog konstantnog svijeta okreće se sunce;I čitav svemir okrećese oko ovog svijeta!”,tako misleći I smatrajući prihvatamo da smo sa zemlje a odbijamo mišlenje dasmo svemirci;I mislimo daje svijet centar svemira!!!

Mimo nauci I znanja ovih zadnim stoleću I godinama,mnogi odnas još ni su prmetili važne istine! Kažemo:"mi smo zemaljci!” Da…Kolko god da smo zemljanini I ako smo postojali na zemlji,zar ovaj svijet ,na osnovu čega svijet?..Kakav svijet I gde je ovaj svijet?

Opet kad bi vas pitao: "koliko godina imate ? "Neko će reći "30 godina"....ne koji će reći: "50 godina Pitam se dali ste stvarno 30 godina? Ili dali ste stvarno 50 godina ? Znači na odnosu čega 30 godina ili 50 godina imate? Znamo da je svijet na kojem živimo jedan od satelita koji se okreće oko Sunca. Okrećemose oko sunca kojije na dalinji oko 150 miliona kilometara. Sunce koje izgleda kao bakarna tepsija,kao bakarni tas,kao bakarni sahan je ustvarnosti koju sadrži masu miljion i 333 000 puta veću od svijeta nakojemu živimo. Mi kažemo da na svijetu živimo i na osnovu tome jedan okretaj svijeta oko sunsu smatrase 1 na solarna godina .I postoji mjesečna godina koja je kraća…

Na osnovu 30 puta okretanja svijeta oko sucu kažemo da imamo 30 godina.Znaći hoćemo da kažemo da od rođenja našeg je svijet 30 puta okretao oko sunca. Na osnovu tome odlikujemo sebe vreme. A sa tim dolazimo do nevida ili do neynalosti vrlo važno istine ,ili stvarno neynamo,nismo svesni ove istine…

Sa tim možda u našoj čauri ovakva vrjednost ,ovaki prespektiv ne postoji! Da…Doista,mi,svako od nas,ko god da smo živimo u našoj čauri I među čauama komuniciramo; ali svako od nas komunicira I uspostavlja odnose u stvarnostu sa našom čaurom ili sa njihovom čauriskim podatcima i standardima .

Nismo u opšte svesni ,o stvarnim životu i vrjednostima izvan čahure izvan dimenzija mojoj ili vašoj čahuri !

U temelju i ne želimio biti obavečteni! Možda se I bojimo…Bojimose od razmičljanja!..Bojimose danamse ne zamuti pamet! Bojimose od neznanosti ili bojimose o stvari kome nećemo moći navladati!Koje je istina iznvan naše čaure? Sada smo došli do stroge istine kojom ne može niko odreći; “Postojimo na svijetu I nakon nekog vremena nestaćemo od svjeta!Nećemose pojavlivati na svijet!’’

Drugim rečima,doživitće mo događaj SMRTI ! Sada ima nešto što treba da zapazimo,a to je : Kako kad svijet jednu turu završi oko sunca kažese daje” prošla 1 godina”,na isti naćin zvezda koju zovemo sunce okrećese oko centra” mljećnog puta”. Naš svjet I mi , sa Svijetom u zavinosti Sunca,Sa Suncem okrećemose oko centra galaksije. Sunce je na dalini centra “mlečni put”zvanim galaksijom prilično 32 hiljada svetlosnih godina I okreće se oko centra ove galaksije kojom izvršava jednu turneju za 255 miljona svetlosnih godina. Znaći 1 godina Sunca,traje 255 miliona godina .

Mi na odnosu svijeta.kada kažemo “1 godina ”objašnjavamo vrijeme 365 dana;ali jedna turneja Sunca oko centra galaksije,tako da naš svijet zavisno Suncem,zajedno sa Suncem jedna turneja oko centra galaksije traje 255 miliona godina!!!Prava Sunčana godina je 255 miliona godina .

Ako ne uzmemo u odnos okretanja svijeta oko Sunca nego,na odnosu okretanja oko centra galaksije kažemo da je godina ,onda ćemo živiti “jednu godin”u za 255 miliona godina !!!

Dali mogu objasniti?..

Sada da počnemo dobro razmišljati o ovim brojevima …

Sadasmo na ovom svijetu,nakon nekog vremena zvanećim “smrt”nim događajem svijet će biti izgubljen izpred našim očima!

Jer opažamo svijet sa petočulo.

Živimo na Svijetu sa ograničenjem vizije oka i razumom u našem svetu!!!

Naše oči prenose 4000-7000 angstrom ne talasne dužine našim mozgu;naš mozak procenivanjem

4000-7000 angstroma talasne dužine kažemo da vidimo I da sve opazujemo I” podrayumevamo da postoje “!

Isto tako uši nam prenoseći među 16-16000 herca talasne dužine mozgu kažemo da “ćujemo”I da opažamo stvari I na osnovu ovih 5 čula donosimo odluku da svijet postoji I kažemo “evo Svijeta ima !”ili na ono što kažemo da” ne postoji” kažemo zato što ne opažavamo na odnosu ovih 5 čula!

Međutim,na odnosu ograničenja ovih čula koje stvari kažemo da ne postoje a one postoje I nemim ni broja ni kraja kolikoje ih!!! Od neznalosti koje poričemo postojanja niko nemože znatiim broja I kraja !

Svijet u kojim podrazumevamo da postoje I na kome živimo,sa rečevši događajem “SMRT”I će izaći vani sa polja peto čula(percepcija prosečnog preseka), nestaće! Ali,mi ćemo još uvjek u magnetnim privlačnom polju Zemlje ,zato štoje proizveo mozag, sa takozvanom strukturomDUH ili zvanim “astralno tijelo”ili zvano “radijalno tijelo”om nastavićemo živeti; opet u zavisnost magnetnim polju Sunca ! (objašnjenje o temi kako mozak proizvodi dušu možete proćitati u našim knjigama İNSAN ve SIRLARI, RUH İNSAN CİN, DİNİ YANLIŞ ALGILAMA (ČOVEK I TAJNE,DUH ČOVEK ĐIN,POGREŠNA PERCEPCIJA VJERE) na prisutnim jezicima u našem web stranici mreže www.ahmedhulusi.org)

Kao sada kako živimo na svijetu ,kako nastavljamo život oktretanjem oko Sunca u zavisnosti privlačnog polja Sunca ;ako nam se nastavlja ovaj život na Sunčanu radijacijalnu platformu; nakon događaja takozvanog “SMRT” a prekidom sa materjalnog tijela ,nakon odluke nestanka materjalnog svijeta…Na isti način,na DUH ovnom platformi sa DUH ovnim tijelom zavisni od privlačne magnetne sile zemlje ,u magnetneim privlačnom polju Von Allen pojasu I U Sunčanu radijalnu platformu,odnosno nastavićemo život opet u istim polju kojim se i sada nalazimo .

Međutim u ovom kojim smo prešli ovoj novom DUH ovnom platformi sa osobinom percepcije duh ovnog tijela sa nestanka zemlje od našeg pogleda ,opet nastavljamo živeti u sunčanom radjalnom polju.

Dobro…U ovoj fazi,o kojoj žvotnoj platformi zavisimo;čime je zemlja nestala sa našeg vida?.

Pošto su nestale Zemaljse veličine vrijemena dana I noći;pošto I dalje nastavljamo turneju oko sunca ;bićemo zavisni o “vremenskoj dimenziji sunca”! Znači da će za nas 1 godina biti ,Sunčana 1 godina koja traje 255 milijona zemaljskih godina!

U ovoj našom novoj platformi života 255 milijona godišnjeg razdoblja biće 1 godina na osnovu sunčane godine!

Mi,kada bi živeli 70 godina na zemlji,prepostavljamo da smo živeli 70 godina na zemlji;kada se odvojimo od zemlje poslje 70 godina,na odnosu 255 milijona godina,šta je život na zemlji?

Sunce prema skladu našeg sadašnjeg zapažanja koje traje 255 milijona godina ,u odnosu mjere vremena 1 ne godine,koja je vrednost naših 70 godišnji život ?

Da bi shvatili proces 70 godina u 255 miljona godina kada bi proračunali ,videli bi da je 70 godina 8,6 sekundi u sunčanoj godini.

Dakle,osoba koja se odvojila od zemlje nakon 70 godina života,poslje odvajanja od ovog svjita,kada nestane zemlja sa njegovog pogleda,kada počne opažati platformu Sunčanog vrjemena,rečiće da:

“Koliko sam ja vrijemena bio na zemlji (čudeći se)?..Dali je, kolko vrijeme jednog sna ?” U Kuran u,posljednji ajet Naziat Sura, sadrži riječ koju upotrebljava čovek koji opazio vrejdnost života u platform posle smrti,je “AŠIJJEN”: PROCEZ VJEČERNOG VRJEMENA NAMAZA!

“Večernjo vrijeme namaza”,kao što je poznato, kada se crvenilo sunca počinje gubiti u horzontali,ali,u središtu tamne zlatost,proces pretvaranja u absolutnu tamu. Kada je Sunce nevidljivo,kada je vidljivo,process kada još mrak nije obasjao! Proces koji se računa sa vrlo malo minuta! Pogledajući horizontu sunce posta nevidljiv; izgubi se crvenilo;dakle,sumrak…Videćete desno ljivo,ali odjednom okolo postade mrak.

Evo posljednji stih Sura Naziat a,te dimenzije vrjemena,znači sa smrtom izlazeći iz dimenzije vrjemena Zemlje ;koji prelazi u takozvani vrjemensku dimenziju koja se kaže,ahiret(poslje), “KABIR ALEMI”(GROBNI SVIJET), “Berzah Alemi”(međuvrijemenski svijet);u pravom smislju toje događaj osobe koja opažava vrijmensku dimenziju Sunca!

Sada živimo na zemljinu površinu…Ako pođemo od osećajem materije,o osećajem vrjemena koja opažava materiju sa presečnim sredstvima,san koji sanjate,prosječno traje oko 45-50 sekundi.

Taj san koji sanjate 45-50 sekundi ,kako vam se čini dugo…Ali kada ustanete I sledećek dana u vjećeri pomislite taj san; kažete “jedan san…”.činivamse kao jedan vrlo kratak trenutak.Taj vrlo kratak san,kao štovam se čini jedan trenutak,traje prosječno 45-50 sekundi.

San od 45-50 sekundi,posle buđenja nekolikog vrjemenja kad pogledate,JEDAN TREN!

Sa druge strane izvestuje da ,događajem “SMRTI” kada pređete na “međuvremensku platformu”,odnosno na “platformu prelaznog svijeta”,grobnog svijeta,odnosno na “dimenzije sunčane platforme” rećićete:

“Pitamo se dali smo bili na zemlji kao jednog vječernog sumraka?”

Ovo je ta odredba posljednog stiha Sura Nazijat u Kuran u!

Istu tema se dotačuje u Muminun Sure ajet 113-114.

Sada..

Ovde važna tačka je:

San od 45-50 sekundi I taj san,u isti dan pred večeri ili sutrašnog dana kakav značaj ima?..

Sa događajem tzv. “Smrt”om, prema percipiranjem vrjemena dimenzije, primetićete da ste živeli samo 8,6 sekundi ako ste bili 70 godina na zemlji!

Sva vaša ratovanja na zemlji,stvaranja tuge I tugovanja sve ju u ovim procesu!!!

Celi proces prevedeni na Zemlji je samo 8 I nešto sekundi!

Na odnosu 70 godina živata!

I ovaj 70 to godišni život,pazite, je to za vas BRUTO vrijeme!

Dakle,tu su uključeni strujni krugovi djetinjstvo,krugovi mladost , starosti, bolesti ili demencije!

U ovaj bruto proces ,koliko ste mogli čisto razmisliti, koliko smo vremena iskoristili život ,na krju koliko će vam sekundi ostati!

Prema istini Islama,vrijeme koje prevodimo život na svijet,pridobitak života posle smrti,izgrađivanja tijela za život posle smrti,to je procez pridobivanja moći za život posle smrti!

Sa događajem takozvanim“Smrt“PRELAZIMO U DRUGI NIVO!

Procez u nivo koji smo prešli,trajaće milionima milijardama godina do smak a svijeta!

Vrijeme koje ste preveli na svijet je,KOJE SE MOŽE RAČUNATI NEKOLIKO SECUNDI,prema Sunčanom vremenom nivou! U stvari mi i sada živimo na Sunčavu radijalnu platformu ;životni izvor svim živim stvorovima je svjetlosni zraci sunca !

Ti zraci , izgracuju strukturu zvanu ATP i ta struktura je izvor života na svijetu.

Znači ALLAH OVA OSOBINA ŽIVOTA,kroz sunčave zrake dosevši na zemlji donosi nam život i vitalnost.

Znači,Otvaramo oči ,na Sunčanu platformu...

Sa Smrtom menjamo nivo,opet u Sunčanu platformu! Riječ ''Presuda''(smak)(kijamet)označava različite nivoe i konverzije...

Ali...

Do APSOLUTNOM trenutku presude(kijameta) ,do procesa Presude ovo se ovako i dale nastavlja!Ali nismo svjesni toga.Zato što procenjujemo život sa peto čula koji sadrže blokiranim podatcima.Sada,za 70 godišnjeg života,u ovom 8 sekudnog procesa šta bi trebali uraditi i zašto?

Ako smo oštroumni i mudar čovek ,trebamo da shvatimo da,U “ Univerzum“ tako zvani “Kosmos“ da sadrži kao što je naša galagsija“mliječni put“ u kojoj živimo ima miljijarde galaksije !A udaljenost između ovih galakcija,prema našim proračunu su neprimjetne dimenzije; neosetljive dimenzije!

Samo sa matematičkim brojevima opisujemo veljičinu daline;ali nije moguće nijedan čoveći um da shvati kakve su to daljine.

Pustimo daljine među galakcije i miljardama galakcije; jer nije moguće čoveči um da shvati veličinu naše galacije koja sadrži preko 400 miljardi zvede !

Trenutno na zemlji postoji oko 5 – 6 miljardi ljudi. Kada bi dodali 10 to duplo broj ljudsog bića dosadašnjeg doba da su postali,iznosilo bi 50 miljardi ljudi ! Sa time razmislite da samao na našu galasiju Mlječnom putu postoji 400 miljardi zvijezda, kojeje identificirano sa današnjom naukom.

Dakle,kada bi poslali svakog čoveka na jednoj zvijezdi, to je 50 miljardi zvijezda !

Međutim ,postoji 400 miljardi zvijezda u našoj galasiji !

Sa ovim iskazom pokušavam da objasnim u kakvoj galaksiji i u kakvoj dimenziji živimo.

Sada...

Vi Razmislite da kolikobi bilo primitivno mišljenje da postoji “ neki bog izvan naše galaksije“ koji rukovodi sa galasijom ! Posebno ,i o mišljenju da živi neki BOG u galksiju na jednu zvijezdu , kao na primer Orion ili Beta Nova !!!

Evo ovo primitivno mišljenje, Hz.Muhammed alejhisselam pokušava eliminirati od prije 1400 godina...Sa Kuran'om pokušava naglasiti ćinjenicu ove istine ,i kaže;

LÂ İLÂHE İLLALLAH!”

“ Ne postoji Boga i koncept božanstva. Postoji samo ALLAH ! ”

( O ovoj temi detelji su napisani u knjizi tzv. “Hz.Muhammed’in açıkladığı ALLAH”(Hz.muhammed’ovo objašnjenje ALLAH’ a. S time I u knjizi “Hz.Muhammed NEYI OKUDU”(šta je proćitao Hz.Muhammed) postoje detalnji opisi.

Drugim riječima ,nije u obzir da postoje neke stvari i radovi da se izvrše za gore negde , tamo daleko nekom bogu dabi mu uzadovoiljilji volju !

Ne postoji takvog Boga i koncepta Božanstva !

Samo postoji Allah !

Dakle ,pastoji samo jedno jedino biće, subjekt,um koji je osnovao ceo ovaj svemir možda kao i ovaj svemir neznanih mnogo svemira,univerzuma!

Shvaća i zapazuje se ; Sa postanog postojanjem,od nauke (znalosti-ilminden ) u nauci (znanje-ilminde) ćime se ostvarilo bezbrojni bezkonačni univerzi,koja su upitanju univerzi sadržane galaksije i bića.

Ali mimo tome,svaka pojedinost ,pošto je ostvarena od orginale –izvora-stvarnosti,naukom od nauke tog bića,sadrži mogućnost da nađe Allah’a u svoje biće i srži !

Dakle,iza tebe koji te rukovodi, nije to Bog izvan tebe; toje pojam “ALLAH” koji je ostvario ceo univerzum i sva bića sa svojim postojanjem i koji može pojedinac da ga nađe u svoju srž i da ga oseti !

Ovaj “ALLAH” pojam, je u Islam’u glavna temeljna triangulacijska tačka !

Svim dosadašnim ustanovlacima (Nebi) i izjavljivačima (Resul) zajednička pajda je pojam “La ilahe illallah”(ne postoji Boga i pojam božanstva,samo postoji ALLAH).Čak ,također opisuje upozorenjem “na rajska vrata piše “Lâ ilahe illallah” ne postoji Boga i pojam božanstva,samo postoji ALLAH” sa napisom..

Svi nebi’i(ustanovlač prestavnik ) I Resul’i(izjavlivač,prestavnik) su obavezani I naložni da objasne ljudima istinu koncepta “ne postoji Boga I pojam Božanstva; ponašanjem na osnovu ovog pojma nemojte đabe trošiti život !Samo postoji Allah” !

Svaki od nih je donijeo razne predloge koji će im biti korisne, na osnovu ere koje se nalaze,u skladu uvjeta društva,prema stupnju evolucije.

Sada,pogledajmoistinu života

Daj da pokušamo da shvatimo, koju je Allah stvorio u negovu nauku(ilminde) i nama izkažen kao “RELIGIJA” tako zvana “sustav” “ISLAM”…

Mi smo se pojavili,postali u ovu galaksiju u tkz.sunčanom sistemu na kojemu se nalazi satelit zavani svijet.

Nazvali su nas “ČOVEK” om ! Ili na nekom drugom jeziku sa drugim nazivom !

Mi kao bića koji smo postal na ovaj svijet trebamo da shvatimo ovu istinu !

Nisam dao nikakvu molbu u kosmosu na kojoću galaksiju da postojim I mene nije niko postavijo tako neko pitanje…

Rodiosamse u galaksiju mlječni put.

I ni ko nije me pitao dali želim da se rodim na galaksiju mlječne staze u sunčanom sistemu ili u nekom drugom sistemu !!!

Rodiosamse u galasiju mlječni put na sunčanom sistemu …

Postaosam na zemlji u sunčanom sistemu ali ,I u vezi tome me niko nije ništa pitao..I ovo je mimo mog zahteva i moje volje !

I nije mi postavljeno pitanje na zemlji u kojom kontinentu želim da postanem !

Rodiosam se u sredini između azije I evrope u regioni tkz.euroaziju u Turskoj ! I nije mi postavljeno pitanje u kojem delu Turske , koje nacije koje vrste kojeg pljemena !!!

Opet me nije pitano, od kojih roditela,od koje porodice što znači od kojih genetskih osobinama hoču da se rodim !!!

Našaosam sebi na zemlji kada sam izlazio iz utrobe pokojne majke zvane “Adalet”!!!

Bez mojeg izbora Meni je podareno bilo genetika tog veličanstvenog plemena ; mene je stvorio sa dohodom specajlnosti te genetike !

I opet bez mojeg nekog izbora ,rodisam se muškim polom!

Muško ili žensko,ljijepo ili ružno,visoki ili niski ,pametni ili bezpametni I ta specifičnosti nisu moji izbori!

Ukratko ,do ove tačke nijedno nije moj izbor niti moje sopstveno delo !

Našao sam se u ovakvoj jednoj tački…

Kada pokušam da tražim nekog bića da bi postavio pitanje “zaštosam ovakav?”,podignem glavu sa zemlji,prividami se Sunce ka jedan tiganj koji je 150 miliona km.dalje,i ustvarnosti veći 1.333.000 puta od svijeta …

Ne dostižumi oči na njemu … Ne može da mi shvati pamet prisutnost negove veličine!!! I kao to sunce koje se kaže da ima u galaksiji preko 400 milijardi sunca nakome se otvaram u bezkonačnosti nemogu da nađem odgovarajućeg !!!

Kome ću da se obratim koje ću pitanje da postavim; “zašto,zbog ćega,kako?”

Ne mogu ovome da nađem odgovarajučeg!

Na kraju,nemam druge šanse nego da prihvatim sebe u kojim sam stanju i kakav sam!

I tada kažem da:

“Ja sada , da na ovo prisutno tijelo da iskoristim I da rukovodim koliko je moguće ,da pokušam da shvatim ovaj sistem u kome živim kao biće sa koliko je moguće korišćenjem ovog pameta I mogućnost njegovog djelovanja!”

Ništa mogu ućinim o za unazat !

Jedino što mogu ućiniti je, ugledajući buduće sa prisutnog mesta, da shvatim I da razumem ćime ću se susreti u budućnost ; na osnovu tog razuma i svaćanja istine usmeriti svoj život,posle ovog bar u mjeri mogućnostima utjehom rečevši mojim izborom,nekim načinom spasiti,usmeriti,ostvariti budući mir I radost!

Kada pogledam istinu života vidim da:

U opšte nepoznatom vrijemenu postojim na ovom svijetu …

U opšte neznatnom trenu odlaziću sa ovog svijeta …

Dali ću nestati?..

“Pošto znamo da nešto što postoji nemože nestati,sve što postoji sa pretvaranjem, nastavlja život u nekom drgom nivou, I ja sa ovom logikom kažem da ;današnji moj rezum I um ,nakon nekog vrjemena pretvoriće se I sa ovim pretvaranjem ja ću nastaviti život u jedan novi nivo života I sa novim uslovima života.

Ovome kažu “SMRT”…

SMRT…

Svju nas čeka !

Znači prema Izjavi Kuran’a,

“SMRT JE, DOGAĐAJ OKUSITI SMRT!

“Svaka lićnost (nefs),svaka svijest će okusiti smrt!”kažeKuran.

Na odnosu tome , i posle okušavanja ovog događaja,Ja ću nastaviti život…

Dakle sa drugim rijećima ,doći će do toga da nemogu koristiti ovo tijelo ,nastaviću živet sa osećajem da nemogu više koristiti ovo tijelo.

Zatım,presta će moj odnos sa ovim tijelom,ali pošto sam celog života ubacio podatke u mom svijestu da sam ja ovo tijelo odnosno neću moći da odem da se izčupam sa ovog tijela i mene će sa ovim tijelom živim, svesnim,razumnim stanju staviti u tom grobu!

Videću prehodno ako je klanjano pogrebni namaz...

Videću oko sebe plać jecanje vike...Nastaviću vid.

Poslje će mene, živog svesnog I pri sebi ali sa tijelom kji je već za mene u stanju neupotrebliv (out of order!) staviti u tom grobu ..

Baci će na mene tu zemlju!

Sve ću ovo vidjeti...

Poslje ću preći sa grobne dimenzije života u dimeziju kabirskog (grob svijesti) svijeta...

Za ovaj događaj kaže Kuran “OKUŠENJE SMRTI“ !

Hz.Muhammed isto kaže da čovek kada okusi smrt vidi okolinu i dalje i vidi kakoga stavljaju u grobu, čuje pozive glasove i kaže Hz.Omer'u;

“Isto u koje tije stanje uma,pameti,razuma,svijesti danas i u sadašnji tren isto tako ćeš nastaviti život ukabiru sa tim svijestom,tim umom,tim razumom, ja Omer'e! Evo zbog toga je Hz.Muhammed ljudima koji su poginuli u ratu Bedir koji su ukopani u gorobu, bačeni na zemlji,potrpani ma se obraća,i kada pitaju oni vani koji misle da su ti ljudi mrtvi u grobu,“kako se ovim mrvima obraćeš,dali će te čuti ej Allah'ov prestavniče?“kada kažu;

„Da...Ništa oni nijesu u stanje da ne čuju manje od vas.Dakle oni bolje od vas ćuju ovo moje obraćanje i razmišljaju,i potvrđuju ove moje riječi“ kažeim.

Znači čovek kojije stavljen u grobu nije mrtav,živ je ,pametan je,svesan je ,prisebi je !

Ali oni,nemogu otud dostići do nas zato što im tijelo neupotreblivo I nemogu da ga koriste!Međutim,svaka naša obraćanja dostižu njima!

Evo zbog ove ćinjenice ,kao “dali će biti od koristi“,daje se sugestije iz vani onome u stavljenom u grobu!!!

Prelazimo sa događajem tkz.nim “Smrt“om u jednu novu dimenziju života.

Naravno naše telo koje je u procesu prelaza u novu dimenziju,starim nazivom tkz.“DUŠA“ ili današnjim izrazom “astralno tijelo“ ili “Radialno tijelo“ zvanim tijelom!

Ali u ovome ima vrlo važna jedne tačka koju netrebamo zapostaviti...

I to je, Istina da “Duh“ zvano ovo “astralno radijalno tijelo“ izgrađujese sa našim mozgom sada dok živimo na zemlji !

Znači mi ,tijelo koje ćemo da koristimo u životu posle smrti,tkz.no “astralno“ ili “radijalno tijelo“ ovo naše tijelo sada,dok smo živi na ovoj zemlji,izgrađujemo sa ovim biološkim mozgom!

Evo “Svijet je njiva ahireta(mesto posle okušanja smrti);ovde šta posiješ tamo ćeš požnjeti” drugaćije rečeno :

Ovde koje si posio,proizveo,izgradio tijelo tamo ćeš da ga upotrebljavaš!

Tamo više nemaš šanse da se žališ za uslove svojeg tijela ! Jer “ti si svojstva ovog tijela već izabrao sam kada si bio na zemlji I ta svojstva si pridobi proizvodnjom sa svojim mozgom ! “ susrećemose sa tom istinom.

Nakon odlaska tamo zvani “Ahirat(mesto posle okušanja smrti) “, zvani “Berzah (međuvremenski prostor)“,u tkz. nu “Solarnu olatformu“ i kada će mo živiveti na tu platformi videće mo ovu istinu i reći ćemo:

“Kamo da smo mogli da se vratimo nazat i da bi imali te šanse da izvršimo radove koje smo izpostavili ; ponovo ,sa stvarnim vrijednostima sa novim podatcima da izgradimo duhovno tijelo novo jedno astralno tijelo da nebi smo imali ove patnje ovde !“. Evo u Kuran'u Kerim u “Svaki od njih nakon okusa smrti rečiće kamo toga da možemo da se vratimo na zemlji i uradimo ono što nijesmo mogli uraditti.Ali ovo nikako i apsolutno nije moguće!“

Kaže ajet koji nama pokušava da nam objasni ovu istinu.

Posle odlaska od svijeta , poslje prelaska na tu platform , više vraćanja nazat , odnosno reinkarnacije , odnosno sa nekim novim tijelom šanse da uradu ono što nijesu mogli uratit prema vjerovanju Kuran’a , prema muslimankom vjerovanju , Prema sistemu vjerovanja koju je doveo Allah’ov prestavnik nikako apsolutno nije to moguće !

Šta smo radili na svijetu to ćemo I dalje raditi .

Ali sa događajem tzv. Im “Smrt” om nemamo nikakve šanse više da doprinesemo neke nove osobine!

Dakle..Dok smo na svijetu,koliko nam je šanse da pridobijemo život na buduću platform tzv.vječni život ?

Evo prema našim razumu 20 godina, 30 godina , 50-60 godina…Ali prelazom sa zemaljske platform na sunčanoj pljatformi odnosno izlaskom sa svijeta materje prelaskom na Ahiret’skog svijeta , prelaskom vremenskog toka Berzah’skog alema (deo života poslje smrti,prelazna platforma) računase to vrijeme samo nekoliko sekundama.

Moramo da izgradimo ovaj vječni život koji će da traje miljardama milijardama godina u ovim interval koji traje sekundamam !

Ili ćemo da shvatimo razlog ,ćinjenicu ovoga I usmeriti život na osnovu tog razumevanja…

Ili nećemo to zapaziti , pa ćemo zaostaviti ove stvarne ćinjenice,ovoj vrlo gorkoj,ova konaćna I nepovratna posljedicu će mo morati pretrpet u vječni život koji će trajati milionima milijardama godina!

Gore negde ne postoji tog Boga koji će date pošalje u raj zato što si se pretvarao ili d ate baci u pakao zato što si ga naljutio !Shvatite ovo dobro !Postoji samo zvani imenom “ALLAH” Stvoritelj svemira nad svemira !A I danas ,oskudni da shvate mnogo brojnih nučnika religije I svešteika !!!

Sveštanici, teolozi(!?) Koji nisu u stanju da shvate razliku pojma značaja među koncepta “Bog”a I koncepta označen imenom “ALLAH” a, I sa tim stanjem koji usmeravaju narod !!!

Izbor je naš!

Kao što sam rekao,do sadašnjek trena većina izbora nisu naša bila ; ali sada smo suočeni sa uslovima da možemo usmeriti život I da upotrebljavamo potrebne izbore na odnosu sa ovim pametom i razumevanjem!

Iz tog razloga ; ili će mose se sabratiti…Svako uslovljavanje,odstraniti svakoijake istinita ili ne istinita znanja,da se zadiržimo za glavu I da razmislimo na realan način ,”Koje su istine?”

Ili će te odstraniti događaj zvani “razmišljanja“,sa tim će se morati snositi posljedice na vrlo bolan naćin !

Dakle,kao čovek koji razmišlja – ispituje , šta je događaj zvani Smrt’om,uslove platforme poslje smrt’a,moramo dobro da shvatimo šta I zbogčega moramo uradit !

Za nas ,za našu budućnost je to vrlo važna I neophodna stvar ! Odnosno na osnovu ove istine Hz.Muhammed Mustafa Alejhisselam,nama , kao osoba kaja je “UČI”tao “SISTEM ŽIVOTA”,naćinom na odnosu kojim se njemu otkrilo sa srža Allaha (vahij),predstavijo je neke prjedloge.

Ove osnove ponuda prjedloga sadrži istine “SISTEM ŽIVOTA”, koja leži na velićanstveni reda–zavisnosti mehanizama života na kome živimo !

A nije za uzadovoljenje gore nekog boga !

Dakle,prestavnik Allah’a nama ,objašnjavjući ovaj system koji ga je Allah stvorio,rekao je kao; “ovo su uslovi ovog sistema . Shvatite , razumite ove uslove I na osnovu ove uslove pripremite sebe za budućnost.U suprotnom moraće te snositi posledice nespremnosti.”

Hz.Rasuljullah (poćasni Allah’ov prestavnik) ovi prejedlozi koje nam je doneo zvane “moljitve” ,nisu za uzadovoljenje nekog gore boga ,a nije i za pridobijanje srce nekog boga ; nije prema nekog boga ; Nego je na osnovu Allah’ovim stvorenjem “Sistema”da izgradimo naše buduće kako naj bolje .

Mi ili ćemo se truditi da razumemo šta gvori Hz.Rasuljullah (poćasni Allah’ov prestavnik);prema tome izvrševći neke radove izgraditi na naj bolji način našu budućnost I doživeti ćemo ljepote koje su automatski dobitci .

Ili ćemo zapostaviti ove radove…Neće mose obratiti Allah’ovom prestavniku,Neće mo mu vjerovati ,neće mo zapaziti istine koje nam On označuje,pravićemo kao da nevidimo istinu. Neće mo moći da shvatimo system u kome živimo na odnosu tome mora će mo na mlogo loš naćin pretrpeti posledice!

Sada pažljivo da primetimo ovu tačku;

To što je donosio Hz.Rasuljallah ,jesu potrebe koje treba da se izvrše pripreme I radove ,na odnosu u kojem bez izuzetka svaki čovek će da se suretne u životu poslje smrti !

Nastaviti izvan života strukture smrti,sredstvo koje je verska upućeno "sistem" je prijavljena . " Islam " ,"Sistem " uime!

Objavijo je DIN (vjera) znaći “SISTEM” strukturi kojoj I dalje nastavlja život poslje smrti. “ISLAM”,je ime ovog “Sistema”!

I predlozi , pravila ,karakteristike koje nam donosi struktura zvana “Din”(religija)ju je izvestio Hz.Rasulallah.Ovo nema šansu niko ni da promenje ,ni da nešto doda ni da neka druga osoba nešto omanji.

Zato što je Hz.Rasuljallah,na osnovi VAHJE (odkrivanja od srži Allah’a) u na naćin povezan sa SISTEM’om kojom smo zavisni I u kojem živimo ,izvestio je nama predloge koje treba da uradimo !

Drugim riječima autoritet govora U IME ALLAH’a je bio Hz.Muhammed Mustafa alejisseljam’ov.Sa promjene njegovog nivo dimenzije ova osobina je oduzeta od čovečanstva !

Fetve (izjave u ime religije),su lićne sobstvene procenje,nikoga ne veže ! Fetve (izjave u ime religije),ne uklanja lične odgovornosti !

Počevši od Hz.Ebu Bekir’a,Hz.Alji’je, do danas osobe koje žive svi pojedinci , mogu da izjave,odjave svoje komentare, svoje ideje i mišljenja U VEZI RELIGIJE.

Ali niko nije ovlaščen da govori u ime religije , u ime Allah’a , u ime Kuran’a ! Odnosno svakog od nas je direktan sagovornik Hz.Muhammed Mustafa !

Hz.Muhammed Mustafa alejhisseljam, pre 1400 godina , svim pojedincima koji žive budućim vremenima , ispričao,objavio šta treba raditi na odnosu budućnost , nakon toga I svako sa svojom odlukom je u stanju da zavrži svoja djela! Zavisnost od drugoga nikako ne uklanja sobstvene odgovornosti !