KO ZNADE SVOJ NEFS ZNAĆE SVOG GOSPODARA !

Treba da Znamo…

Glava svih nauka je ,znati Allah’a ! “Onima koji ne znaju Allah’a naukaim je đabe truda!

“Nisu pokušali pravilno da shvatu Allah’a” kaže Kuran u sure 22.na ajetu broja 74 …

Dakle prvo , trebamo dobro da znamo šta se podrazumeva sa imenom “Allah” !

Za tim treba obraditi pažnju ovim ajetima:

“Dali si video onog koji je svoj san I strast učinio bog’om”(45-23)

“Pored Allah’a ne moj prihvatati nekog bog’a”(28-88)

“Reci Allah,zatim ih ostavi da se zabavljaju sa svojim lažima!”(6/91)

Očigledan je osobnos svevišnog ,das mo poželiš da vidiš…

“Postojeći je njegov ljičnost,da samo možeš izbrisati svoje ime!

Misliš da postojiš ; dok ovoje tvoja prepostava !!!

Tvoje postojanje je osobnos svevišnog,da samo vidiš svoj nefs !

Označenje sa imenom “ALLAH”, koje smo pokušali da objesnimo u knjizi zvana “ ALLAH koji je Hz.Muhammed objasnijo “.

Možda ovo ime za mnogo od nas je iznenađujuće..

Znaš ne Samo“ ALLAH“ nego ; “Allah kojije HZ.Muhammed objasnio“

Zato što većinu ljudi , mislima u svojoj mašti o vezi pojmom “boga“ isto označavaju imenom “ALLAH“... A ljudi koji usmeravaju živote sa utjehom pojma “ bog 'a“ koji u opšte ne povezano i nema veze sa značajem imenom “ALLAH“a odnosno time će na kraju većina od njih doživeti razočarenje ,nažalost kada se susretnu sa istinom da ne ma takvog boga kakvog su ga zamislili onda će preživeti veliko razočarenje !

Pokušali smo u mogućnostima da objasnimo oznaku pod imenom “ALLAH“, da oznaka pod imenom “Allah“ neje “Bog“ ; i pokušali smo da objasnimo da nikako ne može se uporediti značaj objašnjene i izjave Hz.Muhammed Mustafa Alejhisselam'ovo u vezi značaja “ALLAH“ a sa shvatanjem dosadašnjim pogrešnjim znanjem i ubeđivanjem koje su se u mašti oblikovali kao razni neki “Bog'ovi“ .

Od naj primitivnog da naj savremenog čoveka postoji u mislima pojam nekog Bog'a...

Voli ga , ljutimuse , suditće ga, nekada ga optužuje zbog neka djela.Sokoro ga smatrajući kao gore negde na zvezdu , ili kao nekog dedu koji sedi gore u praznoći ili ga smatramo kao jedan oštar car.

A oni koji još malo šire razmišljaju na odnosu priče i opsianim smislu da takav bok ne može postojati i reči će “ Mi u Boga ne verujemo“..

Da…Hz.Rasuallah (časni prestavnik Allah’a),osobama da nebi se oštetili od događajima posle smrti,da bi živeli u mir I sreći potrebne uslove je izjavio I na odnosu tih uslova doneo je označene savjete I predloge.

Osoba sa svoju pamet-razum mom će odlućiti procenjivanjem ove ponude ili će neke od ovih uraditi ili ne ; na kraju će podnjeti rezultate !

Zato u Kuran’u

Lâ ikrâha fiyd diyn!”

”U praksi vjere ; u primjeni vjere nema primoravanja” odredba došla. Znači ,ni jedna osoba ili organizaciji ili država , nije odgovorna I nema pravo da prisiluje ni jednu osobu za izvršavanje vjerska pravila ,je na odnosu ovog ajeta !

Ko prihvata Kuran , osoba koja prihvata ajet , nema prava nekom drugome silom da tjera u temi izvršavanje neka vjerska pravila.

Zato što ustvarnosti ovaj dogacaj ,nije stvar koja se može prisiljavanjem uraditi .

Ti , recimo da si neka osoba koja ima prilično vjerovanja ...Ali , ne možeš da ideš na cumu namaz (glavna molitva petkom u podne) , sa bilo kojeg razloga .. Međutim ,vjeruješ u Allah'a...Prihvataš da je Kuran Hak (prava i na mestu) knjiga ..Prihvaćaš daje Hz.Muhammed Allah'ov Resul (prestavnik i izjavnik)..

Sada ako ja tebe primoram sa nekom kaznom na da bi išao na Cuma namaz (glavna molitva petkom u podne),ti ćeš ne voljno , nerado ići na Cumu ; ili ćeš postiti ..

Pošto sam te primorao , mimo tvoje volje da ti postiš ili namaz klanjaš (način molitve Hz. Muhammed'a ) , to ponašanje je munafikluk (varanje, dvoličnist); licemjernost !

Što Znači ti , dok si bio sa priličnim verovanjem , sa mojim primoravanjem , zbog mojeg nasilničkog ponašanja , ti sa djelom pod tih uslovima padaš na njivo munafikluka (prevarant,dvoličan )!

Ja nemam prava da tebe bacim sa tačke iman'a (vjerovanja) na ljiniju munafikluka !

I ni jedna osoba , nema prava da nekome prisili primenjivanja naka pravila vjere !

Na odnosu čega ? Na odnosu KURAN'a !

Kuran predlaže ljudima da sa svojim pametom svojim razumom usmeru svoj put !

Zato je Isljam u suštini ,PONUDA !

Radovi zvani “Uslovi(šartovi) Isljama“ su ustvari ponuda !Drugim riječima kaže “ako ti ove radove uradiš susrećešse ovim rezultatima ili ako ne uradiš sa ovim ćeš događajima da se susretneš “ rekavši pruža nam ponude.

I Osoba ovu ponudu ,ili će iskoristiti ili neće iskoristit , sam će se susreti sa uzrokom .

Dakle znaći Islam , rezultatem vjerovanja poslje smrti ili svaćanja osobe života poslje smrti , želi da osoba sa svojom odlukom da izvrši neke radove.

U nikakvom slučaju prisiljavanje ne postoji !

Također svi smo mi u susretu ponude da vjerujemo i da smo na putu koju je nam ukazao Hz.Muhammed .

U religiji ne ma neka odluka da ti moraš da budeš pripadnik neke sekte nekog mezheba ili da si vezan za nekog šeha (rukovodilac sekte).

Zato što Religija (Din) u glavnom obraća se pametu , logiki ,čoveku koji razmišlja ; i želji da ljudi razmišljaju , duboko razmišljati , da upotrebu pamet i logiku.

Odnosno želi da osobe svoj put sami da skroje .

Dakle svako treba da razume kuran po mogućnosti ..Da sasluša objašnjenje riječi Hz.Rasuljallah'a ,da ih prouče, i na osnovu toga da sebi odredi put .

Isljam , Kuran ne prihvata da se čovek u sljepo kao ovca da ide nekome da se pokori .

Sa strane je da čovek sa pametom i logikom usmeri svoj put !

Zbog tog razloga mi preporučujemo , čovek da razmišlja da istražuje da prostudira ove pojmove i sa tom neophodom istinom da sam svoj život usmeri .

Odnosno mi nikada , ni kao neki vjerski vođa , ni neko liderstvo , niti neki Šehluk , ni kao neki hođa , niti smo za neki vjerski titl i niti smo za neku etiketu ;nemamo takav neki titl ; i nikako ne pozivamo narod ka nama ! Neznalice , nas , mimo našeg ovog pogleda , neka nas etiketiraju kako hoće , ta etiketa neće se nalepiti na nas !

U Isljam’u nikako ne postoji klasa I etiketa vjerskih ljudi i sveštenika !

Mi , pozivamo ljude na realnost da svoj put usmere sa upotrebom svoju pamet i logiku..

Pozivamo ljude da u realnijim načinom da Istražu da ispitaju I nauče Isljam iz izvora .

Dakle daj da razmislimo pod tom svjetlosti…

Daj da procjenimo religiju na realan način…

Gde će nas doveti ova realna procjena ?..

Doves će nas do ćinjenice ; Hz.Rasuljallah , prema obavezi Sistema dao nam je određene predloge ; “ako ćinite ovo I ovo biće za vas ovako korisno , ili ako ne uradite kao rezultat toga ćeka vas ovakve nevolje ”.

Hz.Rasuljallah ponude koje je pružio nama sa Kuran’a ,da sigurno znamo , nije paket ponude.

Znači “ili češ sve od jednom izvršiš , ili nijedno nemoj primenjiti !”

To gledište je potpuno pogrešno !

Kuran nam nudi nekoliko prdloga ;Namaz , post ,hađ ,milostinja (zekat),ne govoriti lažno,ne ogovarati ,ne činiti preljubu,ne kockati se kao itd…

Koliko od ove ponude izvršimo toliko ćemo biti u dobitku ; koliko zanemarimo , zapostavimo , toliko ćemo se susreti sa rezultatom.

Sada recimo da jedna osoba može I uspeva da posti u mjesec ramazana ;ali nemože da klanja ...

Uredu…nek posti..ako ne može da klanja nej da klanja …

Greška je ako ne može da klanja I onda da ne posti !

Ili neko da kaže “oko ti ne možeš da klanjaš nemoj ni da postiš ” to je sigurno pogrešno I ta odluka ne postoji u vjeri ,I to donosi veliku posljedicu odgovornosti !

Jer svako će da radi koliko može , I susret će se sa rezultatom za ono što nije moga da uradi.

Dakle mi nikada ne možemo biti sudia u ime Allah’a I nismo odgovorni ili ovlaščeni da sudimo jedno drugog !

Svako će da radio no što radi I na kraju će da odluči mehanizam između Allah’a I osobe !

Mi nažalost neke stvari vrlo pogrešno shvaćamo I pogrešno objašnjavamo..

Danas je vrlo važna tema , događaj ženama pokrivanja glave .

Odredbe kao što su klanjanje ,postenje,hađ ,zekjat mlogo je važno za čoveka I Hz.Rasuallah je opisao šta će izgubiti oni koji neuspunjavaju ove radove..

Dok su ove odredbe toliko važne u ovom slučaju nažalost neke osobe stvar vjere , stvar muslimanizma postavljaju samo na pokrivanja glave žena ; čak dolazu do oglasa tačke da žene koje ne pokrivaju glave da će biti ćafir I da nemaju mesta u Isljamu .

Za nas je ovo vrlo pogrešna procena !

U Kuran’u stoje ajeti za pokrivanja glave žena. Znači ovo je ponuda pružena ženama !

Ali , nema neki ajet u Kuran’u da koko će biti kazna ako ne pokriju glave ; ni u objašnjenje Hz.Rasuljallah’ovo u vezi neke kazne .

Odnosno , gospođa koja je prihvatila Isljamsku religiju ,ako ne pokriva glavu ,mi za nju ne možemo donjeti nikakvu procjene niti komentar.

“Njihovo ovo djeloje će se riješiti između Allah’a I njih . Allah kako poželi tako će donjeti presudu” Rečićemo I nastavićemo dalje.

Ali ne može biti veća greška da ta osoba kaže “ako nemogu da pokrijem glavu onda da ne klanjam” ! Ako ne može da pokrije glavu,nek ne pokrije.Ali opet može da klanja,da posti ,da ide na hadž .Kako kad stane za namaz pokrije glavu I klanja ,posle sa dnevnom odećom izlazi vani I prošeta se ,na isti način ta osoba može I da ide na hadž . Dužnost Hadž’a isto tako može obaviti sa uslovima tog mesta , sa dolaskom nazat isto može nastaviti život sa svojim načinom odjevanjem.

Ako nije pokrila glavu,to je stvar između nje I Allah’a . Ali sigurno ne čini nikakvu prepreku da ide za hadž ako ne pokriva glavu !

Ovo vrlo jasno I otvoreno govorim !

I svako bi trebao da pregleda svoj život u skladu sa time.

Znači,u životu je glavna osnova:

Mi u odnosu realnog vremenskog polja , na Zemlji živimo u procesu od nekoliko sekundi !

Doista Hz.Rasuljallah kaže da :

“Ljudi spavaju kada umru probudi će se!”

Kada umru probuti će se !.. Ovaj izraz ima značaj koji interesuje ovaj vidljiv život I ima značaj na nivo života svijesti .

Život ljudih koji žive pre smrti je u smislju jednog “sna” !

Mi,ustvari u ovom svetskom životu koji je u smislju kao san suočenismo sa mogućnostima izgradnje tijela bezkonačnok posle smrtnog života , dabi pridobili beskrajan život posle smrti .

U ovakvim toku veći deo našeg života je prošao ne uvažajući istine…Mladosti ,sredno gogišnji , sa bukom poslovnog života , u ovim burom smo proveli život .. Ne znamo koliko nam je ostalo vremena … Možda vrlo malo ! U ovim uslovima života jedna saobraćajna nesreća u jednom trenutku završava život. I sa tim prelazom nema nazat vraćanja , nikako nije moguće vraćanja nazat na Zemlji!

Pošto je tako šta bi moramo da uradimo u ovom kratkom životu !

Drugim riječima ,jedan deo našeg života po plameni gori .. Kao da nam gori neki deo od stana .. Mi ćemo da vidimo da spasimo odavde šta možemo !

Ono štaje izgorelo izgorelo je … Ne ćemo da brinemo o tome ..Mi ćemo da se trudimo da spasimo ono šta je ostalo .

Sada ..Naj veća je grška , rečevši “Ja nemogu da pokrijem glavu ” I zapostaviti sve što se može učiniti !

Svako nek čine ono što može !

Ko može da ide na cumu (važna molitva u petak na podne) , nek ide na cumu namaz …

Ko može da klanja dnevno 2-3 vakta namaza, nek klanja !

Ko natamami 5 vakta još bolje ...

Ali ja nemogu da klanjam 5 vakta namaza onda ja u opšte da ne klanjam , rečiti je velika greška !

Ako ne klanjaš 5 klanjaj 4 … ako nemožeš 4’ri klanjaj 3... ako nemožeš 3 , ako ikako ujutru kada opereš ruke lice I noge evo već si abdest obavio !

Kada bi 2 rekata sabah namaza izvršio pre odlaska iz kuće , onda bar ćeš klanjati jedan vakat dnevnog namaza …To je mlogo bolje nego da u opšte ne klanjati .

Na kraju, dobitak je uraditi nešto nego išta !

Vi kada pođete na posao ,kada otvorite radnju , dali kažete danas ću da zaradim 100 miliona, 5 miliona , 10 miliona nakon toga kada zaradite deseti deo toga dali tu zaradu odbijate “ ne nije ovo bio moj cilj , “ ?

Ne !

Šta dobijete to vam je zarada !

Ako je tako na ovaj zemaljski život ,u ovoj svjetskoj borbi , učinite šta možete...

Bi li muško ili žensko …

Bili mladi ili stari ...

Štaje prošlo prošloje ..Nemamo đabe vremena da provodimo o bitki prošlosti !

Ispret nas je neznatno I ne dugo vremenskog procesa .Trebamo ovo vreme da iskoristimo maksimalno .

Da učinimo što mošžemo na odnosu da nam bude I tako dohodak !

Od štete je mlogo bolje bar imalo dobitka !

U mesto gubitka I mala zarada je dobra !

Evo u Religije je glavno da ,”svako šta može da uradi to da izvrši “ je svrha .

Jer više nećemo moći da se vraćamo dabi uradili ono što nismo uradili !

Kako zašto ? Vrlo jednostavno …

Mi kad živimo u ovim tijelu primamo iz vani razne hrane. Ove hrane ostvaraju energiju tijela i biološku energiju .

Ova biološka energija , koja je elektika u mikrovoltima , ona se pretvara u biološku energiju koja je potrebna za mozgane čelije ..

Mozak , sa snagom biološke energije u tijeli , emituje određene radijalne talase .

Ove radijalne talasi koje emituje mozak, sa jedne strane izgrađuje našu “DUŠU” zvanu radijalno tijelo, drugim riječima “astralno tijelo”, drugim riječima izgrađuje nam “dušu” tako da I ceo kapacitetnašeg mozga kao znanje , nauku, prisutan um, zvanu “duševnu snagu” koja je“potencijalna energija u našoj duši” sa strane mozga se instalirase na našu “dušu” .

Od trenutka kada stane mozak , mi na radijalnu platformi nastavljamo život sa pameti kojim je instalirano na našoj duši , u sunčano radijalno polje zvano “Sunčana platforma”, nastavićemo život u magnetno polje zemlje do smak’a svijeta. Ovaj perjod je u religiji (u Din) nazvan I ojašnjen sa“BERZAH’ski ALEM”, “Kabir’ski svijet”.

Kada se pređe na taj svijet više nema vraćanja nazat na zemlji !

I opet sa vlasništvom mozga , nemamo ponovo šanse da ponešto da instaliramo na duši !

Zbog toga mi moramo da izvršimo određene radove za budućnost !

Sada..Sa naj prostijim jednim događajem da pokušam ući u stvar…

Mi uzmamo abdest (kvašenje određena mesta pre molitve) .. Kada uzmemo abdest ,ako pitamo “zaštosmo ovo uzeli ?” ,većina od starih rečiće “dabi bilo čisto,zbog čistoće”…

Ustvari Hz.Rasulallah alejhisseljam prema potrebi je i sa jednom čašom vode uzimao abdest ; I danas u državama bliskog istoka u topla mesta videćete da u malim sudovima sa malo vode uzimaju abdest.

Još kada bi pomislili tejemmum … trljanje lice zemljom …

Sa malo vode nije moguće očistiti tijelo !

Ovo čišćenje ne može biti fizičko čišćenje .

Dobro,ako nije za čišćenje , onda zašto je ?

Ako I ovo pažlivo razmislimo ;

Znamo da tijelo iz vani uzima vazduh putem osmoza .. Na isti način iz vani uzima I vodu putem osmoza .Značaj primanja vode ,H2O, prenos energije nastale od atoma vodenika I kisjonika u nervni system !

Ako nije abdest za pridobijanje elektične energije putem trljana vode sa vani po tijelu , onda zaštoje ? ..

Na isti način “Tejemmum” je za izbacivanja statične energije koja ja se u tijelu nalazi statična elektrika pristavlja veliko opterećenje nad mozgu I stvara stres. Dakle zvanom pod imena “ibadet (molitva)” ove sve pojedine radove su ponuđeni nama na odnosu za potrebi sistema u potpunosti osnovane na neke naučne istine, fizčke ,hemiske istine !

Ova stvar ima I drugu stranu …Sa te strane je stvar ovako:

Absolutno Biće koje je stvorilo ovaj svemir; koje se označilo u Isljamu I u Kuran’nu sa imenom “ALLAH”… Stvorijo je sva ova bića, sve što postoji u svemiru sa osobinama svojim imenima-esmama. Znači izvor sva svojstva koja se nalaze u nama je od značaja osobina Allah’ovih imena.

Zavisnost što je čovek na zemlji halifa (Allah’ov odraz) je od prisustva osobina, značaja Allah’ovih 99 imena kao osnova i srži čoveka .

Sada, pošto smo pomenuli čoveči halifeluk hoću još jednu tačku da izjasnim…

Pazite sada, u Kuran’u ajet; “Mi smo čoveka stvorili kao halif”, ili “Mi smo vas nazemaljsku kuglu stvorili kao halife”kada kaže nije odvajao muško I žensko .

Znači na smeru bivanja halife muško I ženskoje je ravnomerno! Oboje sadržu perfekciju da bi bili Alah’ovi halifa,

Zbog toga nemože se govoriti da je žena 2.ga klasa bića ili 2.gog stepena.

Jer Allah, “Mi smo vas zemlji stvorili kao halife”kada kaže nije govorio o podjeli muško I žensko!

Prema stvarnosti I sadržaju muško I žensko je jednako u vezi teme halfa!

Pošto smo ovako naglasili istinitost Isljam’a I Kuran’a, želim još malo duble da uđem u stvari..

Poštosmo svi mi stvoreni od prisutnosti Allah’ovih imena;kako u sviju nas ima Allah’ovih Rahman,Rahim;Murid,Melik,Kuddus imena, tako da svi mi postojimo i od Allah’ovih preuzvišene osobina. Dakle sa sadržajem u nama Allah’ovim osobinom Hajat (život)’a svi smo mi HAJJ, što znači živi.

Svi mi imamo svijest sa osnovom Allah’vom osobinom Ilim(nauka,znanje) koja se nalazi u nama.

Allah’ova osobina o moći delovanju (irade) sa nalazom u sviju nas što označuje odluku moća delovanja sa Allah’ovim MURID imenom, mi poželjujemo ono što nam je na umu sa nalazom ove osobine u sviju nama; I zato što je osobina KUDRET (moć,snaga) u nama mi ostvarujemo naše želje.

Znači mi svi postojimo sa Allah’ovim ljičnnim osobinama I sadržajem svojstva imena(esma).

U Kuran’u I sa objavom Hz.Rasulullah’ovom nama objašnene ove Allah’ove imena, nisu prestavljanja specifičnost gore nekog Boga, to je objašnjenje pod ciljem da mi shvatimo stvarnost, sadržaj I osobine svoje.

Zapravo ovaj hadis(Hz.Muhammedove riječi) “Ko poznaje svoj nefs znaće I svog Rab’a(stvoritelj osobina, programa)!”označava ovu istinu.Znači koliko ti budeš saznao I poznavao ove osobine o tvom nefsu,u tom odnosu ćeš znati svoje postijanje,svoj nefs,saznaćeš Allah’ove osobine koja je istina svemira!

Jedino;Allah’a koli god sa ovim osbinama saznaš, opet nije moguće da o Negovom Ličnostu da ga znaš,dag a razmišlaš !

Zato štoje Ličnost njegova beskonačna I bezkrajna što se ne može zamisliti sa bićima koji su ograničeni I krajnog uma!

Pošto je to tako mi svi,Sa Njegovim postojanjem,pošto smo stvoreni od Negovih osobina imena,u istini pošto smo svi mi očigledni sa Njegovim osobinama,poštoje očigledno sa Negovom voljom osobina, svi smo mi zasližni kao Njegovi Halifi poštovanju,časti,ljubavi !

Zbog toga mi moramo svakog čoveka I svakog pojedinca bez razlike imena,boje,rase,vjere da poštujemo I da voljimo!

Zato što iza tog imena, te slike,te boje, tog jezika,te vjere sve je to Allah’ovo vlasništvo.

Kome li se okrenete,kada mrzite,kad vam se ne sviđa,biće koje ponižavate,na kraju što je njihovo postojanje osnivano Allah’ovim Veđhom(lice,osnova) ovo vaše ponašanje će ići do Allah’a.

“Seđda”,nije samo stavljanja čelo na zemlji; to je u postojanju postoji samo jedini apsolutni On,sa razumom ne odbacujući daleko tamo I shvatiti da u svakom licu ,ogledu postoji Njegov Veđh!

Ako mi dođemo do ovog shvatanja; niti će mo omalovažavati Arab’a, niti će mo omalovažavati Ađem’a, niti će mo omalovažavati Kurd’a, niti će mo omalovažavati Alevi’je, niti će mo omalovažavati Sunni’je, niti I kog pojedinca!

Ako je tako za nas postoji “čovek Allah’ov halif”.i mi smo zaduženi da bilo koje rase, bilo kjeg polja,bilo kojeg jezika,religije da se pojavi, da ga poštujemo,voljimo I da pružamo čast!

Inači će mo proći sa ovog svijeta utuđen,prikriven,kao uslovljena neznalica od Allah’a I istine,rezultat ovoga je biti sa patnjom u beskonačno vrijeme.

Zato što će mo proći sa ovog svijeta sa nedostatkom svoje istine, što smo ne upoznali našu stvarnost I sa time ne procjenili vrednost pojedinca I ovako u greški sa današnjim izrazom u okviren u čauru.

Ili ćemo probity čauru I kao leptir poljeteti…Ili nećemo probiti čauru I sa čaurom ćemose baciti u provreli kazan;kao svilena buba, bićemo u vatri kao gusenica u svilu pre bivanja leptira!

Mislim da nije ugodna stvar biti u svilu I ne izaći iz nje I sa njom biti bačen u vatri, u kazan provrele vode!

Poštoje tako;

“Ej ti u svili”…

Gledaj da probiješ čauru I da budeš leptir da poletiš.. Inače te čeka provreli kazan kao gusenicu u čauri! Daj dođi do sebe..Što pre probij čauru,vidi istinu života. Obrati pažnju na objavu Hz.Rasulullah’ovu,pokušaj da ga iskoristiš. Gledaj spasiš beskonačni život! Jer tebe ponuđene stvari su

za tvoju potrebu.

Nit je Allah nuždan tebe..

Nit je Allah’ov rasul nuždan tebe..

Nit je Kuran nuždan tebe..

Niti sam ja nuždan tebe!

Ti si primoran da razmisliš,da uvažavaš ove riječi da bi spasio svoju budućnost!

Inače neće ti u opše biti od koristiti nikako pokajanje.

Sada na zemlji živi oko 5 miljardi ljudi.. 5 miljardi ljudi da okupimo ujednu poljanu,koja je šansa da ti nađeš poznatu osobu u tih 5 miljardi ljudi,pazi od 5 miljardi jedan!

Sa događajem zvanom “Smrt’om” ćete dase odvojite sa ovog svijeta I prećićete na kabirski svijet(svijet svog uma sa halusinaciom tijela u grobu)… U kabirski alem ćeš miljardama godina da živiš sve dok smaka svijeta I tada će sva ljudska bića će da se okupi u istom polju.

Koliko ćeš od pojedinosti tamo da vidiš kojesu bili za tebe važne ,dalićeš moći da ih nađeš ili ne?

Sada…Rekao sam sa događajem “Smrti” ćeš da uđeš u “kabirski alem”.

Ukratko želim ovu temu malo da otvorim…

Mi sa događajem “Smrti”kada prestane veza sa ovim tijelom sa svesnim stanjom će nas staviti u grobu.U toj zemlji groba videćemo sve koja se nalaze inserti I drugi.Isto tako čujemo I glasove iz vani,ali nećemo moći da izađemo I da odemo iz groba.Isto kao mišljenja koja si stekao preko dana I u životu kako se pojvlja u snu I nemožeš da ih promjeniš,prirodne uzroke doživljna preko dana mišljena ćese doživeti u snu; “I Na svijetu su ljudi u snu, kada umru probudićese”,na svijetu šta si doživeo,šta si prisvojio,šta si osnovao sve ćeš uzroke toga doživeti u kabiru!

Naravno posle izvesnog vremena pošto u potpunosti se izgubi materialni svijet, gubise potpuno zemljište groba I prelazi se živjeti na platformi duhovnog kabira(groba).

Započivanja života u kabiru “Duhovnom Platformi”, znaći da sa tvojih oćiju potpuno se gubi svijet, znaći sa početkom života na radijalnu sunčanu platformu vidljivo će biti sva bića koja zivu u sunce.

Na isti način počećete da vidite u galaksiju na svim zvezdama bića u radijalnim nivou. Evo ovaj stvar u vjeri je objasneno kao “pojedinac sa smrtom zajedno otvorićemu se prozor.Sa jedne strane videće pakao I kosu u nutar,sa jedne strane će se tvoriti prozor I sa njega će se videti raj I untrašnjost”.

Zato što u duhevnom oku nema pojam daline!

Sa našim ovim očima koliko god da smo ograničeni da vidimo 50 metara,100 metara, 1000 metara; toliko za osobu koja je prešla na kabirski alem(život poslje smrti) nestaje pojam daline za vid duhovnog oka I počeće da vidi radialna bića koja su na dalini 150 miliona kilometara usunčanom centru kao das u nekoliko metara u blizini.

Sa računavanjem našeg jednog druga, sada koje mu tijelo teži 70 kilograma biće na suncu 300 000 kilograma.

Isto ima I neke hadisi, objašnenja Hz.Rasulullah’a da će tijela osoba u pakao biti u ogromnim veličinama.

Osobe koje su prešle u kabirski svijet vidi sa jedne strane sunce I biće koja se nalaze u njemu I sredinu..

U slučaju osoba, ako je od onih koji će tamo ostati bezkrajno; videće sredinu ljijepu koju neće moći da ode, videće sredinu u kojoj će da pati, ovom posledicom će doživeti vrlo veliku patnju isto kao čovek koji sanja košmar u snu..

Ako je situacija suprotna, znaći ta osoba će da ode u raj koja je sredina ljepote,akoće se spasiti otud,onda će biti u miru, u radosti što će se spasiti sa te druge strane..I ovo traje do smaka svijeta(kijameta).

Smak svijeta,prema našim nalazima je, kada sunce poraste i kada uništi zemlju; sada pošto još postoji zemlja duše koje su se odvojile od zemlje živu u magnetno polje imenovano sa “Von Allen“'pojasu.

“Kabirski svijet“ i “Berzahski svijet“ zvani svijeti su magnetnični svijeti u ovom pojasu!

Sa stanjem rastenja sunca,Sunce;Merkur,venera i Zemlja će potpuno da se rastopi,da nestane, da se ispari, na kraju OMOGUĆI ĆE DA POTPUNO NESTANE..Sa ovim nestankom završiće se “Von Alen“ polje-i magnetno polje zemlje.

Sa ovim završetkom ljudi će biti sve zajedno na platformi u radijalnu sredinu gravitacije Sunčanog magnetnog polja.Posle ovog događaja “Mahšer'a“ smaka svijeta ljudi će se susreti sa tadašnjim uslovima i bićima o djelovima koja su ćinili na zemlji i ova dobra i zla djela šta su im pridonjeli. Znači o temom sredine zvanom “mahšer“ sa hadisima objašnene sembole se sve dožive i posle toga od ljudi koji su neke radove izvršili,koji su pastigli izvesne rezultate izačiće iz sredine pakla, pa će preći na neko drugo polje tzv. “raj“..

Ostali će ostati u isti nivo što znaći u Sunčano gravitalno polje

U stvari,o tema daje pakao Sunce,to je na odnosu našeg zaključka.

Našim današnjim naučno nalazima se definitivno zna da će sunce progutati zemlju i da će ju uništiti!

Stvar,kada su ove istine mi šta moramo da učinimo?

Evo došlismo opet do isto toga “šta moramo uraditi“.

Sa jedne strane pošto izgrađujemo poslesmrtnu dušu, u ovom trenutku sa mozganim radovima,moramo da iskoristiti naš mozak maksimalno. Kao na primer;“svakome mozak radi okolo kapacitetom 5-7 posto“ naučni je nalaz.Ostali 90 posto kapaciteta stoji ne izkorišćen.

Kada sam rekao “Da Mi zikrujemo(spominjamo) Allah'a“,“ šta radimo?“,“zašto radimo?“..

Ukratko da stanem na ovome...

Za jednok čoveka je naj važnija stvar ZIKIR !

Jer događaj zvani “zikir“ nije došao za ciljem, kao što sam i prije objasnio za spominjnja tamo gore nekog boga.

Mi kao što sam malo pre objasnio, postali smo sa označenim osobinama raznih Allah'ovim imena .

Ove osobine kao imenom Rahman,kao imenom Rahim, kao imenom Murid, imenom Kuddus, imenom Fettah značaji se nalaze u našem mozgu!

Kako postoji?

U mozgu nema ni riječi,nema ni slike,nema ni izgled..

U mozgu svih pojedinim značaju, postoji u određene grupe čelija određene frekvencijlne vibracije.Mozgane čelije su uvek u stanju vibriranja. Oni su u stanju jednom električnoj vibraciji.

Svako jedno mišljenje,ostvaruje u mozgu vibraciju između određene grupe čelija i ostvaruje znatni električni tok.

Prvi put na svijetu, 1986 te godine u našoj “INSAN VE SIRLARI(ČOVEK I NJEGOVE TAJNE)“ zvanoj knjizi smo napisali da ,sa događajem zvani zikir se pojavljuje elektricitet između mozganih čelija,sa ponavljanjem ovih rečenica se elektricitet povećava;ovo se prenose na ne iskorišćen deo čelija sa strane „“transmettera“ ove ostale čelije se programiraju i pokreću se u pogonj sa frekvencijom koja je preneta i da se ovako povećava kapasitet mozga.

Kada smo mi ovo napisali 1986,poslje u vezi ove teme prvi naučne izjave su se pojavile 1993 godine u Americi,izjavljeno je 93 decembarsko izdanje u jedan članak svjetskoj naj važniji naučni časopis “Scientific America“.

U ovom članku,naučnik-pisac piše da mozgane čelije da polazu u pogonj sa ponavljanjem određene riječi, sa ponavljanjem određene riječi povećava se kapasitet mozga prelaskom u pogonu drugih čelija.(časopis Scientific America 1993 e decembarsko izdanje)ko želi može otud da se uvjeri.

Yani burda demek istediğim şu;

Znači ovde hoću da kažem;

Vi,možete da proširite kapacitet mozga sa zikrom koji znači spominjnjem određenim Allah'ovim imenama u pravcu njihovim značaja.Kao na primer recimo od Allah'ovih 7 ličnih svojstva 3.e svojstvo

Irade(požuda,želja) čije je označeno imenom MURID(volja djelovanja) kada ponavljate ovo,svaki dan kada ponovite određenim brojom,recimo 1000-2000-3000 puta ,za nekoliko meseci zapazićete kako vam je ojačala moč rešenja,volja djelovanja (irade).. Pored toga,“Murid“ imena,kada započnete ponavljat ime “Kuddus“,doživećete čišćenje od nevoljnih navika; zapazićete se usavršavate, da ste bekonačno biće jednog uma koji će da živi i poslje smrti.

Evo ove sve zikrovi riječa naime zikir Allah'ovim imena,povećaće i proširiće određene kapacitete u vašem mozgu.

Ovaj kapacitet koliko se u vas poveća, sadržaj tog imena toliko će se otvoriti u vašem mozgu i na tom odnosu sadržaja imena toliko će te upoznati Allah'a.

Tako da vaše poznavanje Allah'a je u odnosu veličine koliko Ga nađete u sebi !

Osobine koje se pojavljivaju kao kod nas i kod drugoga su osobine imena Allah'ovih.Ali mi ne gledajući okolinu,prvo ako gledamo sa sopsvene strane usavršavanja,kako zikir omogućava proširenje kapaciteta i na odnosu sa ovoga proširenje ličnosti i donose razvoj ličnosti i zato što ova specifičnost se instalira sa strane mozga na dušu, sa time omogućićemo da se poizvodi naša duša sa mlogo visokim kapaciteta osobina i zrelosti.

Znači sa ovim radovima zikra ili sa ostalim sopstvenim radovima zvane “ibadet“(molitva),kao namaz-post-hađ itd. su radovi pod ciljem da izgradimo naj bolje stanje naše budućnosti, da uljepšamo uslove života poslje smrti.

Odnosno da mi,ili ćemo sa ovim radovima usavršiti naše poslje smrtno tijelo astralno tijelo-dušu,i ojačati i upoznati bolje Allah'a i Allah'ove osobine, i sa tom mjerom znanja usmerivati naš život ...Ili ćemo ovo zanemariti ,kao neznalica svega ovoga;kao da gore dalje ima neki bog,procjeniti situaciju kao da on ima potrebe našeg djela;rečevši “aman on nema potrebu mojeg djela!“ i odnosno sve radove zapostaviti,nakon toge će se susreti sa gorkom istinom života!

Evo sa ovim razgovorom sam pokušao da vam objasnim koliko mije poznata istina života i na osnovu ovih istina koje se usavršile Vjerske ponude i potrebe dolaska Vjere ..

Ne znam dali sam bio od koristi ili ne ?..

Ali ovoje sigurno istina, ovo što sam izpričao bilo tačno ili pogrešno vi opet istražite ove teme iz glavnog izvora,razmislite,istražite,prostudirajte.

NEMOJ TE SE KOCKATI SA ŽIVOTOM!

Pod životom podrazumevam VAŠ BESKRAJNI ŽIVOT.

Na ovom svijetu koliko smo sekundi živeli i koliko ćemo sekindi da živimo,na odnosu stvarnim nivou na odnosu vrijednosti realnog vremena? Setitese toga!

Koliko je otišlo od vašeg života ili koliko je sekundi ostalo?

“Timer“radi brzinski!

Počeloje brojanje unazat ...59 58 57 56 ....

Brzinom se krati vrijeme!

Pošto je tako iskoristite dobro ovo ostalo vrijeme!Istražite ovo što sam rekao!

“Dali je istina ili nije?“ utvrdite ovo, gledajte da iskoristite dobro ostalo vrijeme!

Nema više dolaska nazat,na osnovu Kuran'a!

Na osnovu Hz.Muhammed'a nije moguće da se čovek vrati nazat i da uradi djelove koje je zanemario i da popravi greške!

Sutra kada odete na drugi svijet,neće biti važni ni jedne ove vrijednosi.

Ako je tako molim vas,razmišljajući na istinit način kojim nećete biti pokajani pokušajte da usmerite život na osnovu stvarnosti ovih istina.jer u tački posljenjeg pokajanja,nećete nikako imati prava za ponovni dolazak u nazat!

Allah da nam olakša i odobri svima nama iskorisćenja ovog života bez pokajanja,iskorisćenja istine života!

Ostajte prijatno prijatelji!

AHMED HULUSI

1990-Antalja