English   |   Kurdî   |   Deutsch   |   Français   |   Español   |   Pусский   |   Polski   |   Nederlands   |   Shqip   |   Kiswahili   |   Azeri   |   Bosanski   |   Indonesian
 
11 Ekim 2013

Yazı sayfası için tıklayınız
 
DİN ve İSLÂM hakkında
MATERYALİST MÜSLÜMANLIK

Bir kısım müslümanlar, materyalist düşüncenin tesirlerinden kendilerini kurtarabildikleri zaman, İslâm Dini'ni çok daha iyi anlayacak; İslâm Dini'nin açıkladığı muhteşem boyutsallığı ve "DİN"in işaret ettiği SİSTEMİ fark edeceklerdir!

Ne demek, müslümanların materyalist düşüncenin tesirlerinden kendilerini kurtarmaları?..

"İslâm Dini" başlıca iki yorumla günümüze uzanmıştır;

1. Tasavvuf yolundan yetişip hakikate erenlerin, bunu çeşitli şekillerde açıklayan düşünceleri...

2. Tasavvuf ilminden ve irfanından yoksun; gözü ve kulağı kadar düşünüp, ardına geçemeyen; madde boyutunun ötesini değerlendiremeyip, insanı kuru beden ve bir de onun içine gönderilmiş(?) ruhtan ibaret sayarak, ötedeki bir tanrıya tapınmak ve insanları da buna zorlamakla gününü geçiren hocaların fikirleri!..

Birinciler, Allâh Rasûlü'nün "BEDENLERİNİZ RUHLARINIZDIR; RUHLARINIZ BEDENLERİNİZ" işaretindeki sırrı da anlamış olarak; önce, insanı beden ve ruh ötesi bir bilinç varlık olarak fark etmişler; daha sonra, mutlak varlığın yalnızca Allâh'a ait olduğunu hissedip, bunun getirisini yaşamışlar; ve dahi bunun ötesinde, algılanan tüm âlemlerin bir hayal olduğunu, algılanan birimselliğin algılayanın özelliğinden ileri geldiğini saptayarak, "ÂLEMLERİN ASLI HAYALDİR", demişlerdir yüzlerce yıl önce! Hatta bunların da ötesine geçerek, tüm varlıkların özelliklerinin her bir zerrede mevcut olduğuna şehâdet etmişlerdir; Rasûlullâh (aleyhisselâm)'ın 1400 küsur yıl önceki "ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR" açıklamasında olduğu gibi!

1400 yıl sonra batı bilimi nereye ulaşıyor?..

Daha 1900'lerin başında maddenin özüne inerek onun atomlardan oluştuğunu keşfediyorlar! Günümüzde ise, madde diye bir şeyin var olmadığını; atom boyutundaki bileşik dünyanın, göz algılama kapasitesi sebebiyle ayrı ayrı birimler ve madde yapılar olarak kabul edildiğini, fark ediyorlar...

Hatta çok yakın bir tarihte, Amerika'nın en önemli beyin araştırmaları merkezinin direktörü olan Stanford Üniversitesi nörofizyologlarından Prof. Karl Pribram tarafından, beyin hücrelerinin çeşitli frekansları değerlendiren bir merkez olduğu; beynin, "holografik" esasa göre çalıştığı açıklanıyor!

Gene aynı tarihlerde, Einstein'ın talebesi ünlü fizikçi David Bohm tarafından da, algıladığımız dış âlemin kuantum fiziğine dayalı olan "holografik" sisteme göre var olduğu anlaşılıyor; ve bu gerçekler Michael Talbot tarafından derlenerek "Holografik Evren" kitabında yayınlanıyor!

Bütün bunlar neyi açıklıyor?.. Şunu...

Beynimiz, zaman ve mekân kavramlarının ötesinde, derindeki bir varlığın hükmünün, başka bir boyuttan gönderdiği projeksiyonların girişim frekanslarının, matematiksel olarak değerlendirerek, gördüğümüz yapılara dönüştürücüsü...

Ve bu sonuç Pribram için "Dünya'nın gerçekte mevcut olmadığını" idraka yeterli! En azından kabul ettiğimiz gibi var olmadığına...

Dışımızda(!?) bir dalgalar (wave) ve frekanslar okyanusu mevcut; ve beynimiz, bu dalgalar okyanusundan derlediklerini şu anda algıladığımız şekle dönüştürüyor! Biz bu konuyu, çok detaylı bir şekilde "TEK'İN SEYRİ" isimli kitabımızda açıklamaya çalıştık...

Çok asırlar önce, keşif ya da fetih yollu "hakikat"e eren Allâh velîleri ise bu gerçeğe şöyle değinmiş:

"ÂLEMLERİN ASLI HAYALDİR"!..

"SADECE ALLÂH VARDIR; BUNUN DIŞINDA ALGILANAN HER ŞEY O'NUN GÖLGESİDİR"!..

İşte, madde kavramının esamesinin geçmediği günümüz bilim dünyasının tespitleri... Ve bundan asırlar önce, bu gerçekleri benzetme yollu dile getirmeye çalışan İslâm sûfilerinin dedikleri!..

Diğer yandan, bütün bunları hiç duymamış; yaşamı yalnızca madde boyutunda, maddeye dönük bir biçimde değerlendirmeye çalışan müslüman din(!) bilginleri(!)...

Yedi kat semâ dendiğinde, boyutsal derinlik ve katmandan habersiz, gökte yedi tabaka bulmaya çalışan; Rasûlullâh yedi göğü aştı mirâc'da, dendiğinde, gök tabakalarının yedisini aşıp, göktanrının huzuruna gittiğini sanan; atomaltı boyutun değerlerinin "semâ" kelimesi ile anlatılmaya çalışıldığını hiç fark etmeyen; "İslâm Dini"ni beş duyuya dayalı zaman-mekân kavramları içinde anlamaya çalışan materyalist müslümanlar!

Mecazı, "Hakikat" sanıp; "Hakikat"i, mecazda arayan saf müslüman kardeşlerim!

Artık, materyalist felsefenin de tesiriyle gelişmiş ötendeki tanrı anlayışına dayalı "müslümanlık"tan, Allâh'ın evrensel sistem ve düzeni olan "İslâm Dini"ni fark etme ve bunun gereklerini yaşama noktasına gelmeliyiz! Bunun için de, bizi bu koza içine hapseden yanlış bilgilerden arınmalıyız!

"İslâm Dini"ni deşifre eden tasavvuf erenlerinin eserlerinde açıklanan düşünce sistemi ve bakış açısıyla, son yıllardaki bilim dünyasının verilerini bir araya getirerek "ALLÂH İNDÎNDEKİ DİN"in ne olduğunu anlamaya çalışmalı; ve bunun gereklerini de elden geldiğince yaşamalıyız.

Rasûlullâh'a gelen ilk âyet "OKU"dur! Rasûlullâh'ın ve Kurân'ın müslümanlara tavsiyesi "ilim öğrenin"dir!

"HİKMET MÜMİNİN YİTİĞİDİR; ONU NEREDE BULURSA ALIR..."

Uyarısı, ilmin hangi kaynaktan gelirse gelsin değerlendirilmesi yolundadır...

Soru sormayı yasaklayanlardan kaçın ve uzak durun!

İlmi yasaklayan ve kendini tabu kabul ettirenlerden kaçın ve uzak durun!

Dünya'ya bir daha kesinlikle geri gelmeyecek ve bu defa edinemediğiniz ilmi bir daha asla elde edemeyeceksiniz...

"İslâm Dini"ni maddeci, şekilci; şartlanma yollu taklitçi bir zihniyetle değerlendimek, bize, öğrenmiş olduklarımıza göre, kesinlikle mümkün değildir...

İlim her müslümana farzdır! Ezberleyerek değil; idrak ederek! Bunun için de tek yol vardır, "kökten dinci" olmak!

BEN "KÖKTEN DİNCİ"YİM!..

AHMED HULÛSİ
1996
İSLÂM
İndirmek için tıklayınız
MATERYALİST MÜSLÜMANLIK - EBOOK   MATERYALİST MÜSLÜMANLIK - PDF
Yazdırmak için tıklayınız
AHMED HULÛSİ'NİN RESMİ WEB SİTESİ www.ahmedhulusi.org , TWITTER HESABI: @AhmedHulusi ve FACEBOOK HESABI: Ahmed-Hulusi ADRESLERİDİR. BU ADRESLER DIŞINDAKİ SOSYAL İLETİŞİM SİTELERİ VEYA HERHANGİ BİR İNTERNET SİTESİNDE, www.ahmedhulusi.org ADRESİNDEN ORİJİNALİNE SADIK KALINARAK YAPILMIŞ ALINTILARIN DIŞINDAKİ, AHMED HULÛSİ ADI ALTINDA YAZILAN, KONUŞULAN, SÖYLENENLERİN HİÇBİRİ AHMED HULÛSİ'YE AİT DEĞİLDİR.
TELİF HAKLARI
® Eserlerimizin hiçbirinde telif hakından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED (aleyhisselâm)'ın bildirip açıkladığı "ALLÂH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK ADRESİ BELİRTMEK ŞARTIYLA bireysel veya toplumsal iletişim araçlarıyla, internet üzerinden veya her yoldan çevrenizle paylaşabilirsiniz. Ancak yayınlarımızın hiçbiri bu vb. yollar kullanılarak çoğaltılıp yazılı izin almaksızın satılamaz. Allâh ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.
Yayın koordinatörü: Yeşim Tomaç
Site yöneticisi: Cem Erdemirbilek
Ulaşmak için: cem@ahmedhulusi.org
www.okyanusum.com   www.allahvesistemi.org
Ahmed Hulûsi'nin eserlerini Kitsan Yayınevi'nden temin edebilirsiniz.
Tel: +90 (212) 513 67 69
online ziyaretçi: 14        ip adresiniz: 50.16.41.165
2013 ® Ahmed Hulûsi Resmi Web Sitesi. Tamamı ücretsiz kitaplar, kitapçıklar, sesli kitaplar, e-book'lar, sesli ve görüntülü sohbetler,
çeviriler, seslendirmeler ve ayrıca sürekli eklenen güncel yazılarla tüm insanlarla karşılıksız paylaşım.